archiv
Učitelské noviny č. 03/2004
tisk článku

Snowboarding zřejmě bude na lyžařských kurzech, čtk, UN č. 2/2004

 Již první věta zprávy uvádí, že „na školní lyžařské kurzy pravděpodobně pronikne výuka jízdy na snowboardu“. Projekt, který je v textu představen, je velmi zvláštní, protože veškeré výhody, které z něj pro školství zdánlivě plynou, jsou již dávno zajišťovány v rámci vzdělávacích center MŠMT. Již v roce 1996 je v pokynech pro následující školní rok uvedeno, že lze snowboarding zařadit do výuky lyžařských výchovně výcvikových zájezdů škol, tj. sedmých tříd základních škol, 1. ročníků středních škol a 2. ročníku víceletých gymnázií za předpokladu, že výuku povede kvalifikovaný instruktor snowboardingu. MŠMT uznává kvalifikace Instruktor školního snowboardingu a Cvičitel snowboardingu, tyto kvalifikace lze získat pouze absolvováním školení v akreditovaném pracovišti MŠMT. Proto pojem „profesionální snowboardista s akreditací“ je nesmyslný, protože akreditaci nezískává jednotlivec, ale organizace tím pověřená.

 Dalším zavádějícím pojmem, který se v textu objevuje je „lektor“. MŠMT sice zná a uznává kvalifikaci lektora, ale takto kvalifikovaných osob je v ČR v současné době pouze 28 a jedná se o vyšší kvalifikaci, která opravňuje v rámci akreditovaného kurzu školit nové instruktory a cvičitele. Tito lektoři však o své účasti v projektu nic nevědí.

 Školy které mají zájem o výuku snowboardingu, mohou poslat své pedagogy a nejen je do instruktorského kurzu, kde na základě daných kritérií mohou získat potřebnou kvalifikaci. Školy této možnosti využívají a od roku 1996 bylo vyškoleno několik tisíc instruktorů snowboardingu. Proto v současné době má většina škol snowboardové instruktory přímo v řadách svých zaměstnanců a ti na kurzech působí v rámci svého úvazku a tedy i platu, což pochopitelně nijak nezatěžuje rozpočet MŠMT. Pokud některé školy tyto instruktory nemají a chtějí snowboarding na LVVZ zařadit, mohou své pedagogy poslat do kurzů pořádaných akreditovanými pracovišti MŠMT.

 Podmínkou legalizace výuky snowboardingu na LVVZ bylo vytvoření metodických materiálů mj. publikace Snowboarding, postihující veškeré aspekty výuky, osnovy pro LVVZ, metodické listy uveřejňované v odborném časopise Tělesná výchova a sport mládeže, výuková videokazeta Snowboarding a řada dalších.

 V současné době je v celé republice řada půjčoven, které mají zvýhodněné podmínky pro školy nejen v lyžařském materiálu, ale i v oblasti snowboardingu, proto v článku uvedené bezplatné zapůjčení snowboardů neznamená ve srovnání se zmíněnými náklady na projekt zásadní úsporu.

 Rovněž myšlenka pořádání závodů, která je také často uváděna jako další výhoda projektu, nic nového nepřináší, protože závody školní mládeže ve snowboardingu jsou již několik let pořádány a to od regionální úrovně až po mistrovství republiky.

 Z uvedených faktů vyplývá, že snowboarding pronikl na školní lyžařské kurzy již před osmi lety a prezentovaný projekt připomíná spíše vyrážení otevřených dveří.

Arnošt Binter,
předseda Sekce snowboardingu MŠMT
< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz