archiv
Učitelské noviny č. 20/2003
tisk článku

Projektové vyučování na ZŠ F. Melichara

Kvapem se blíží doba změn v pojetí vyučování, které bude vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro ZV a bude založené na spolupráci nejen dětí, ale i učitelů. Proto učitelky tříd 2. AB a 4.BC připravily pro své děti netradiční oslavy velikonočních svátků.
Projekt Velikonoce byl dlouhodobý. Začal 7.3.2003 a vyvrcholil 16.4.2003. První den byly děti seznámeny s průběhem projektu a vytvořily smíšené dvojice "druhák a čtvrťák". V této sestavě pracovaly po celou dobu. Náš projekt měl tři etapy. V první děti shromažďovaly informace z různých pramenů (časopisy, encyklopedie, internet), které se týkaly velikonočního období, ty pak písemně zpracovaly a vylepovaly na určená místa ve škole. V druhé části formou volného psaní vytvořily povídání o Velikonocích a práci doplnily vlastními ilustracemi. Závěru projektu byla věnována "škaredá" středa. V tento den bylo pro děti připraveno 11 stanovišť, na nichž pracovaly pod dohledem svých starších kamarádů, žáků 9.B. Děti plnily různé úkoly (pletení pomlázky pod vedením paní Náhlíkové, zdobení vajec různými technikami, vytváření velikonočního přání, test, tajenka atd.). V cíli děti "vyhodovaly" mazanec a drobnou sladkost. Veškeré své výrobky si odnesly domů.
To, co se v průběhu projektu naučily, uplatnily při vystoupení, kterým potěšily seniory na setkání Klubu důchodců. Jarní sluníčko a radost přinesly děti také do srdcí obyvatel Domova důchodců, kde vystoupily společně s pěveckým sborem naší školy pod vedením učitelky Krupilové.
Dalším příkladem projektového vyučování na naší škole byla akce zaměřená na bezpečnost dětí v silničním provozu, kterou pro nás připravilo Okresní ředitelství Policie ČR Kladno s Dopravním inspektorátem pod názvem Řidiči, pozor škola! Projekt byl krátkodobý. Ve dvou setkáních si žáci 4. tříd mohli ověřit dodržování pravidel silničního provozu při skutečné dopravní situaci. Vlastnoručně vyrobenými dárky děti odměňovaly řidiče. Jménem žáků i učitelů ZŠ F. Melichara děkujeme Policii ČR Kladno, že preventivní akci uspořádala v Unhošti, v obci s velmi komplikovanou dopravní situací.

Učitelé a žáci,
ZŠ F.Melichara, Unhošť

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz