archiv
Učitelské noviny č. 14/2003
tisk článku

Spring neznamená jen jaro

Projekt školní počítačové gramotnosti má novou zkratku

Nějakou dobu nebylo o Státní informační politice ve vzdělávání příliš slyšet. V březnu, který je i měsícem internetu, a v době výstavy Schola Nova se ale vylouplo několik novinek. Hovořili jsme o nich s vrchním ředitelem sekce SIPVZ ZDEŇKEM SVOBODOU.


K čemu potřebujete nový název a logo?
Nejedná se o nový název, jen o zkratku. Státní informační politika ve vzdělávání dosud žádné logo neměla. Měla jen nepříliš šťastně zvolenou - protože pro řadu lidí nevyslovitelnou - zkratku: SIPVZ. Generální dodavatel po výběrovém řízení vytvořil název Internet do škol, zkratku INDOŠ a logo. Často docházelo k záměně pojmů - SIPVZ a INDOŠ. Jsme přesvědčeni, že Státní informační politika ve vzdělávání není jen jedna dodávka, jen jeden dodavatel, ale celoplošný program pro všechny školy, na jehož konci by měla být výrazně zlepšená úroveň počítačové gramotnosti absolventů i všech pedagogických pracovníků škol.

Jak vznikla zkratka SPRING?
Hledali jsme slovo, které by bylo mezinárodně pochopitelné a přijatelné, které by mělo svůj význam a zároveň bylo zkratkou. SPRING znamená jaro, pramen, pružinu, slovo předznamenávající vývoj, pohyb dopředu. Především ale Společný Program Rozvoje INformační Gramotnosti. Logo ztvárnil známý výtvarník Miroslav Barták a jeho syn Štěpán. (Mimochodem za mimořádně nízkou cenu, zaplatili jsme jen 15 000 korun!) Registrace ochranné známky je pro součásti státu bezplatná.
Logem je písmeno "e" znamenající mimo jiné i "edu" jako "vzdělávání" zavinuté do zavináče a na jeho konci je lipový lístek, který říká, že jde o státní program.

Logo i nový název jste oznámili na výstavě Schola Nova, v době, kdy jste otevírali i svůj nový web. Co očekáváte od něho?
V listopadu 2002 nastoupili noví vedoucí tří kanceláří projektů SIPVZ. Velmi rychle jsme se v novém týmu shodli na tom, že všichni postrádají komunikaci mezi sekcí a školami - ne zprostředkovanou, ale přímou, rychlou a otevřenou. Po schválení koncepce projektu P II (leden 2003) se usilovně začalo pracovat na informačním webu www.e-gram.cz. Důležité je, aby jej ředitelé a učitelé přijali, aby ho používali a web se stal skutečným prostorem otevřené diskuze. Jeho součástí je i takzvaný evaluační web, na kterém bude možno vyhledat výukový software, který mohou považovat za obsahově a technicky vhodný doplněk pro výuku. A také na něm uvidí, jak jsou jejich kolegové na ostatních školách s tím kterým softwarem spokojeni.

Ještě loni se hovořilo o tom, že školy mohou používat pouze software "schválený" generálním dodavatelem…
Základním principem, který byl na počátku realizace SIPVZ zcela opomenut, je skutečnost, že o kvalitě a způsobu výuky rozhoduje ředitel školy - tedy i o instalaci softwaru na IKI. Je pravda, že tyto počítače jsou v majetku generálního dodavatele, MŠMT za ně ale hradí poskytované služby. Není možné, aby generální dodavatel rozhodoval o tom, jaký software budou na škole používat.
Ředitel školy má však také povinnost uvést v případě problémů stanici do původního stavu. Je to jednoduchý postup, který zná většina správců systému.

Jak je to s krytím nákladů na výdaje v rámci projektů SIPVZ?
Projekt I - vzdělávání a Projekt II - software a portál jsou hrazeny z rozpočtových peněz. Stejně tak i smluvní závazky vůči generálnímu dodavateli. Na konci roku 2002 se vyskytly finanční problémy v souvislosti s dluhem, který vznikl tím, že se v roce 2001 část peněz SIPVZ použila na pokrytí zvýšených mezd.
Tato částka skutečně pro letošní rok schází, je to zhruba půl miliardy. Prostředky na státní informační politiku byly již několikrát kráceny. (Ministryně školství Petra Buzková UN k tomuto tématu řekla: "Naše závazky vůči generálnímu dodavateli uznáváme a budeme schopni je v letošním roce uhradit. V první řadě budeme hledat možnosti ve vlastních zdrojích. Pakliže by se to nepovedlo - ale já věřím, že se to povede, musela bych se obrátit na vládu.")

Mohou čekat nějakou podporu "červené školy", které nedostaly v první vlně žádnou výpočetní techniku?
"Červeným školám" samozřejmě patří stejná pozornost jako školám "zeleným."

Počítače ale asi nedostanou…
Na to bohužel nejsou peníze. Připravujeme však vyhlášení pilotních a grantových systémů, jejichž pomocí mohou školy - "zelené" i "červené" získat prostředky na koncepčně zvládnuté využívání výpočetní techniky ve vlastní výuce. Předpokládáme účast krajů na těchto projektech zhruba třetinou - a tady je možné hledat zdroje i pro hardware. Všechny finance školám také posíláme jejich prostřednictvím - účelově a s metodikou jejich rozpisu. Vycházíme z toho, že rozvoj a účelné využití dotací je společným zájmem jak ministerstva, tak krajů a zřizovatelů.
Rád bych upozornil ještě na jednu věc, se kterou se nyní zřizovatelé potýkají - ohlašují se jim zástupci různých firem, kteří se tváří, že reprezentují nějaké finanční toky státní informační politiky. Chci říci, že nikdo jiný než ministerstvo školství není oficiálním řešitelem SIPVZ. Generální dodavatel poskytuje služby podle smluvních závazků. V současné době není nikdo oprávněn jednat se školami jménem ministerstva školství.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz