archiv
Učitelské noviny č. 11/2006
tisk článku

Z kraje pod obec, P. Husník, UN č. 10/2006

V Kloboukách u Brna mají asi rozumné zastupitelstvo. Když se kraj rozhodl, že nechce střední školu, město si odhlasovalo její záchranu. Líbí se mi taková, možná okolnostmi vnucená spolupráce nad problémem mezi městem a krajem. A výsledek v Kloboukách – to je výhra pro lidi v místě, což je důležité.

Opakuji – líbí se mi taková spolupráce. Ale jak je častá? Sice se říká, že samosprávy jsou si rovny, je prý jedno, jestli byl člověk zvolen v obci, nebo v kraji, vždycky je odpovědný svým voličům. Jsou to vznešená slova, ale mám pocit, že si tu odpovědnost začínají uvědomovat jenom chvíli před volbami, kdy jejich hlasy potřebují. Ale zastupitel kraje si je rovnější než zastupitel města.

Když se kraji nelíbí, že musí zřizovat zvláštní školy (tedy základní školy praktické), „nabídne“ je obcím. A já někde v pozadí jako bych slyšel, že jestli si je obec nevezme, že je kraj stejně zruší. A tak si obce raději tuto odpovědnost vezmou – základní školy tak získají několik desítek žáků a s nimi příslušné peníze, kraj se zbaví nechtěných škol – ale dostane se žákům s rozumovým deficitem kvalitního a odborného vzdělávání?

Když tedy obec pomůže kraji a aktivně přebere střední školu, je to dobré a nebude to asi časté. Jestli ale město „zažene“ mentálně postižené do základních škol, aby se vyhnulo nátlaku kraje, a nehledí na potřeby těchto žáků, je to potřeba připomínat velmi hlasitě před dalšími volbami.

Roman Kovář,
Ostrava

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz