archiv
Učitelské noviny č. 11/2006
tisk článku

Terapie ve Vrbně pod Pradědem

Jedním z hlavních úkolů při zavádění nového školského vzdělávacího programu na naší škole je rozvoj podpůrných léčebných metod pro děti s mentálním postižením, které napomáhají zlepšování jejich duševního i fyzického zdraví.

V loňském školním roce i letos jsme pro naše děti v této oblasti uskutečnili řadu akcí za podpory našich partnerských sdružení – Klubíčko a SPMP Bruntál. Jednalo se především o canisterapii, pomocí níž se dají podstatně zlepšovat citové, rozumové i pohybové schopnosti dětí a také je evidentně prokázáno, že kontakt s pejskem má kladný vliv na zvyšování koncentrace nebo rozvíjení verbálních i neverbálních komunikačních dovedností a motorické obratnosti.

V letošním školním roce jsme se zúčastnili tří takových aktivit, a to na podzim v Šilheřovicích v golfovém areálu, ve Městě Albrechticích na dvoudenním pobytu v penzionu Marie a nyní v únoru v Karlově Studánce, kde děti měly možnost jezdit zasněženými uličkami na speciálních saních tažených severskými psy. Všechny tyto akce byly dotovány našimi partnerskými organizacemi, za což jim patří velký dík.

Na jaře tohoto školního roku bychom chtěli zorganizovat ještě další akce, a to setkání s pejsky na chatě Sokolce a také novinku pro naše děti – hippoterapii, kontakt s koníčky v Hamříkově stáji. Tyto akce bychom si chtěli už dotovat sami, proto jsme oslovili několik nadací s prosbou o finanční příspěvek a doufáme, že nám v této ušlechtilé činnosti pomohou.

Kromě těchto kontaktních léčebných metod zavádíme na naší speciální škole také v letošním školním roce další terapie, a to muzikoterapii, arteterapii a ergoterapii – práce s hlínou - a aromaterapii. Naše děti se také každoročně zúčastňují se svým kulturním programem celostátního setkání mentálně postižené mládeže „MOSTY“ v Přerově, na které jsme i letos pozváni nadačním fondem Genáček Olomouc. Jsme přesvědčeni, že tyto aktivity přispějí ke zdárnému rozvoji duševního i fyzického zdraví našich dětí.

František Servus,
Miloslav Huml,

ZŠ speciální Vrbno pod Pradědem

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz