archiv
Učitelské noviny č. 20/2004
tisk článku

Domácí úkoly v jazykovém vyučování

Existuje spousta různých názorů na domácí úkoly i způsobů, jak řešit situaci, kdy žák nepřinese domácí úkol. Je vůbec nutné zadávat domácí úkoly při výuce jazyka? Většina učitelů asi bude souhlasit s názorem, že i domácí úkol patří při vyučování cizího jazyka k základním prostředkům učení.


Domácí úkol nahrazuje nedostatek kontaktu s jazykem mimo školu. Žáky učící se cizí jazyk bychom měli k pravidelnosti domácích úkolů vést od počátku jejich učení. Pravidelný kontakt s jazykem mimo školu v nich vypěstuje zvyk a učení se jazyku bude pro ně smysluplnější, snadnější a příjemnější. Nebudou čas strávený nad domácím úkolem považovat za ztracený.

Diskuze o tom, jak žáky motivovat k vypracování domácího úkolu, jaké úkoly pro domácí přípravu zadávat, jak je opravovat a dále s nimi pracovat, jsou mezi učiteli jazyků stále velmi časté. Vybral jsem z časopisu English Teaching Professional zásady pro úspěšnou práci s domácími úkoly, jednoduchou hru, která může posloužit při opravování domácího úkolu a zajímavý způsob, jak zapojit aktivně do činnosti ty žáky, kteří domácí úkol nepřinesou. 

Michael Thompson ve svém článku Time Well Spent - Dobře strávený čas podává přehled o typech domácích úkolů, návod jak jim dát jasný smysl tak, aby byly prospěšné pro žáky i učitele.

1.  Tři typy domácí přípravy:

 1. K procvičování učiva
 2. K přípravě na další vyučování
 3. K praktickému použití jazyka

2.  Jak dát domácí přípravě smysl:

 1. Ujistěte se, že domácí úkol má přímou souvislost s vyučováním.
 2. Ujistěte se, že má jasný účel.
 3. Seznamte s tímto účelem žáky.
 4. Poskytněte svým žákům zpětnou vazbu.
 5. Vyjasněte žákům, k čemu je důležité domácí úkol splnit a jaké důsledky vyplynou pro ty žáky, kteří domácí úkol nepřinesou.

3.  Klíč k úspěchu s domácími úkoly:

 1. Dodržujte přímou souvislost domácích úkolů s probíraným učivem.
 2. Ujistěte se, že domácí úkol má jasný a srozumitelný účel.
 3. Poskytujte žákům konstruktivní podporu.
 4. Důsledně dodržujte určené souvislosti vyplývající pro žáky, kteří splní a kteří nesplní domácí úkol.
 5. Ustanovte zásady pro práci s domácími úkoly brzy na začátku školního roku.

(Michael Thompson)

Je celá řada technik, činností a způsobů, jak domácí úkol zpětně využít ve vyučovací hodině. Janete Aguirre nabízí velmi jednoduchou techniku sloužící k oživení opravy domácího úkolu a dalších prací v hodině.

Vezměte obálku a vložte do ní čtyři kartičky s číslem 5, čtyři kartičky s číslem 10, čtyři kartičky s číslem 20 a čtyři z nápisem ZUNK. Během opravování si žák, který se přihlásí a opraví chybu, může z obálky vytáhnout jednu kartičku. Pokud má kartička číslo, žák je přičte ke svému skóre. Je-li to kartička s nápisem ZUNK, žák ztrácí všechny nabyté body. Skóre lze počítat buď každému žákovi, nebo skupině jako celku. Tuto techniku lze také úspěšně využívat při řešení kvizů. (Janete Aguirre)

Tato technika napomáhá i tomu, aby se žáci naučili pozorně poslouchat odpovědi svých spolužáků. Při sčítání skóre jednotlivcům, lze také žáka s vysokým skóre ocenit například známkou. Tento způsob opravy se osvědčuje nejen u mladších žáků.

Jak už bylo zmíněno, je nutné, aby žáci věděli, proč je důležité úkol vypracovat, ale také co bude následovat, pokud úkol nepřinesou. Myslím si, že žáci, kteří úkol nepřinesou, by neměli být trestáni. Je však třeba jim od počátku a neustále připomínat význam domácího úkolu.

Noah Schwarzberg přichází se skvělým nápadem, jak žákovu omluvu za to, že nemá úkol, změnit v krátké jazykové cvičení. Doporučuje, aby žák, který nepřinesl domácí úkol podal chytré a nápadité vysvětlení, proč úkol nemá. Např. I was walking to school when a rhino gored me and triumphantly sat on my homework. - Šel jsem do školy, když tu mě nosorožec nabral na roh a vítězoslavně se na můj domácí úkol posadil. (Noah Schwarzberg) Po vyzkoušení této metody jsem dospěl k závěru, že je nutné, aby se žák nejprve v cizím jazyce omluvil a potom teprve podal svůj krátký příběh.

Jaké zkušenosti týkající se domácích úkolů máte vy? Jaké metody pro opravu domácích úkolů používáte? Jak žáky ještě jinak motivujete k tomu, aby domácí úkoly vypracovali? Jak řešíte situace, kdy žáci nepřinesou domácí úkol?

Norbert Tlustý,
Anglický klub a ZŠ, Praha 13, Mládí 135,
bert.tlusty@gentlemail.com

Prameny:

Time well spent - Michael Thompson, English Teaching Professional, Issue 31 March 2004, p.18

Zunk - Janete Aguirre, English Teaching Professional, Issue 25 October 2002, p.36.

Excuses, excuses - Noah Schwartzberg, English Teaching Professional, Issue 30 January 2004, p.42

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz