archiv
Učitelské noviny č. 23/2004
tisk článku

Bludiště školního rozpočtu, R. Švancar, UN č. 19/2004

V článku jsou porovnávány z hlediska rozpočtu dvě školy, „bohatší“ – pro zjednodušení dalších úvah ji označme jako školu A je a „chudší“ – označme B. Pokusme se na rozpočet a jeho realizaci na obou školách podívat z jiného pohledu. Vyjděme z předpokladu, že použitá metodika rozpočtu je stejně „spravedlivá“ pro obě školy. Škole A byl stanoven limit pedagogů 35,51, jejich skutečný počet škola (nastaveno jejím vedením) předpokládá 32,5 tj. o 3,01 pedagoga méně. Škole B byl stanoven limit pedagogů 45,08, jejich skutečný počet škola předpokládá 44,5, tj. o 0,58 pedagoga méně. Škola A oproti škole B ušetřila svým přičiněním o 2,43 pedagoga více. Tím „ušetří“ za rok oproti škole B o 2,43 x 12 měsíců x 18 100,- Kč = 527 796,- Kč prostředků na platy (18 100,- Kč je průměrný  měsíční rozpočtovaný plat pedagoga ZŠ, který v každém kraji může být odlišný). Tyto prostředky může škola A použít pro posílení nenárokové složky platu oproti škole B (na jednoho pracovníka školy A měsíčně činí tato částka 527 796,- Kč : 32,5 : 12  =   1 353,- Kč). Potud teoretický propočet.

 

Zbývá si položit otázky a popřípadě na ně hledat odpověď:

1.  Do jaké míry způsobila použitá metodika rozpočtu disproporce v odměňování pracovníků obou škol?

2.  Nemůže škola B z pohledu ekonomického „ušetřit“ více pedagogů?

3.  Je vhodné z hlediska pedagogického, aby škola A „tolik šetřila“ na počtu pedagogů, když na ně dostala finanční prostředky ze státního rozpočtu?

4.  Kde je v tomto případě ta správná míra mezi ekonomikou a pedagogikou?

Antonín Maršík,
vedoucí odboru školství, Nový Bydžov

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz