archiv
Učitelské noviny č. 19/2004
tisk článku

Rámcové vzdělávací polotovary, R. Sárkozi, UN č. 17/2004

Autor se vyjadřuje k třetí verzi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, resp. k širšímu kontextu kurikulární reformy. Výzkumný ústav pedagogický vítá odbornou diskusi o podobě připravovaného kurikula, cítí nicméně potřebu uvést na pravou míru některá nepravdivá tvrzení, která se v textu objevují.

Není pravda, že veřejnost neměla možnost seznámit se s předchozími verzemi RVP ZV. První verze byla volně dostupná na webových stránkách VÚP, veřejná diskuse k ní probíhala v dubnu až říjnu 2001. Druhá pracovní verze byla určena výhradně pro potřeby pilotních škol, nicméně i ta je již několik měsíců na webu VÚP umístěna. Zájemci tudíž mají možnost všechny tři verze libovolně srovnávat a posuzovat vývoj tohoto dokumentu. Rozsah nedávno skončené veřejné diskuse k třetí verzi potvrzuje, že to také dělají.

Není pravda, že připravované změny nebyly „vyzkoušeny třeba jen na jediné škole“. Toto tvrzení je ostatně v rozporu s konstatováním autora samotného, že některé z pilotních škol nejenže vytvořily své školní vzdělávací programy, ale také podle některých jejich částí experimentálně učí.

Není pravda, že reforma má přijít za 5 měsíců. I kdyby školský zákon byl schválen okamžitě a nabyl účinnosti od 1. září tohoto roku (což je nanejvýš nepravděpodobné, podobné zákonné normy nabývají účinnosti častěji k 1. 1. následujícího kalendářního roku), následovalo by dvouleté přípravné období, které by školám poskytlo potřebný čas a klid na přípravu školních vzdělávacích programů. Mám nicméně pocit, že tohle autor ví.

Není pravda, že v části RVP ZV věnované vzdělávacím oblastem se hovoří o očekávaných výstupech a „v celém textu se jinak mluví o ,cílových kompetencích‘“. Dobrým způsobem, jak tuto skutečnost ověřit, je nahlédnout do textu třetí verze RVP ZV.

Není pravda, že ve formulaci: ,Žák uvede základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře‘ „sloveso ,uvede‘ jasně naznačuje, že se to žák naučí zpaměti; tedy nabifluje“. Nesčetněkrát jsem měl někde „uvést“ číslo svého občanského průkazu – a věřte, že ho dodnes zpaměti neumím. Taková tvrzení jsou jen laciným sugerováním významů, které konkrétní formulace zkrátka nemá. (O to pikantnějším, že o pár řádek výš autor v kritice jednoho z očekávaných výstupů zdůrazňuje, že manipulativní komunikace se neomezuje jen na masmédia.)

Tolik k hlavním sporným částem Sárköziho textu. Efektní, leč málo věcné invektivy ponechávám bez komentáře. U člověka, který aspiruje na seriózní účast v řadě odborných diskusí, spíše překvapí.

Petr Kukal,
VÚP

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz