archiv
Učitelské noviny č. 16/2006
tisk článku

Když se čte po písmenkách, J. Štefflová, UN č. 13/2005

Velice mne zaujal článek, kde je popisován Slabikář, který vznikal přímo na škole. Protože mám i já zkušenosti se sestavováním výukových textů, chci se s vámi o ně podělit.

Jsem učitelem na jednotřídní škole v Nemyčevsi. Před čtyřmi roky jsem stál před nutností učit čtyři ročníky v jedné třídě a zároveň jsem se začínal seznamovat s tvorbou ŠVP podle RVP ZV. Potřeboval jsem vytvořit didaktické nástroje umožňující kvalitní výuku v 1. ročníku, které by současně naplňovaly požadavky RVP ZV.

Měl jsem zkušenosti s výukou analyticko-syntetické metody i genetické metody. Ale žádná z nich mi ve své ryzí podobě nevyhovovala. Proto jsem se pokusil sestavit didaktický postup, založený na analyticko-syntetické metodě, která využívá prvků metody genetické. Současně jsem se na základě klíčových kompetencí a dílčích oborových výstupů snažil cílevědomě a soustavně vést děti ke čtení s porozuměním tak, aby byla u žáka pěstována dovednost, která umožňuje používat čtení jako nástroj k získávání informací.

Cílem Slabikáře není co nejrychleji naučit všechny varianty slabik a slov, ale kvalita čtení, která u různě nadaných žáků vede k vnitřní motivaci k učení vycházející z vlastního přesvědčení o smysluplnosti čtení.

Aby došlo k lepšímu dosahování výše jmenovaného cíle, pustil jsem se po roce ověřování Slabikáře do sestavování výukového textu pro Matematiku. Ten je tvořen tak, aby nabízel od prvopočátků čtení, tedy i v době, kdy žák zná pouze A, možnost uplatňovat své čtenářské dovednosti jinde než ve Slabikáři. Ve stejném duchu se od letošního roku snažím tvořit i výukové texty pro Prvouku. Hodiny výuky čtení a psaní v 1. ročníku se tak stávají místem, kde se žáci začínají seznamovat s různými metodami práce s textem, které využívají v ostatních předmětech.

Při vlastní realizaci nejsem vždy se vším spokojen, proto dochází každý rok k úpravám, které přispívají k vylepšování systému. Ale dosavadní výsledky mě přesvědčují, že i tato cesta může vést k dosahování kvalitních čtenářských dovedností.

Miloš Novotný,
ZŠ Nemyčeves

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz