archiv
Učitelské noviny č. 16/2004
tisk článku

Ruší se další škola

Radní Prahy 2 rozhodně nepatří k těm, kdo by se poučili ze svých chyb a změnili své praktiky. V říjnu 2003 zrušili ZŠ Vratislavova (sloučením se ZŠ Botičská). Nyní, po týdny (možná měsíce) trvajícím tajnůstkaření optimalizační komise, je konečně zveřejněn výsledek rozhodování, ke kterému se mělo dospět a který měl být zveřejněn v lednu – před zápisy dětí do 1. ročníků. Další rušenou školou v Praze 2 bude ZŠ Slezská. Uváděné důvody jsou stejné jako u Vratislavovy – málo žáků a úspora finančních prostředků. Přitom v lednu radní s potěšením konstatovali, že se úbytek dětí zapisovaných do 1. ročníků zastavil – na tuto prognózu jsme ovšem upozorňovali již na podzim 2003, stačilo zjistit stav dětí v předškolních odděleních mateřských škol.

Finance rozhodně nejsou důvodem k rušení škol. Praha 2 si jako jeden z nejbohatších okresů v republice může dovolit menší školy. Navíc peněz je v MČ dostatek, ale špatně se s nimi hospodaří (např. nesmyslné investice), velké rezervy jsou i v nevyužitých možnostech získávání prostředků (např. směšné nájmy stánkařů a majitelů restauračních zahrádek).

Efekt zrušení ZŠ Vratislavova se již zřetelně rýsuje podle scénáře nikoli radnice, nýbrž našeho sdružení. Žáci ze ZŠ Vratislavova rozhodně Botičskou nenaplní (příkladem může být 1. třída, která z Vratislavovy odešla již v lednu). Naopak, MČ mnoho dětí ztratí, rodiče po zkušenostech s radnicí raději umístí své děti do škol v jiných městských částech.

Že je tato politika zcela scestná, je evidentní. Z krátkodobého hlediska se radní svým chováním připravují o přízeň občanů - voličů, z dlouhodobého hlediska přichází celá Praha 2 o vzdělané mladé lidi, kteří mají v nedaleké budoucnosti vydělávat na důchody běžných občanů. Ti, kteří o nás teď rozhodují, místo aby zastupovali naše zájmy, se již pro důchodové období jistě zaopatřili.

 LINDA VESELÁ,
předsedkyně Sdružení rodičů
a přátel ZŠ Vratislavova 13

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz