archiv
Učitelské noviny č. 17/2004
tisk článku

Počítač učitele nenahradí, ale pomoci může

Bylo by jistě namístě zamyslet se nad tím, zda model výuky, který žákům poskytujeme, musí být vždy ten nutně správný. Učitel zraje a získává řadu zkušeností nabytých praxí, ale neměl by se omezit na to, co považuje řadu let za funkční, používat stále tytéž didaktické metody, které již mohou být zastaralé, a tudíž svou funkčnost ztrácejí.

Žijeme v době, která nás přímo zahlcuje svými technickými vymoženostmi, ze všech stran se na nás valí různorodé „vynálezy“, které mohou zefektivnit náš život. Proč jim tedy nevyjít vstříc a nesnažit se včlenit je do vzdělávacího procesu?

Nemám tím jen na mysli výběr textů a témat, díky nimž si žáci mohou osvojit učivo ve všech oblastech výuky stanovených osnovami pro ten, či onen ročník, ale především využití moderní technologie, jejíž různorodé prostředky by na žádné škole neměly chybět.

Mám to štěstí, že učím na škole disponující moderními počítačovými učebnami, které se dají, po domluvě s ostatními, využít. Je naprostou samozřejmostí, že žádný počítač nenahradí učitele, ale v současné době existuje celá řada výukových programů zefektivňujících vyučovací hodinu. Daný efekt je mnohonásobný. Pro žáky je určitým zpestřením, že čas od času zasednou před monitory, neboť ne všichni před ně mohou zasednout v prostředí svých domovů a nechat se třeba i vtáhnout do zajetí někdy až příliš „nebezpečných“ počítačových her. Využití počítačové techniky přináší nemalá pozitiva i s ohledem na to, že žáci mohou občasně komunikovat i jinak, ne pouze s učitelem, který k nim v případě výuky českého jazyka dochází téměř denně. Mohou si tak procvičit to, co již mají znát, a to ve všech oblastech probírané látky.

Výukové programy se věnují ortografii, morfologii i syntaxi, záleží jen na učiteli, které jazykové jevy považuje v daný okamžik za nejdůležitější, tedy za nejproblematičtější. Díky výukovým programům je možno se ortografii věnovat dvěma způsoby, buď prostým doplňováním daných liter do neúplného textu, nebo text písemně zachytit na základě auditivního záznamu. Ať už si vybereme kterýkoli způsob, následuje korekce, a tedy uvědomění si způsobených chyb. Co se týče morfologie a syntaxe, jsou jednotlivé jevy vztahující se k těmto oblastem přehledně rozděleny, je už pak na učiteli a žákovi, na které z nich se při svém procvičování zaměří.

Řada těchto výukových programů je velmi zdařile graficky ztvárněna a obohacena i o mozaiky obrázků, které se postupně skládají na základě správných odpovědí žáků. Vyučovací hodina tedy nabývá hravější podoby, neboť žák se při svých odpovědích nejen soustředí na otázku, kterou mu počítač nabízí, ale také s napětím očekává, jaký obrázek se před ním objeví. Pro mnohé je pak ryze abstraktní označení vět hlavních a vedlejších, větných členů a slovních druhů mnohem přístupnější.

Začlenění výukových programů považuji za vhodnou alternativu k tomu, jak žákům přiblížit probírané učivo i z jiné strany, a to i s ohledem na vývoj současného dění. V každém případě bych znovu chtěla zdůraznit, že i sebelepší výukový program a kvalitní počítač nenahradí stejně kvalitního učitele.

Hana Kutějová,
ZŠ Šeříková,
Ostrava

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz