archiv
Učitelské noviny č. 36/2004
tisk článku

Deset let obchodní akademie

V polovině září uplynulo deset let ode dne, kdy byl v nové budově Obchodní akademie, Obchodní školy a Praktické školy pro tělesně postižené v Janských Lázních slavnostně zahájen 1. školní rok.

Historie obchodního školství je zde však mnohem delší a datuje se již od roku 1954, kdy byla otevřena první ekonomická škola. Ta však nebyla bezbariérová, takže neumožňovala studium vozíčkářům, a nevyhovovala ani po stránce technického vybavení. A tak byla v roce 1992 za vydatné podpory paní Olgy Havlové zahájena stavba nového moderního areálu, který se skládá z hlavní školní budovy a tří budov internátu k ní připojených bezbariérovým koridorem. Paní Olga Havlová se osobně zúčastnila jak položení základního kamene 26. června 1992, tak i slavnostního otevření v roce 1994.

Dnes škola nabízí zájemcům tři typy možného vzdělání: Obchodní akademii s pětiletým rozloženým studiem zakončeným maturitní zkouškou, dále tříletou Obchodní školu zakončenou závěrečnou zkouškou a také Praktickou školu, na které se převážně těžce postižení studenti mají možnost naučit základy vaření a šití, ale také základní předměty, jako jsou český jazyk a matematika a další. Úspěšní absolventi tohoto typu školy dostanou taktéž Osvědčení o složení závěrečné zkoušky. Do školního rozvrhu je s ohledem na zdravotní postižení studentů zařazena i rehabilitace, jejíž specializované pracoviště je umístěno přímo v budově školy. Dále jsou zde již tři velmi moderně vybavené učebny výpočetní techniky, jejichž příslušenství mohou studenti využívat i v době osobního volna.

V rámci mimoškolních aktivit studenti pravidelně navštěvují různé přínosné kulturní akce jako např. výchovné koncerty a výstavy, ale také přestavení v Klicperově divadle v Hradci Králové a jednou ročně i charitativní představení v Národním divadle v Praze. Škola pro ně dále pravidelně pořádá besedy s odborníky (MUDr. Radim Uzel, Mgr. Zuzana Prouzová) a známými osobnostmi (Dominik Hašek, Václav Vydra, Veronika Žilková).

Při škole dále funguje také Sportovní centrum a dva sportovní kluby, studenti tak mají možnost provozovat širokou škálu různých sportů (plavání, atletika, cyklistika, florbal, monoski lyžování, boccia, atd.), v níž dosahují nemalých úspěchů. Bývalá studentka Kateřina Lišková získala v roce 2000 na paralympiádě v Sydney stříbrnou medaili v plavání a student Miroslav Šperk v nedávné době bojoval v Aténách o medaili v hodu diskem.

Mnoho absolventů naší školy našlo uplatnění v praxi. Někteří pokračují ve studiu na vysokých školách.

U příležitosti tohoto výročí uspořádala škola seminář k problematice tělesně postižených, kterého se zúčastnili odborníci z podobných zařízení a ministerstva školství, a setkání absolventů a bývalých i současných zaměstnanců školy. Mimořádně velká účast bývalých studentů potvrdila, že na studium zdejší školy často a rádi vzpomínají.

Za studenty 5. ročníku
Miroslav Panský,
Janské Lázně

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz