archiv
Učitelské noviny č. 23/2004
tisk článku

Rámcové vzdělávací polotovary, R. Sárkörzi, UN č. 17, 19/2004

Přečetl jsem si reakci zaměstnance Výzkumného ústavu pedagogického Petra Kukala na můj článek Rámcové vzdělávací polotovary a vskutku jsem se podivil. Myslím si, že úkolem pracovníků VÚP Praha je evidovat výtky na adresu RVP a zamýšlet se nad tím, jak rámcové vzdělávací programy zlepšit, nikoliv psát emocionální reakce na články k tomuto tématu. Chápu jistou potřebu hájit existenci této instituce i práci jejích zaměstnanců, ale ta má mít přeci funkci zprostředkovatelskou. Postoj „my na VÚP Praha děláme všechno dobře a naše RVP jsou geniální“ nemůže vést k dobrému výsledku. K dobrému výsledku nemohou vést ani okolnosti, na které jsem ve svém článku upozorňoval a které pan Kukal nepovažuje za pravdivé.

Vidění člověka, který se zabývá pouze tvorbou rámcových vzdělávacích programů (jinou činnost VÚP Praha prakticky nevykonává), samozřejmě musí být odlišné od vidění lidí z praxe, nezávislých odborníků, žáků nebo rodičů. Informování o prvních dvou verzích RVP ZV bylo opravdu žalostné, což mi jistě potvrdí všichni kolegové. První verze RVP ZV byla chvíli přístupná na webu MŠMT, odkud jsem si ji stáhl a vystavil ji na svém webu www.eucebnice.cz, to byl na dlouhou dobu jediný zdroj, kde se mohli učitelé seznámit nejen se zněním RVP ZV (ze stránek MŠMT totiž vzápětí zmizel), ale také zde byly k dispozici např. osnovy pro gymnázia, které VÚP Praha zveřejnil až rok po té. Druhou verzi RVP ZV jsem nezískal ani po osobní žádosti a z pilotních škol mi bylo sděleno, že ho nesmějí poskytovat dalším osobám... Třetí verze RVP ZV už byla regulérně zveřejněna na internetu, ale stačí to? Vzpomeňme si na diskuzi o mnohem méně závažném projektu – státních maturitách, kdy se na školy distribuovaly tištěné materiály. Jelikož dost často přednáším v pedagogických centrech vím, jaká je realita. Učitelé 3. verzi neznají, dokonce někdy neznají ani současné osnovy, které platí již řadu let… Abych ulehčil práci alespoň počítačově gramotným pedagogům, zveřejnil jsem na svém vzdělávacím portálu Elektronické učebnice veškeré oficiální i alternativní vzdělávací programy pro všechny stupně škol, což Výzkumný ústav pedagogický ani MŠMT neudělaly pro učitele dodnes.

Můj názor na existenci VÚP Praha je myslím dostatečně známý. Především si myslím, že jeho název je zavádějící, protože se skutečnou vědeckou činností nezabývá (není ani součástí Akademie věd ČR a přímo ho zřizuje MŠMT). Spíše by se měl přejmenovat na Úřad pro sepisování vzdělávacích dokumentů. Narážím tím na jeho minulost, protože právě zde vznikly pod stále stejným ředitelem Jeřábkem proklínané osnovy. Je naivní si myslet, že stejní lidé teď sepíšou kvalitní rámcové vzdělávací programy…

RVP by měly sestavovat týmy složené z pedagogických odborníků a učitelů z reformních škol. Ověřovat se mohly třeba na fakultních školách. K tomu ovšem není VÚP vůbec zapotřebí! Důležitou etapou měly být cílené návštěvy na zahraničních školách, aby tvůrci RVP načerpali co nejvíce zkušeností. Představa, že české školství se bude reformovat tak, že se zeptáme přestárlých, unavených a špatně placených českých učitelů, co a jak chtějí učit, je bláhová. Bohužel k tvorbě RVP nebyly přizvány ani české reformní školy, které využívají alternativní programy, jako jsou waldorfský, montessori nebo daltonský plán. Ty by mohly nabídnout i letité zkušenosti ze zahraničí, kde jsou jejich programy mnohem rozšířenější. Zmíněné školy se ale RVP děsí, protože se do něj nevejdou, a pokud nedostanou výjimku (s čímž se ve školském zákoně ani RVP nepočítá) zřejmě tyto skutečně reformní školy skončí. Třetí verzi RVP ZV kritizuje i ředitel pražské ZŠ Londýnská Jiří Kotál, která pokročila v reformě nejdále – prakticky zrušila tradiční předměty a s výkladem se zde prakticky nesetkáte. Kritiků RVP ZV je samozřejmě více (SKAV, ASUD atd.). Můj článek neobsahoval pouze osobní názory, ale shrnoval výtky, které zazněly na konferenci Spolupráce 2004, kterou uspořádalo občanské sdružení AISIS právě k RVP ZV. Kolik zaměstnanců VÚP Praha na tuto konferenci přišlo a kolik se jich zapojilo do práce v jednotlivých sekcích? Byl bych rád, kdyby jeho zaměstnanci zvážili alespoň výstupy z konference, když už si nenašli čas na ni přijít… Konference se zúčastnili představitelé nejvýznamnějších nevládních organizací, které působí ve školství, bohužel ani ty nebyly k tvorbě RVP přizvány, přestože pouze ony jsou nositelé pozitivních změn v českém školství. Ministerstvo ani VÚP Praha neudělaly dosud pro reformu školství ani učitele nic. Na jejich internetových stránkách nenajdete jediný konkrétní tip do výuky!

Závěrem se musím pousmát nad interpretací slovesa „uvede“ od pana Kukala. Zřejmě používáme zcela jiný jazyk, ve Slovníku spisovné češtiny jasně stojí „…říci, napsat, sdělit, udat důvody, fakta, podrobnosti, příklad, větu…“. Žáci ale budou „základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře“ uvádět nejspíš tak, že je opíší z taháku, to ale dělají už dnes a je zbytečné jejich podvody legalizovat v RVP. Vzhledem k tomuto nedorozumění doporučuji, aby zaměstnanci VÚP Praha sepsali nejen RVP a Manuál k ŠVP, ale rovněž Výkladový slovník k RVP a Manuálu k ŠVP, který by jasně určil, jaké významy se pod slovy, která v RVP použili, skrývají. Alespoň může Úřad pro sepisování RVP navýšit počet svých zaměstnanců, protože ti stávající ani nestačí odrážet výtky učitelů a hájit dobré jméno ústavu, natož něco dělat…

Radek Sárközi,
místopředseda Společnosti středoškolských pedagogů,

www.ssp-pedagog.cz
< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz