archiv
Učitelské noviny č. 05/2010
tisk článku

Dopoledne se starostou

 

Během prvního pololetí se v 3. ročníku v hodinách prvouky zaměřujeme na poznávání svého města a jeho okolí.  V jedné z hodin se žáci měli zamyslet nad tím, čím je pro ně jejich město Frýdlant zajímavé, co se jim v něm líbí a co by naopak změnili, kdyby měli možnost do dění ve městě zasáhnout. Děti měly plno nápadů, které jsme společně sepsali a pak o nich diskutovali. Během diskuze děti napadlo, že by vlastně něco udělat mohly. Kdyby své nápady napsaly panu starostovi, možná by se nad nimi radní zamysleli a některé z nápadů by se třeba rozhodli uskutečnit. Panu starostovi Danu Ramzerovi se dopis třeťáků líbil, hlavně jejich zájem o město, ve kterém žijí. Že si všímají jeho krás, že přemýšlejí, co by se dalo zlepšit, aby se tu lidem lépe žilo. A tak děti pozval na radnici, aby s nimi jejich názory a nápady prodiskutoval.
Pan starosta děti pozval do zasedací místnosti, kde je seznámil s tím, jak to vlastně na radnici chodí. Co dělá on, jak pracuje rada a zastupitelstvo města. Potom s dětmi probíral bod po bodu jejich dopis. O některých nápadech se s dětmi radil, jak by si představovaly jejich realizaci (např. zlepšení pořádku na ulicích). Informoval je však také, že něco se již realizuje (například se buduje dětské hřiště v rámci úpravy městského parku), ale také dětem vysvětlil, proč některé z jejich nápadů zatím nelze uskutečnit (buď pro nedostatek financí – např. výstavbu koupaliště či zastřešení stadionu, nebo proto, že daný objekt není v majetku města – proto například nemůže město upravovat zámecký park).
Děti se také seznámily s projektovou dokumentací k zamýšleným i uskutečňovaným projektům. Měly možnost podívat se, jak se připravovala rekonstrukce nádvoří radnice, seznámily se s několika návrhy na jeho úpravu. Podívaly se také, jak by jednou mohlo vypadat frýdlantské koupaliště, jak bude vypadat náměstí, které se začne upravovat již v tomto roce, jak se plánuje zastřešení ledové plochy…
Děti se o vše zajímaly, nebály se ptát a pan starosta jim ochotně odpovídal. Po občerstvení dostali žáci úkol. Protože v dopise zmiňovali také potřebu úpravy své školní budovy a přilehlé zahrady, měli nakreslit svoji představu. Ač se do kreslení pustili s vervou, většinou obrázky nestihli dokončit. Pan starosta je tedy slíbil dopravit do školy, aby je děti mohly domalovat.
Své žáky učím, že v demokratické společnosti má každý občan právo vyjádřit svůj názor, musí však být připraven si za ním stát a obhájit ho, ale být také ochoten vyslechnout a přijmout i jiné názory. Cením si tedy toho, že si pan starosta ve svém nabitém pracovním programu našel čas, aby s dětmi diskutoval o jejich nápadech, seznámil je se svými postoji a s tím, jak se řídí město. Měly tak možnost zjistit, že i když jsou ještě děti, jejich názory dospělé zajímají a že tedy i ony mohou některé věci ovlivnit.
Anna Chvojková,
učitelka ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
< zpět do čísla
banners/free-cinema-390x60.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
36%
41%
23%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz