archiv
Učitelské noviny č. 17/2004
tisk článku

Zájmové bloky v ŠD

Jsem vychovatelkou na venkovské škole v Sadově u Karlových Varů. Pracujeme ve školní družině podle vlastního projektu v rámci prevence sociálně patologických jevů „Školní družina jinak“. A co nás k tomu přivedlo?

V první řadě zásahy jiných kroužků do rozvrhu ŠD, kdy jsme některé dny nevěděly, zda můžeme alespoň na chvíli ven, o organizované činnosti se nedalo mluvit vůbec. Děti přebíhaly z jedné činnosti do druhé.

Dalším aspektem bylo dojíždění dětí, často jsou ve školní družině od rána až do pozdních odpoledních hodin. Pak ještě než dojedou domů, příprava do školy… Mnohdy i finanční zátěž pro rodinný rozpočet zapříčiňuje, že děti žádné mimoškolní kroužky nenavštěvují. A tak jsme přemýšlely, jak to změnit. Dnes máme již relativně ustálený rozvrh, občas něco zaskřípe, ale už jsou to jenom nenadálé situace, kdy musíme improvizovat.

Pracujeme v tzv. zájmových blocích a zájmových kroužcích. Jaký je rozdíl? Zájmové kroužky probíhají bezprostředně po vyučování, děti tam musejí docházet pravidelně (anglický jazyk, LŠU, pěvecký sbor, tvořivá dramatika) a pak jsou zde ony zmiňované zájmové bloky, tam chodí děti podle toho, co chtějí zrovna ten den dělat. Na výběr mají každý den ze 3 - 4 zájmových bloků. Snažíme se, aby tam byly činnosti jak pro chlapce, tak i pro dívky. Bloky vedeme my - dvě vychovatelky a čtyři externisté (z toho dva z řad rodičů). Časový harmonogram je přibližně následující:

12.30 -13.30 hod. relaxační, klidová část (některé děti mají zájmové kroužky)

13.45 -15.00 hod. zájmové bloky (v této době si rodiče vyzvedávají děti jen výjimečně)

Pátek máme vyhrazený na práci ve výchovných skupinách, ale hlavně sem směřujeme veškeré velké družinové akce. Měsíčně probíhá alespoň jedna sportovní a jedna kulturní akce. V současné době máme již 13 zájmových bloků a 4 zájmové kroužky.

Tento systém se nám osvědčil už i kvůli počtu dětí. Pracujeme s menší skupinou dětí různého věku, ale hlavně děti nikam „nemusí“, mohou si vyzkoušet různé zájmy. Přesto zkušenost je taková, že zájem dětí se nakonec ustálí a zájmový blok navštěvují pravidelně. Nechceme usnout na vavřínech, už nyní vymýšlíme, co je potřebné zlepšit a čím pro příští školní rok děti překvapíme. Přejeme všem hodně síly a nápadů do další práce dětmi.

M. Suraová,
ŠD Sadov

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz