archiv
Učitelské noviny č. 01/2004
tisk článku

Návštěva v Evropském parlamentu

Naše Základní škola Slavonice leží na česko-rakouských hranicích. Není divu, že po jejich otevření započaly kontakty s rakouskými školami. Spolupráce začala hned od roku 1990 a trvá dodnes.
Prvními krůčky byly vzájemné návštěvy pedagogů a žáků, poznávání blízkého i vzdáleného okolí. V dalších letech jsme začali pracovat na společných projektech, při nichž museli žáci obou škol společně pracovat na úkolech, vyhledávat informace, zpracovávat je a vyhodnocovat. Dorozumívacím jazykem byla němčina nebo angličtina.
Vyvrcholením spolupráce s HS Kautzen byl projekt, který byl v roce 1996 vyhodnocen ve Vídni mezi čtyřmi nejlepšími projekty v Rakousku. V posledních čtyřech letech začala spolupráce s další příhraniční rakouskou školou HS Dobersberg. V minulém školním roce se obě školy zapojily do projektu „Vom Grenzlad zum Kerland“. Okruhy spolupráce s HS Dobersberg zahrnovaly rozvíjení jazykových dovedností, společné tvůrčí činnosti, vzájemné poznávání obou regionů a sportovní soutěže. Celoroční spolupráce vyvrcholila na přehlídce projektů v Sankt Pöltenu. Společný projekt byl vyhodnocen jako nejlepší v Dolním Rakousku a byl odměněn leteckým zájezdem do Bruselu, sídla Evropského parlamentu.
Třicet žáků a žákyň z Dobersbergu a Slavonice odletělo 3. prosince z Vídně do Bruselu. Zde se jim dostalo velké pocty, protože je přivítal prezident Evropského parlamentu pan Pat Cox. Setkali se zde s mnoha evropskými poslanci. Po dobu dvou dnů se setkávali s významnými osobnostmi evropské politiky. Vyvrcholením bylo představení části společného projektu před poslanci u vánočního stromu v parlamentu. I přes velké společenské vytížení zbyl čas na prohlídku vánočně vyzdobeného Bruselu.
Na závěr se všem dostalo velkého ocenění především od Othmara Karase, dolnorakouského poslance v EP, který při loučení řekl: „Velmi mě těší, že jsou to právě mladí, kteří naše sousedy doprovodí na cestě do nové, velké Evropy.“ Hlavními tvůrci celého projektu jsou ředitel HS Dobersberg Karl Wanko a Hana Jánská, učitelka ZŠ Slavonice.

 

JIŘÍ HROUDA,
ředitel ZŠ Slavonice

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz