archiv
Učitelské noviny č. 13/2004
tisk článku

Co říkají k transformaci PC odbory

Důraz na sociální aspekt

V souvislosti s přípravou změn v systému a organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) uplatnil ČMOS PŠ svoje oprávnění vyplývající z § 18b odst. 5 zákoníku práce a při jednání s vedoucími představiteli MŠMT zejména zdůrazňoval:

  • nezbytnost zachovat kvalitu, rozsah a dostupnost DVPP i po provedení transformace pedagogických center a
  • potřebu aktivní pomoci všech zúčastněných orgánů při vytváření možností dalšího uplatnění propuštěných zaměstnanců pedagogických center.

Na základě jednání s oběma náměstky ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a písemné informace o transformaci PC ČMOS PŠ konstatuje, že MŠMT věnuje oběma aspektům dané problematiky náležitou pozornost a usiluje o jejich uspokojivé řešení. S významnou rolí DVPP počítají i připravované školské zákony a navazující prováděcí právní předpisy. Důležité místo v přípravě změn mají, podle názoru ČMOS PŠ, jednání MŠMT s kraji a vysokými školami, které mají nezastupitelné funkce jako zřizovatelé vzdělávacích zařízení a jako poskytovatelé vzdělávací nabídky. ČMOS PŠ očekává, že záměry MŠMT pokud jde o kvalitu a rozsah aktivit v rámci DVPP budou důsledně naplněny. Jako sociální partner rezortu proto bude odborový svaz transformaci PC průběžně sledovat a o svých poznatcích jednat s MŠMT. Pokud jde o termín transformace PC, vedení odborového svazu doporučuje, aby byl stanoven v návaznosti na převod do vzdělávacích zařízení zřizovanými kraji, kdy by měly být vyřešeny hlavní problémy související s tímto opatřením ministerstva.

Z předložené písemné informace rovněž vyplývá, že se MŠMT možnostmi dalšího uplatnění propouštěných zaměstnanců PC zabývá a projednává i tuto záležitost se zástupci krajů a představiteli vysokých škol. Jednání však ještě nejsou uzavřena. ČMOS PŠ žádá MŠMT, aby tento sociální aspekt transformace PC byl sledován a řešen tak, aby byly minimalizovány možné nepříznivé důsledky. Odborový svaz uloží svým organizačním jednotkám, aby v této věci postupovaly ve smyslu § 27 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti a jednaly se svými sociálními partnery na úrovni krajů.

František Dobšík,
předseda ČMOS PŠ 

Až bude jiný poradce

Naše odborová organizace AŠO-UOK zastupuje od začátku prosince 2003 zaměstnance pedagogických center. Proto nás zajímalo, proč se začala připravovat transformace těchto institucí zřizovaných ministerstvem školství. K dispozici jsme měli pouze kusé informace: zrušení pedagogických center si prý vymyslel Martin Profant, poradce paní ministryně, která mu bezmezně důvěřuje a ve všem ho poslechne… Jiná informace již dávala více smyslu: MŠMT stejně jako jiná ministerstva musí snížit stavy zaměstnanců o 2%. Vyřešilo to tak, že zřizovatelům škol poskytlo na mzdové prostředky pouze o 4,3% více, a předpokládalo, že pokud budou propuštěna 2% zaměstnanců, každému pedagogovi se na výplatní pásce objeví o něco více peněz. Ponechávám na uvážení čtenářů, jestli byl tento předpoklad správný a zda bude mít kýžený výsledek…

Na samotném ministerstvu a jím zřizovaných institucích se muselo rovněž šetřit. Propustit plošně 2% zaměstnanců není tak těžké, MŠMT ale překvapivě připravilo jiné rozhodnutí – z 270 pracovníků pedagogických center jich propustí 200, zbylé převede pod PC Praha a ostatní krajská pedagogická centra zruší. 200 zaměstnanců z 270 rozhodně nejsou 2%, ale mnohonásobně více… Pokoušel jsem se z úředníků ministerstva školství dostat věcnou odpověď, proč se chystá propouštět tolik lidí, jaké úspory od toho očekává, které instituce budou organizovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, když PC Praha bude pověřeno zcela jinými úkoly, jak zajistí financování DVPP atd.

Bohužel podle názoru náměstka Müllnera a vrchního ředitele Karabce nemáme jako ústřední odborový orgán na tyto informace právo, prý smíme pouze připomínkovat zákony a ministerské vyhlášky…

Napadá mě jediný důvod, proč se chystá propouštění tolika zaměstnanců pedagogických center. Protože v těchto institucích nebyly odborové organizace, a zaměstnanci tudíž neměli podepsanou kolektivní smlouvu se zaměstnavatelem. Na rozdíl od zaměstnanců ministerstva školství. Zde se také propouští, ale každý zaměstnanec dostane místo 2 měsíčného odchodného, které mu zaručuje zákoník práce, 5 průměrných měsíčních platů. Propustit úředníka, který navíc pobírá 25% nadtarifní příplatek, stojí tedy třikrát více než propustit zaměstnance pedagogického centra, který nemá ani nadtarif 10% jako učitelé na školách.

To, že se vážně naruší další vzdělávání pedagogických pracovníků a chystaná reforma školství, nikoho příliš netíží. Úkolem je šetřit, šetřit a šetřit. Uvidíme, jak dopadne případné šetření NKÚ a kdo všechno bude transformaci pedagogických center prošetřovat. Třeba se nakonec vyšetří, že se nic neušetřilo a že se s vaničkou vylilo nejen dítě. To už ale bude na ministerstvu školství jiný poradce, jiná ministryně, jiný náměstek a jiný vrchní ředitel… Alespoň doufejme!

Radek Sárközi,
předseda AŠO-UOK

Za stejné peníze méně školení

To je nesmyslný krok. Využíváme jak pobočku PC u nás v Rychnově, i královéhradecké PC, což je pro nás samozřejmě časově náročnější. Je to fungující systém, pracovníci v PC již dokážou zorganizovat školení, která učitelé potřebují. Nabízejí dobré akce a dostupné akce. Dnes to vypadá tak, že učitelé shromáždí své požadavky na další vzdělávání, ředitel podle potřeb školy a podle množství peněz vybere akce, na které je deleguje. Pokud má někdo zájem o akci, která nebyla vybrána, stává se, že si sám celé školení hradí, včetně dopravy… Jenže pokud budou nabízet vzdělávací akce agentury, půjde pravděpodobně o vyšší ceny, tím pádem ze stejného „balíku“ peněz se zaplatí méně školení. Buď si budou muset učitelé sami hradit víc školení (budou-li mít z čeho), nebo připravenost a přehled učitelů o nových metodách práce a informacích bude klesat.

PAVEL ČTVRTEČKA,
předseda UOK při ZŠ Masarykova,
Rychnov nad Kněžnou

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz