archiv
Učitelské noviny č. 07/2004
tisk článku

Otázka osobního ohodnocení zůstává otevřena

Přestože MŠMT dokládá markantní růst platů ve školství v posledních letech, přestože byl zaveden nový tarifní systém, v porovnání s příjmy pracovníků mimo školství nejsou platy ve školství nijak závratné. Proto není možné označit význam nenárokových složek, hlavně osobního ohodnocení za bezvýznamný. Informace o tom, že s růstem tarifů dojde k poklesu této složky platu, byly proto alarmující. Ozvěny těchto obav zasáhly i MŠMT. První náměstek ministryně VÁCLAV PÍCL proto obeslal kraje naléhavým dopisem...


Žádá v něm, aby byla výše osobních příplatků při zpracování nových platových výměrů zaměstnanců RgŠ ponechána v 1. čtvrtletí tohoto roku „na úrovni průměru roku 2003, pokud budou respektovány obecné principy přetřídění podle nového katalogu prací, a pokud bude respektováno snížení počtu zaměstnanců v souvislosti se skutečnými úbytky počtu žáků a dodržení financování na základě těchto skutečných počtů žáků.“

Řešení dopadů přetřídění zaměstnanců do nové tarifní tabulky doporučuje „nejdříve kompenzovat snížením prostředků na odměny. K připadnému snižování osobních příplatků, bude-li to nezbytné, přistoupit až v době, kdy bude rozepsán rozpočet roku 2004 a bude znám výsledek jednání vlády o výši dalších platů na rok 2004.“

Co na to kraje?

Část krajů ponechala dopis bez reakce. Je to rozhodnutí ředitelů, řekli si zřejmě.

„OŠMT KÚ Karlovy Vary takový pokyn nevydal, neboť k jeho vydání neměl patřičná data (rozpis rozpočtu z MŠMT), přestože bylo víceméně jasné, že dosavadní výši nadtarifních složek platu v rámci kraje by bylo možné udržet jen působením nám velice nakloněných nadpřirozených sil,“ píše například KAREL ČERNÍK, vedoucí tamějšího odboru školství. STANISLAV MINAŘÍK, vedoucí odboru školství KÚ Zlínského kraje zase píše, že ředitelé škol ještě neobdrželi závazný rozpis rozpočtu na rok 2004, nemají tedy důvod ke snižování osobního ohodnocení.

Jinde ovšem důvody k takovým rozhodnutím vidí. „Upřednostňovali jsme především korektní zařazování zaměstnanců do platových tříd dle nového katalogu prací, a to i za cenu dopadů do nenárokových složek. Příkaz ke snížení osobních příplatků nebyl dán. Rozhodnutí o jejich úpravě bylo v kompetenci ředitelů škol a zařízení. KÚ k tomuto předal dostupné informace. Vzhledem k rozpočtovému výhledu - útlumu financování našeho kraje, který se potvrdil i rozpisem rozpočtu z MŠMT, nemůžeme a ani nechceme ředitelům snížení nenárokových složek vytýkat,“ opisuje neradostnou situaci EVA STEHLÍKOVÁ, vedoucí odboru školství Královéhradeckého KÚ.

V řadě krajů se přidrželi dopisu z MŠMT.

V Moravskoslezském kraji jej přímo přeposlali ředitelům škol, citovali z něho i v kraji Libereckém a Středočeském. I v Jihočeském kraji posílal odbor školství, jak UN napsal jeho vedoucí PAVEL ZEMAN, ředitelům škol doporučení, aby v prvních měsících roku 2004 nesnižovali bez zákonných důvodů osobní příplatky. Podobně se zachoval také pražský odbor školství: „Všem byl dán jasný pokyn zachovat osobní ohodnocení ve stávající výši na dobu  tří měsíců. Obdobným způsobem jsme postupovali při zařazování ředitelů škol, kterým bylo přiznáno stávající osobní ohodnocení na dobu neurčitou,“ říká jeho vedoucí DÁŠA HOSTAŠOVÁ.

Aby někdo řekl – seškrtejte osobní na kost, to se nestalo nikde.

Nicméně na Ústecku šel dopis, který by se jako nabádání ke snižování osobního ohodnocení chápat dal. Ve sdělení ŠTĚPÁNA HARAŠTY, vedoucího odboru školství, se dvakrát zdůrazňuje, že nikdo ze zaměstnanců by neměl mít plat nižší než v loňském roce. (Nicméně odboráři o dopisu školám vůbec nevědí, jak nás informovala předsedkyně KROS pracovníků školství BOŽENA SEIFERTOVÁ. „Projednává s námi řadu věcí, ale o osobním ohodnocení jsme spolu nejednali,“ říká.)

Nejméně si hlavu lámala asi Vysočina. Tam Krajský úřad školám napsal, že „osobní příplatek je nenároková platová složka a při jejím přiznávání je zaměstnavatel závislý na výši prostředků na platy, která zbývá po uplatnění nárokových částek.“ Tomu se dá těžko rozumět jinak, než – škrtejte! „Ředitelé si musí spočítat, jak jim vystačí peníze,“ říká PETR PANOVEC z odboru školství KÚ a vysvětluje: „Je totiž nebezpečí, že se nepodaří v málotřídkách, kterých je v kraji hodně, splnit snížení počtu pracovníků o 2 %. Vždyť u nás je téměř nejnižší počet obyvatel, ale téměř nejvyšší počet obcí. O těchto potížích mluvíme dlouho. Bude to problém kraje Vysočina, ale podle mého to bude i problém celorepublikový.“

Co na to odbory?

Někde s odboráři otázku osobních ohodnocení projednali. Na Vysočině ale ke shodě nedošli.

„Krajský úřad upozorňoval, že nezná rozpočet, a protože se asi nepodaří zajistit pokles pracovníků o 2 %, nebude dostatek peněz na mzdy. Proto doporučil úpravu osobního ohodnocení na 1. čtvrtletí. Na poradě s představiteli MŠMT bylo sice řečeno, že je to v rozporu s doporučením MŠMT, kraj ale prostě takto rozhodl,“ shrnuje situaci předseda OROS Jihlava RUDOLF KOČÍ. Odbory tu mají těžkou pozici. Rozhodnutí po loňské stávce odebrat peníze stávkujícím a přerozdělit je tam, kde se nestávkovalo, mělo podle R. Kočího dopad na pracovníky školství a bylo by obtížné v současné době je k nějakému zásadnímu protestu přimět. Snad proto se o to odbory ani příliš nesnaží. Navíc říkají (a podobná slova se ozvala na několika místech republiky): “Pro nás je důležité zejména zařazení pracovníků do co nejvyšších platových tříd i za cenu, že dočasně bude omezena výše nenárokových složek.“

RŮŽENA RYGLOVÁ, předsedkyně královéhradeckého KROS, píše, že ze žádné školy neobdrželi stížnost, individuální nesrovnalosti řešili jednáním s ředitelem. „V některých obcích se však objevily tendence zasahovat řediteli do zařazování pracovníků,“ doplňuje další možné hnízdo problémů.

Předsedkyně jihočeského KROS RŮŽENA ŠALOMONOVÁ je vůči ředitelům i státu velmi ironická.

„Všichni ředitelé obdrželi jednoznačné informace, že nadtarifní složky platu mají ponechat v průměrné výši roku 2003, v žádném případě je neodebírat, že k tomu není dán objektivní důvod. Ani to ale nevyloučilo iniciativu některých ředitelů škol či školských zařízení, kteří nadtarifní složky mzdy snížili, ti chytřejší dokonce požádali zaměstnance, aby o snížení nadtarifu sami požádali. Zajímavé ale je, že sami dotčení ředitelé si o snížení vlastního osobního příplatku nepožádali. Svědčí to jistě o jejich morálních kvalitách.

Osobně nevidím jediný důvod pro snížení osobního ohodnocení, když jsme ministerskými úředníky i nejvyššími školskými představiteli ujišťováni, že v rozpočtu školství je peněz dostatek. A to i v okamžiku, kdy nám byl rozpočet školství navýšen v kraji o „celých“ 0,89% proti rozpočtu roku 2003. Ani tehdy, když vím, že musíme v kraji propustit 631 zaměstnanců, na které od ledna nemáme mzdové prostředky a ještě jsou zaměstnaní. A nemluvím o odstupném, které se jim bude muset vyplatit. To, co vím já, ví jistě i paní ministryně školství a její náměstci. V žádném případě si nechci myslet, že představitelé MŠMT účelově nemluví pravdu. Chci jim věřit, a pokud budou chybět v rozpočtu peníze, očekávám, že nám je MŠMT doplatí, jinak bych musela jejich ujišťování považovat za záměrné matení nejen školské veřejnosti.“

Zajímavá situace vznikla v jižních Čechách. Tamější předsedkyně KROS EVA SOUKALOVÁ říká, že se s vedoucím odboru školství P. Zemanem shodli na tom, že není důvod k tomu, aby někde šlo osobní ohodnocení na nulu. Co se týká osobního ohodnocení ředitelů škol, které stanoví zřizovatel, přestože toto doporučení zaznělo i na poradě obcí s rozšířenou působností se zástupci kraje, v Českých Budějovicích ale na toto doporučení neslyšeli.

Co na to školy?

Ředitelé škol v Českých Budějovicích nedostali s lednovou výplatou žádné osobní ohodnocení.

„Důvod byl v tom, že neznají objem prostředků – velké školy by to asi zvládly, ale u malých škol by mohl vzniknout problém. Kdyby se řediteli vyplatilo osobní ohodnocení, nemuselo by zbýt ostatním ani na tarify. Chápu jejich přístup, jsem v pozici stejného rozhodování. Já se rozhodl peníze vydat, zřizovatel je vydat nechtěl,“ shrnuje ředitel ZŠ O. Nedbala MIROSLAV POLÁČEK. Sám učitelům osobní ohodnocení nechal až do konce března, kdy bude znám rozpočet. „Je to riziko, může se stát, že ve zbývající části roku nebudou mít učitelé žádné, ale zachoval jsem se podle doporučení kraje,“ říká. Stejně se rozhodl i ředitel českobudějovické ZŠ Kubatova JAROSLAV VANĚK, k vlastnímu osobnímu od města se nechce vyjadřovat. Ředitelka ZŠ Matice školské JANA RYCHLÍKOVÁ je otevřenější. „Zdůvodnili to tím, že nemají podklady pro rozpočet,“ vzpomíná. „Já si svůj rozpočet umím spočítat dopředu. Vím, kolik budou dělat tarify, kolik šetřím pracovníků, jak si můžu dovolit osobní ohodnocení nastavit. Neptali se, jaká je situace na jednotlivých školách, zda by někde na osobní ohodnocení peníze podle odhadu vyšly. Konečně, doporučili, abychom dali nulu i učitelům,“ tvrdí dokonce.

Náměstkyně primátora města Českých Budějovic VLASTA BOHDALOVÁ ale říká, že do toho, jak rozdělují ředitelé osobní ohodnocení svým učitelům, nemluvili. Co se ředitelských osobních ohodnocení týká, „jsme s řediteli dohodnuti tak, že dostali za leden pouze navýšenou platovou třídu podle nového tarifu a nyní jim přepočítáme osobní ohodnocení podle státních prostředků, které dostaneme, a přidělíme jim osobní ohodnocení. Jen se částka místo 12. měsíců bude dělit 11. měsíci. V únoru je tedy už mít budou,“ vysvětluje s tím, že v celoročním platu o nic nepřijdou. Zatím prý vychází jejich osobní ohodnocení zhruba na 30 až 50 %, což odpovídá úrovni loňského roku.

Polovina ředitelů oslovených škol osobní ohodnocení nechává, polovina ho krátí.

„Osobní ohodnocení jsme na začátku roku snížili z průměrných 11,7 % na 5 %. Po dohadovacím řízení uvidíme, jaká bude situace, a osobní ohodnocení znovu rozpočítáme. Řešíme to takto každý rok,“ říká ředitel ZŠ Janského v Praze 5 MIROSLAV FOLTÝN, jemuž městská část osobní ponechala v nezměněné výši. EVA HERTLOVÁ, ředitelka ZŠ v Šluknově v Ústeckém kraji, je na tom podobně. I ona však osobní ohodnocení krátila - v průměru na dvě třetiny loňského roku. Říká, že nezná letošní rozpočet, krajská metodika tvorby rozpočtu taky není známa, informace má jen ze sdělovacích prostředků. Z kraje ani z pověřené obce žádnou informaci nedostala. „Nechali jsme si prostě rezervu, a pokud dostaneme dostatek finančních prostředků, půjdou osobní příplatky po třech měsících zase nahoru. Řešíme to takhle vlastně každý rok. Konečně, loni jsme poslední úpravu rozpočtu dostali v listopadu…,“ charakterizuje ekonomickou situaci škol. Důležité podle ní je, že učitelé rozhodně nemají nižší platy, než měli loni.

J. Rychlíková z českobudějovické ZŠ Matice školské po dohodě s učiteli snížila osobní ohodnocení na polovinu. „Nevím sice, jak bude vypadat rozpočet, ale myslím, že do této výše bychom se mohli vejít. Loni jsme měli 13 %... Kraj nám sice tvrdil, že máme osobní ohodnocení nechat, ale po mnohaleté zkušenosti jsem radši přijala toto rozhodnutí. Podle toho, kolik dostaneme peněz, budeme zase s osobním ohodnocením hýbat zpět.“

Se stejným zdůvodnění – že není znám rozpočet – další ředitelé rozhodli, že se zatím s výší osobního ohodnocení hýbat nebude.

LADISLAV HAVELKA, ředitel ZŠ Náměšť na Hané v Olomouckém kraji, nechal stejné osobní jako loni , kdy měli průměrně asi 1700 korun, tedy okolo 12 %. „Ani zřizovatel nijak neměnil moje osobní ohodnocení. Uvažoval sice o tom, ale obhájil jsem si, že zatím ke změně není důvod. A pochopitelně jsem se k učitelům zachoval stejně,“ říká. Podle výše zálohy na dva měsíce, kterou nedávno dostal, se zdá, že s penězi vyjdou, že nekrátit osobní ohodnocení bylo správné rozhodnutí.

Jeden důvod může vést k naprosto rozdílným rozhodnutím. Od likvidace osobního ohodnocení, až k jeho zachování v původní výši. Přes všechno přesvědčování z ministerstva školství (které má ale za čárkou podmínění snížením pracovníků) možná nakonec dost peněz nebude. A druhé čtvrtletí bude zase ve znamení změn v osobním ohodnocení. Není to vlastně podstatné. Podstatnější je, zda se pracovníci školství nepropadnou ve svém celoročním platu. Na tom se ale nebude podílet pouze osobní ohodnocení, ale hlavně další platy, které jsou zatím také ve vzduchu.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz