archiv
Učitelské noviny č. 26/2004
tisk článku

Sdružení firem podpoří tachovské strojaře

Osm firem z Tachova a okolí založilo sdružení, které má ambici přetvořit zdejší Centrum odborné přípravy v centrum celoživotního vzdělávání se strojírenským zaměřením. V republikovém měřítku jde o ojedinělý a svým způsobem průkopnický projekt.


Vysvětlete to lidem...

Akce je vlastně dítětem ředitelky COP tachov-Světce JANY HRČKOVÉ. „O podobném sdružení jsme začali uvažovat před takovými pěti lety, kdy nás postihl velký propad zájmu o strojírenské učební obory,“ začíná ředitelka vyprávět svůj příběh.

Tehdy ve spolupráci s několika firmami škola přesvědčovala žáky 9. tříd, aby si podali přihlášku do vyučení. V nabídce byly i preferenční příplatky od firem ve výši 500 korun pro ty, kteří zareagují kladně. Jenže lidé stále měli v paměti krach velkého strojírenského podniku, který v roce 1997 připravil o práci mnoho zdejších lidí. Ti posléze na obor zanevřeli a příliš je nepřesvědčil ani příchod několika nových, menších i velkých firem, většinou v německém spoluvlastnictví.

„Přišly nejen firmy strojírenské, ale také třeba plastikářské nebo čalounické a s nimi i poptávka po kvalifikovaných lidech. Kromě vyučenců potřebovaly hlavně techniky. Zvlášť německé firmy sem vnesly filozofii vychovat si pracovníka od prvopočátku, od školy, což je podle mě cesta i pro naše školství. Proto jsem se po letech více méně nahodilé spolupráce rozhodla všechny sezvat a pod záštitou tachovské radnice dohodnout podmínky vzniku sdružení firem. Město pochopilo, že podpora školy a zaměstnanosti je i v jeho zájmu. Jsme typicky zemědělský region na výspě kraje. Čím jiným než perspektivní prací tady udržíte mladé lidi?“

Stalo se téměř pravidlem, že kdo z mladých odešel studovat na nějakou technickou střední školu do 60 kilometrů vzdálené Plzně, těžko našel cestu zpátky. Podle vyjádření zaměstnavatelů absolventi obvykle nastoupí u některé z firem sídlících v příměstské průmyslové zóně.

Trojlístek cílů

COP Tachov-Světce se dnes stává čestným členem sdružení firem, jehož „řádnými“ členy jsou Grammer CZ, Kermi Stříbro, Formy, BHS Corrugated Fertigungs, Rotarex, Scherdel technické pružiny, Strojplast a Inotech ČR. Čestným, ale výkonným! V jeho popisu práce bude spoluvytvářet náplň činnosti sdružení.

„Máme před sebou v podstatě tři úkoly,“ říká Jana Hrčková. „První se týká vstupu žáků do technických oborů. Spolu se sdružením musíme připravit reklamu a nabídnout dětem perspektivu. A dát o sobě vědět! Je až zarážející, kolik lidí nevnímá svoje okolí a třeba vůbec netuší, jaké podniky má ve svém blízkém sousedství... Další, druhou fází bude podpora samotné školy. Například půjde o spolufinancování nadstandardních akcí pro žáky – účastí na veletrzích, soutěží v odborných dovednostech - a samozřejmě také o vybavení technologiemi, které bychom si za normálních okolností nemohli dovolit. A do třetice – škola by se měla stát místem celoživotního vzdělávání a působit jako dobře vybavené technologické centrum pro oblast strojírenství, které by nabízelo rekvalifikace, specializační a kvalifikační kurzy. Například zaměstnanci by si v kurzech doplnili přesně to, co od nich jejich zaměstnavatel potřebuje. Dnes je poptávka hlavně po kurzech programování NC strojů a firmy nemají kapacity na školení svých lidí. U nás najdou simulátor, na němž se lze naučit vše potřebné a hlavně bez rizika, že začátečník poškodí moderní stroj za miliony.“

Ze společného fondu

Podle Jany Hrčkové ještě nepadlo definitivní rozhodnutí, ale zdá se být poměrně jisté, že nábor žáků bude posílen o finanční stránku věci – prý jakousi cílovou odměnu na konci studia oplátkou za to, že absolvent nastoupí do vybrané firmy.

„Peníze jsou samozřejmě důležité. V minulosti se stávalo, že žák nastoupil u jiné firmy, než u té, která mu tři roky přispívala na vyučení. A to bylo nespravedlivé. Teď jsme se dohodli, že všichni budou přispívat stejnou měrou do společného fondu. To znamená, že pak už bude záležet na jednotlivé firmě, jestli žáka, který u ní bude ve třetím ročníku na praxi, zaujme natolik, aby nepřešel k jiné.“

Jedním z důvodů, proč sdružení vzniklo, byla i myšlenka využití evropských fondů a navázání spolupráce s vládní rozvojovou agenturou Czechinvest - aby firmy nemusely přispívat do technologického centra jen ze svého. A na grant, jak známo, dosáhne spíše seskupení více subjektů se společným cílem nežli jednotlivec...

„Už v minulosti jsme upravovali učební plány v třicetiprocentním rozmezí podle požadavků zaměstnavatelů. Nyní můžeme tuto možnost ještě víc prohloubit, protože z peněz, které půjdou do společného fondu, budeme moci dofinancovat hodiny nad učební plán, které pomohou dotvořit profil absolventa v souladu s představami firem. Zvýšení hodinové dotace se bude týkat i jazyků, které zvláště firmy se zahraniční účastí vyžadují na vynikající úrovni.

Když jsme žádali o studijní obor Strojírenství, nechtěli jsme klasickou průmyslovku, ale obor, který bude mít takový profil absolventa, s nímž bude možné se uplatnit přímo ve firmách v našem regionu. A to se nám povedlo...“

PETR HUSNÍK

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz