archiv
Učitelské noviny č. 21/2004
tisk článku

Otevřený dopis ministryni školství Petře Buzkové

Vážená paní ministryně,

je nepochybné, že zajistit pokud možno rovné příležitosti přístupu k základnímu vzdělávání dětí je jednou z nejvýznamnějších povinností nejen státu, ale i obecních samospráv. Zejména v malých obcích pak škola, vedle úkolů vzdělávacích, plní i řadu dalších, jinak obtížně zastupitelných funkcí. Je například důležitým zprostředkovatelem kultury nebo informací, v neposlední řadě pak existence školy na sebe váže dopravní obslužnost i zaměstnanost. Okolnost, zda škola ve vsi je či není, bývá navíc jednou z důležitých otázek při rozhodování potenciálních nových občanů, nebo při rozhodování o setrvání mladých manželů v místě.

Ze všech uvedených, ale i dalších důvodů je zřejmé, že škola v malé obci je jednou z klíčových podmínek jejího rozvoje. My, představitelé většinou malých obcí, jsme však již dlouhodobě konfrontováni nejen s nezájmem MŠMT o problémy, které malé obce a jejich občané se zajišťováním zejména základního vzdělávání mají, ale dokonce se záměrnými byrokratickými omezeními, které ve svých důsledcích školství v malých obcích likvidují.

Pro malé venkovské školy škodlivé, ve svém důsledku likvidační a následně omezující rozvoj venkova, jsou zejména tři aspekty:

1. Stát ukládá občanu povinnost zajistit docházku jeho dětí do školy, obci pak zajistit příležitost pro splnění uvedené zákonné povinnosti. Cenu zajišťované veřejné služby však stát hradí jen z části. Zejména příspěvek, poskytovaný obci na tzv. provozní výdaje spojené se vzděláváním žáka, je jen zlomkem skutečných průměrných nákladů. Je samozřejmé, že nejtíživěji tato okolnost dopadne právě na obce malé.

2. V současnosti platné i nově navrhované znění příslušných právních předpisů uvádí jakési minimální počty žáků škol a tříd. A to přesto, že tytéž právní předpisy hovoří o financování podle počtu žáků. S eventuálním nižším počtem žáků se tedy ekonomicky musí vyrovnat škola a obec, nikoli státní rozpočet. Neexistuje tedy žádný věcný, ale ani ekonomický důvod, proč limitovat minimální velikost škol nebo tříd.

3. Nedosti na výše uvedených příčinách, které v oblasti vzdělávání diskriminují malé obce i jejich občany, vydalo ministerstvo další, tentokrát podzákonný předpis (pokyn ministryně č.j. 25936/2003-22), jak vzdělávání v malých obcích regulovat. Nepřímo se jím obecní samosprávě, řediteli školy a občanům jakoby říká: „… na zvýšené výdaje, které vzdělávání menšího než průměrného počtu žáků vyžaduje, vám samozřejmě stát nepřispěje. To je váš problém. Ale nejen to. My, ministerští úředníci rozhodneme o tom, zda školu vůbec smíte mít a zda si ji smíte z vašich vlastních prostředků zafinancovat“.

Popsaná fakta tížila malé obce a jejich představitele již delší dobu, avšak uvedený pokyn se již stal opravdovou „korunou všeho“. Na základě toho jsme oslovili s prosbou o názor i ostatní malé obce v ČR. Přestože se naše výzva, jejíž znění přikládáme,(přes blokační systémy serverů) nedostala zdaleka do všech obcí, k odsouzení Vašeho pokynu se přihlásilo na 400 obcí, z nichž většina se vyjádřila stručně, avšak jednoznačně proti pokynu, a někteří svůj nesouhlas s pokynem krátce okomentovaly. (Pro názornost některé z nich přikládáme.)

U vědomí této podpory a ve jménu dosažení nediskriminujících podmínek našich občanů a obcí požadujeme zejména :

1. Ihned zrušit inkriminovaný „Pokyn k udělování výjimek“, případně jej nahradit pokynem, že do doby změny zákona budou výjimky vyřizovány automaticky, pokud o ně obec požádá.

2. Zvýšit příspěvek, který je ze státního rozpočtu poskytován obci na zajištění základního vzdělávání žáků na úroveň odpovídající nebo blížící se reálným průměrným nákladům.

3. Zrušit požadavek minimálního počtu žáků škol nebo tříd.

Závěrem důrazně připomínáme, že naše aktivita není pouze prosazováním úzkých lokálních zájmů několika vesnic. Z daného důvodu tímto otevřeným dopisem oslovujeme i všechny předsedy parlamentních stran ČR, neboť chceme, aby byla stanoviska malých obcí při projednávání nového školského zákona známa a zohledněna.. Poznatek, že se povětšinou bezpartajní venkov dokáže jednotně projevit, nás k tomuto požadavku opravňuje.

V Křižanech 12.5.2004

Přípravné seskupení obcí Libereckého kraje

Starostové za obce:

Hlavice - v.z. Mgr. Zdeněk Starý

Jestřebí - JUDr. Josef Hisem

Křižany - Ing. Jan Zitko

Provodín - František Perun

Rynoltice - František Kačena

Skalice u Č.Lípy - Jiří Loffelmann

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz