archiv
Učitelské noviny č. 07/2004
tisk článku

Odbory se chystají zlobit

Horko může být v březnu i v září

Školy jsou nyní rozpolceny. Tarify sice po zavedení nového šestnáctitřídního platového systému vzrostly, někteří ředitelé však navzdory ujišťování ministerstva školství, že peněz je dost, sáhli na osobní ohodnocení. Někde tak pojde nula od nuly.


A je tu však ještě další ale – třinácté a čtrnácté platy, které byly vypláceny v padesátiprocentní výši a nevalně ohodnoceným pracovníkům pomáhaly přežít prázdniny a svátky vánoční. S těmi je to totiž nahnuté. MŠMT nejen že nemá na jejich loňskou úroveň. Na tu nemá letos zatím nikdo. MŠMT však muselo víc než miliardu dát do tarifů, a nezbývá mu proto ani na desetiprocentní almužnu. Co na to říká předseda školských odborů FRANTIŠEK DOBŠÍK?

Ještě jednáme

Nebezpečí, že pracovníci školství přijdou o další platy, je tak velké, že jste prý požádal o schůzku s premiérem Špidlou…

O schůzku jsme požádali, ale ještě se neuskutečnila. Očekávám však, že se s panem premiérem nejpozději během 14 dnů setkáme společně s dalšími představiteli odborových svazů rozpočtové a příspěvkové sféry a budeme mu moci vysvětlit své stanovisko k řešení 13. a 14. platů pro zaměstnance v těchto odvětvích.

S ministryní Buzkovou jste ale o tomto problému jednal…

S paní ministryní a dalšími představiteli MŠMT skutečně konzultace na toto téma proběhly, jsme domluveni, že tato jednání budou pokračovat. Chtěl bych si s ní vyjasnit přístup ministerstva školství a znovu zopakovat, že náš odborový svaz má zájem na tom, aby i v tomto roce dostali zaměstnanci školství další platy ve výši 50 % jako v roce loňském.

Zatím ministerstvo školství usiluje o to, aby získalo od ministerstva financí (potažmo od vlády) finanční prostředky na dofinancování dalších platů ve výši 10 %. Tyto prostředky totiž další rezorty dostaly, školství je ale muselo použít, aby pokrylo navýšení nových tarifních platů. Jedná se přibližně o 1,4 miliardy korun.

Paní ministryně nás ujistila, že pokud bude většinová vůle ve vládě, je připravena podpořit i další platy ve výši 50 %.

Nicméně doposud byly zveřejněny pouze informace o jednání mezi ministryní Buzkovou a ministrem Sobotkou, která směřovala pouze ke zmíněným 10 %...

I proto chceme s paní ministryní dál jednat, i proto chceme hovořit i s panem premiérem. Vláda rozhoduje jako celek, jako celek tedy bude muset rozhodnout i o dalších platech v rozpočtové a příspěvkové sféře.

Krize dalších platů

Jak by vypadaly roční příjmy ve školství, pokud by další platy nebyly?

Velmi málo by si polepšili jen učitelé základních škol, kteří byli zařazeni do 12., respektive do 13. třídy. A ani to nemusí být pravidlem – pokud má takový pracovník například vysoké osobní ohodnocení, o které by přišel, i on by mohl mít roční příjem nižší než doposud. Učitelé základních škol zařazení v 11. třídě, pedagogové středních škol nebo učitelky v mateřinkách by zůstali v lepším případě zhruba na stejné platové úrovni. Nepedagogičtí pracovníci by se ovšem bezpochyby příjmově propadli. A to mluvím o nominálních platech, z pohledu reálných platů by to bylo s ohledem na inflaci ještě horší. Proto takovou variantu nechceme připustit.

Věc je však složitější, protože všechny popsané situace počítají s tím, že klesne počet pracovníků ve školství zhruba o 2 %. Pokud se nepodaří naplnit tato podmínka, bude stav ještě horší.

Deset procent by situaci ale nezachránilo...

Na úroveň loňského roku by se dostala větší část pracovníků školství, pro nepedagogy však ani tato výše dalších platů neznamená srovnání s loňským příjmem. Jejich průměrný měsíční plat by poklesl.

Stále trvá stávková pohotovost

Zatím ale nebylo slyšet, že by ministryně Buzková jednala o větším množství peněz, než jen o oněch 10 %. Jaký bude další postup odborů, které hrozily protesty v případě, že další platy nebudou ve stejné výši jako loni?

Od zářijové stávky jsme stále ve stávkové pohotovosti. Tehdy jsme bojovali o zafinancování nové tarifní tabulky, o udržení výše příjmu i pro nepedagogické pracovníky a udržení výše dalších platů. První podmínka byla splněna, o dalších se právě nyní jedná. Je nutné, aby vláda uvolnila další mzdové prostředky pro oblast rozpočtových a příspěvkových organizací. O to chceme bojovat v úzké součinnosti s dalšími odborovými svazy ROPO. Potřebujeme ale k tomu také silnou podporu celé Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době vzniká právě na konfederaci krizový štáb, který bude jednotlivé kroky koordinovat. Počítáme i s tím, že na přelomu února a března budeme „zlobit“ – pokud se do té doby s vládou nedohodneme, vyhlásíme týden akcí zaměstnanců veřejných služeb. Očekáváme také, že dostaneme informace z našich KROSů a OROSů, jak by chtěli a byli ochotni naši členové na vzniklou situaci reagovat. I podle toho se zachováme.

Školské odbory bojovaly za to, aby měli učitelé alespoň 130 % průměrného platu ve státě, teď ale je otázka, zda se vůbec podaří udržet úroveň jejich loňských příjmů...

Jednání o dalších platech je jen postupným cílem. Už v této době se rozjíždějí jednání o rozpočtu 2005, který by měl zase pedagogickým pracovníkům přiznat další procenta navíc, aby se odpoutali podobně jako úředníci, lékaři, policisté atd. od průměru a aby se k vládou tolik slibovaným 130 % více přiblížili. Konečně, loni jsme 1. září ukázali, že se s pracovníky školství musí počítat. Vůbec není vyloučeno, že září 2004 bude mít podobný průběh. Jen na představitelích ministerstva školství a státu záleží, aby se stávky na začátku školního roku nestaly varovnou tradicí.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz