archiv
Učitelské noviny č. 36/2004
tisk článku

Kde mohou studovat vozíčkáři

Soukromá vysoká škola připravila projekt pro hendikepované

V době studií jsem měl spolužačku. Chytrou, příjemnou. Vozíčkářku. Každý schod byl pro ni obtížně řešitelnou překážkou. A schodů bylo na škole nepočítaně. Vzpomněl jsem si na ni, když jsem navštívil soukromou Vysokou školu veřejné správy a mezinárodních vztahů v pražských Strašnicích, kde jsem hovořil se zakladatelkou školy a kvestorkou ANNOU BENEŠOVOU. Právě tady totiž rozjíždějí program na pomoc hendikepovaným studentům. Program, který se rozhodl zaštítit svým jménem primátor Prahy Pavel Bém.


„Naše vysoká škola, která je obecně prospěšnou společností, vznikla před třemi lety. Začínali jsme s jedním oborem – prezenčním bakalářským studiem veřejné správy. Dnes máme již tři studijní obory – kromě veřejné správy (nyní i v kombinované formě) ještě kombinované studium oboru „Právní administrativa v průmyslovém vlastnictví“, což je unikátní obor v celé České republice, který připravuje specialisty na oblast ochrany duševního vlastnictví, na práva autorů. A nakonec jsme otevřeli obor „Mezinárodní vztahy a evropská studia“, kde již máme (jako jedna z mála soukromých škol u nás) i magisterské studium. To je velmi atraktivní obor, který nám přinesl nejvíce studentů, z nichž někteří se uplatní i v evropské administrativě v Bruselu. Konečně, čtyři naše studentky jsou již v Bruselu zaměstnány,“ oprávněně se chlubí A. Benešová. Škola používá jako své motto tvrzení, že připravuje nového vzdělaného úředníka pro Česko i Evropskou unii.

Uspět ve výběrových řízeních bruselské administrativy není jednoduché. Proto se zdejší studenti seznamují se základy legislativy naší i evropské, učí se orientovat v systému veřejné správy i ekonomice, samozřejmostí je počítačová gramotnost a jazyky. Kromě angličtiny si mohou vybrat němčinu, francouzštinu i španělštinu. Zajímavostí je, že některé předměty budou nejprve probíhat v češtině - a pak ještě jednou jako volitelný předmět v angličtině, jiné se budou učit jen anglicky. „Studují nejen všeobecnou angličtinu, ale i odborný jazyk se zaměřením na právo, ekonomiku a pak podle zaměření i na politologii, sociologii atd.,“ doplňuje kvestorka školy.

Vysoké škole se již také podařilo navázat kontakty s partnerskými školami ve Velké Británii – v Nottinghamu a v Coventry - kde jsou právě nyní dvě studentky v rámci ERASMUS. Škola navíc jedná s dalšími partnery ve Velké Británii, ve Francii i v Německu. Přesnější informace však dát nechtějí. „V této oblasti je obrovská konkurence, nechceme, aby nás někdo předběhl,“ vysvětluje jistou tajemnost prorektor Michal Klíma.

Částka přesahující padesát tisíc jako školné za studium není malá. Řada studentů navštěvuje však školu v kombinovaném (dříve dálkovém) studiu při zaměstnání a na školné si již tedy sama vydělává. Někteří ze studentů však školné vůbec neplatí. Naopak, od školy získávají další – a to nemalé výhody. Jsou to právě studenti zařazení do programu pomoci hendikepovaným.

Pro vozíčkáře („Mluvíme hlavně o vozíčkářích nebo jiných těžce tělesně postižených, kteří intelektuálně vysokou školu zvládnou, pokud se jim k tomu vytvoří bezbariérové prostředí,“ vysvětluje A. Benešová.) Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů vyčlenila zhruba deset míst ze současných zhruba 500.

„Jsme neziskovou organizací, obecně prospěšnou společností. A když jsme chtěli tato slova naplnit, hledali jsme cestu, jak být ještě víc společnosti prospěšní,“ říká kvestora školy. Nahrálo jim situování školy v přízemních prostorách budovy – zrušení architektonických bariér tím pádem nevyžadovalo horentní sumy, výtahy nebo pohyblivé plošiny. Škola je dobře dopravně dostupná – a přitom v klidném a zeleném prostředí. Byly pro to zvoleny postupné kroky. Jednoduchý nájezd přes vstupní schod do budovy. Nová velká aula s „chodníkem“, kterým může vozíčkář dojet až do nejvyšší řady posluchárny. Odstranění prahů a vybudování vyhovujícího sociálního zařízení… V současnosti vládnou řemeslníci v levém křídle budovy, kde bude zanedlouho zahájen provoz Denního informačního centra. „Toto centrum s rozsáhlou knihovnou a například volně přístupnými počítači s internetovým připojením bude k dispozici všem našim studentům, nejen hendikepovaným. Kromě toho nabídneme služby tohoto centra všem hendikepovaným vysokoškolákům z celé Prahy,“ plánuje A. Benešová.

Kvestorka počítá s tím, že na službách v tomto centru se budou podílet samotní hendikepovaní jako dobrovolníci. Škola s tím sice jistě kalkulovala, nicméně samotný impuls vyšel od jedné ze studentek, která hledala cestu, jak poděkovat škole za pomoc, kterou jí dává. Není to totiž málo. Kromě toho, že hendikepovaní neplatí žádné školné, vysoká škola jim poskytuje zdarma studijní materiály ještě k tomu jim na dobu studia zapůjčuje výkonný notebook, aby mohli využívat internetu, aby mohli dostávat zadání úkolů i podkladové materiály mailem. Jedná se i s partnerskými univerzitami, aby se výměnných studijních pobytů mohli účastnit i hendikepovaní studenti.

Projekt není pro školu laciný. Jen na školném do něho vkládá více než půl milionu korun ročně. Další náklady na studium hendikepovaných studentů vyšplhá až ke dvou milionům. Něco vloží samotná škola ze svých výnosů, něco získá z grantů na podporu vzdělávání, které vyhlašuje hlavní město Praha i další instituce. Důležité je, že s dopravou vozíčkářů do školy přislíbil pomoc starosta Městské části Praha 10.

Z Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů se nikdy nestane škola pro hendikepované. Zůstanou jen malou částí zdejších studentů. I tak to ale znamená přínos pro české úřady, které se už nebudou moci vymlouvat, že nemohou zaměstnávat hendikepované, jak jim ukládá zákoník práce, protože nemají dostatečné vzdělání. Lidé, kteří vyjdou z této školy, mít toto vzdělání budou.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz