archiv
Učitelské noviny č. 36/2004
tisk článku

Nevedeme boj s obcemi, Školský zákon sněmovna schválí, je přesvědčena P. Buzková, J. Štefflová UN č. 39/2004, J. Frey UN č. 30/2004

Se zájmem a i když mám pro strach uděláno i s částečným zděšením sleduji diskusi v Učitelských novinách (29/2004 a 30/2004) týkající se tzv.optimalizace počtu škol v podání ředitele odboru základního školství MŠMT pana Karla Tomka i samotné paní ministryně Petry Buzkové. Ti dva musí mít učitelskou obec opravdu za velké pitomce a to samé se dá říci i o starostech obcí. Ministryně a její úředníci se opakovaně staví do role vykladačů zákona. Tato role však přísluší jen nezávislému soudu. Notabene takového paskvilu, jakým je zákon o školství. Při zpackané reformě veřejné správy byli pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci v základním školství převedeni do zaměstnaneckého poměru městům a obcím, ale finanční prostředky na mzdy si nechalo v rukou MŠMT. Paní ministryně se opakovaně snaží přenést odpovědnost za platy do základního školství na samosprávu (tzv. nadnormativní výdaje). Při svém vzdělání musí vědět, že za základní vzdělání je u nás odpovědný stát, ne obce. Postupné přenášení čím dál větších povinností na bedra samosprávy je jen pokus o rafinovaný, plíživě – normalizační tah, kdy při zvyšujícím se počtu úředníků kafrajících do školství (ať už na úrovni centrální nebo krajské) se stát zbaví finanční zátěže, ale ponechá si právo rozhodovat. Dalším aspektem, který ministerstvo odmítá respektovat, je skutečnost, že hospodaření obcí je zcela autonomní. Nikdo nemůže po obci chtít, aby na něco přispívala, a podmiňovat to vydáním nějaké výjimky. Tak se ve středověku prostřednictvím odpustků vykupovali hříšníci. Žádný úředník nemá právo určovat počet žáků ve třídě. Okamžitě se naskýtá otázka, proč zrovna 17 a ne 13, proč 13 a ne 9. Nutit obce ke změně organizace a slučování tříd, s tím že nebudou trojtřídky, ale dvojtřídky a tvrdit, že v podstatě o nic nejde, je prostě lež. Protože za ten ročník, jehož žáci budou nuceni někam dojíždět, musí obec zase platit. I tady platí: jako by za základní školství byla odpovědná samospráva a ne stát. Co se týká státní správy a samosprávy ve školství, povedlo se úředníkům z Prahy zplodit dokonalého kočkopsa a jestli někdo nějakého zná, že by žil, nechť mi dá vědět. Rodiče a děti na vesnicích jsou v úplně jiném postavení, než rodiče a děti ve městech, natož v Praze. Nikdo z nich nemá na to, aby jeho dítě dojíždělo taxíkem do francouzského lycea. V rozhovoru pro Učitelské noviny se objevuje prohlášení, že paní ministryni mrzí, že spoustu lidí vyděsila. Vzhledem k tomu, že se nebojím ani čerta s měchem, jde u mě o zcela jiný duševní pochod, který u mne svým jednáním paní ministryně způsobila.

Obec Hladké Životice, v jejímž čele mám tu čest být, odmítla podepsat ultimativní požadavek na úhradu nadnormativních prostředků ze svého rozpočtu výměnou za udělení výjimky. Vzhledem k tomu, že zákon nepočítá se školami typu trojtřídek a čtyřtřídek, vzhledem k tomu, že dřívější pokyn ministra (č.j.18 479/97-60) jakýmsi způsobem na tyto typy myslel, na rozdíl od Pokynu paní ministryně (č.j. 25936/03-22) dospěli jsme k názoru, že nejde ani o zájem zkvalitnit výuku, dokonce ani o záměr ušetřit finanční prostředky, ale o nefalšovaný krystalický čistý záměr, který má vést k rušení škol na malých obcí. Ať si paní ministryně zruší dvě či tři patra přeplněná úředníky na ministerstvu školství, ale ať se nepokouší rušit školy – málotřídky, které jsou jedinými v obci jako v Hladkých Životicích! Narazí.

Dne 14.1.2004 podala obec Hladké Životice žalobu na Českou republiku – ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ve věci porušování zákona prostřednictvím zásahu státu do samosprávné působnosti obcí. K dnešnímu dni soud ještě nejednal. Obce, které se domnívají, že je nejvyšší čas ujasnit si postavení státu a samosprávy v oblasti školství, mají možnost se k této žalobě připojit.

Jaroslav Petržela,
starosta obce Hladké Životice
obec@hladkezivotice.cz

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz