archiv
Učitelské noviny č. 02/2010
tisk článku

MODERNÍ DĚJINY, KTERÉ NENUDÍ

 

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2009 se v Základní škole v Opočně uskutečnil projekt Příběhy bezpráví. V rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách pořádala společnost Člověk v tísni již pátý ročník. Naše škola se poprvé zapojila do tohoto projektu zaměřeného na výuku moderních dějin. Využila nabídku zhlédnout dokumentární film, který odráží události, atmosféru a příběhy lidí v totalitním Československu, ať už v době nacismu, či komunismu.
Z nabídky pěti filmů jsme pro naše žáky devátých tříd vybrali film Heleny Třeštíkové Hitler, Stalin a já. Tento dokument zachycuje životní osudy židovky Hedy Blochové. Žáci dostali předem připravené tematické pracovní listy s několika úkoly, které při sledování filmu plnili. Po skončení projekce následovalo vyhodnocení práce žáků, krátká beseda k tématu totalitních režimů a příprava otázek k následující besedě s pamětníky. Druhý den dopoledne žáci vyslechli životní příběhy pánů Krčmáře a Nejmana, členů Konfederace politických vězňů. Mnozí z žáků poprvé slyšeli o politických procesech v padesátých letech dvacátého století, o krutosti totalitních režimů, zapůsobilo na ně emotivní vyprávění obou pamětníků.
Osobní svědectví má nesmírnou cenu – dějiny tak přestanou být jen sumou odosobněných dat, událostí, jmen... Příklady osobní nezlomnosti a statečnosti ukazují mladým lidem, že základní lidská slušnost a čest jsou hodnoty, které nelze jen tak zahodit, ukazují důležitost lidské svobody.
O úspěchu tohoto projektu hovoří následující výpovědi:
„Film a beseda mě hodně zaujaly. Jsem ráda, že se o tomto období mluví, hlavně proto, že většina lidí, kteří zažili hrůzy fašismu, komunismu, nesvobody a války, už nežijí. Uvědomila jsem si, jak je svoboda důležitá.“ -                            Kristýna Kučerová, IX. B
„Projekt se mi líbil. Myslím si, že je velice důležité, aby mladí lidé věděli, jak to vypadá, když člověk přijde o to nejdůležitější, o svobodu.“
Jan Moravec, IX. B
„Mě nejvíce zaujaly historky z pracovních táborů padesátých let, historické události z pohledu přímého účastníka, například život v takovém táboře, práce v uranových dolech, reakce na zakládání zemědělských družstev v Pohoří a podobně.“
Petr Šaroun, IX. B
„Je důležité, abychom si připomněli, co všechno ti lidé vytrpěli a kolik nevinných zaplatilo životem. Čas nemůžeme vrátit, ale měli bychom se z toho poučit.“
Lenka Lichá, IX. A
„Film i beseda nám pomohly pochopit události v předválečném a v totalitním Československu. Měli bychom zabránit opakování, vážit si osobní svobody a chránit si ji.“
Michaela Růžičková a Diana Fáberová, IX.A
Oběma pánům patří naše poděkování za to, že přišli mezi nás, aby se podělili nejen o své vzpomínky, ale především proto, aby varovali před stále aktuální hrozbou nesvobody a politického násilí v dnešní době. Zdůraznili, jak absolutní cenu má lidská svoboda a život v demokratickém státě.                                                            
    Jiřina Kubalová, Stáňa Tláskalová, ZŠ Opočno
                                                                                                         
< zpět do čísla
banners/free-cinema-390x60.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
36%
41%
23%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz