archiv
Učitelské noviny č. 01/2004
tisk článku

Putování za zlatým delfínem

PUTOVÁNÍ ZA ZLATÝM DELFÍNEM AMVRAKIJSKÉHO ZÁLIVU


Chtěla bych se podělit o zkušenosti ze zajímavého mezinárodního projektu, který je realizován v Opavě, reprezentuje české školství v zahraničí a přispívá k integraci naší republiky do Evropy. Dokazuje, že naše školství není jen věčně problémovou kapitolou státního rozpočtu a pedagogové nejsou jen konzumenti státních financí a děti–žáci, našimi rukojmími.
Rok před zahájením letních olympijských her v Řecku se některé děti ze základních škol z Opavy a družebního města Ratiboře (Polsko) měly šanci projít bránou borců, proběhnout se po antickém olympijském stadionu a připomenout si krédo antických i novodobých sportovních utkání – mír všech znepřátelených států. Sen mnoha nejen historiků se splnil.

Viděli na vlastní oči místo, kde se vedle ruin někdejšího chrámu bohyně Héry, zapaluje každé čtyři roky olympijský oheň. To už je, mimochodem, zřejmě jediné pouto, které tehdejší sportovní svátky pojí s dnešním komerčním cirkusem. Nejen Olympii s jedním z divů světa – Diovým chrámem a proslulou sochařskou Feidiovou dílnou, ale také Delfy, kde věštkyně a knězové de facto rozhodovali o tom, zda jeden král vyhlásí válku druhému a na čí straně budou bohové. Ostatně Trůn bohů shlédli a na horu Mytikas (2917 m n.m.) v pohoří Olymp na severu Řecka se vydrápali ti nejzdatnější sportovně založení žáci a učitelé. A nebylo jich málo. Jaké je to v Epidauru? Jaká akustika je v nejznámějším antickém amfiteátru? V Epidauru působil i „otec lékařů“ Aeskulap. Byl ve svém řemesle tak dobrý, že ho žárlivý Zeus nechal zabít bleskem. Neví se, kde je pochován, ale to, co po něm zbylo – léčebný komplex – je dodnes obdivován. A to i zvídavci z Opavy a Ratiboře. I Mykény s proslulou Lví bránou a kuželovitou hrobkou krále Agamemnona, kde koncem minulého století našel německý archeolog Schliemann královské hroby s nevídanými poklady, naše žáky nadchly. Být v Řecku a nevidět Athény a Akropolis by bylo neodpustitelné. A tak pro mnohé z dětí i učitelů byl překvapením pracovní ruch na Akropolis a v pětimiliónovém městě, připravujícím se na letní olympiádu v roce 2004. Projít se Agorou – bývalým tržištěm, Plakou s krámky s mínojskou, mykénskou a korintskou keramikou, ulicemi zlatníků, brašnářů a kovářů a samozřejmě s bezpočtem taveren a hospůdek, to je nezapomenutelný celoživotní zážitek. Mnozí netušili ani to, že Korintský průplav v Korintu, rýha, dlouhá 6,3 km, široká 25 m a hluboká 80 m, byla postavena podle projektu košického rodáka Vojtecha Gestnera v roce 1893.
To je jen omezený výčet nejzajímavějších historických lokalit, které si jako součást terénního vyučování neboli zážitkového učení, „ohmatali“ žáci, kteří participovali na mezinárodním projektu „Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu“. Zásadní součástí tohoto, již čtyři roky probíhajícího projektu je mezinárodní setkání, terénní vyučování a výměna zkušeností mezi žáky a pedagogy z Opavy, Ratiboře a řeckého města Preveza. Projekt, je založen na zásadách zážitkového učení a týmové kooperace družebních škol. Integruje se v něm studium vztahů a získávání dovedností z přírody, historie, výtvarného umění, sportu a konverzace v cizích jazycích. Tento projekt je s finanční, ale i ideovou podporou Magistrátu – odboru školství a kultury – města Opavy, nabízen školám a žákům opavských základních a středních škol. Je organizován pro 80 žáků a studentů desítkou učitelů a nadšených aktivistů – odborníků i „technických“ pracovníků nebo zdravotníků. Iniciátorem projektu je občanské sdružení Natura Opava – Czech Republic z Opavy, jehož členové a aktivisté – pedagogové, zajišťují vzdělávací, výchovné i organizační záležitosti celého projektu.
Místem setkání je řecké město Preveza – kouzelné místo Agii Apostoli, které se promění na měsíc (dvě setkání 16 – 18 denní) ve stanový tábor. Je to místo několik set let starého duboolivovníkového háje v jihozápadní části pevninského Řecka v Amvrakijiském zálivu, kde se odehrála námořní bitva mezi královnou Kleopatrou, Markem Antoniem a Oktavianem v r. 31 př. Kristem.
Dostaneme se zde po 40 hodinové cestě z Opavy přes Rakousko, a z italských Benátek trajektem do řeckého přístavu Igoumenitsa.
Mladí přírodovědci v tomto ráji mají co dělat. Subtropickou flóru i faunu srovnávají, třídí, zkoumají na zoologických, botanických, hydrobiologických vycházkách či na dendrologickém průzkumu této atraktivní lokality. Českými pedagogy bylo zde, podle vlastního návrhu, založeno a otevřen přírodovědné muzeum a botanická zahrada a byla připravena přírodovědná stezka s metodickým průvodcem.
Děti i pedagogové se při setkáních v Preveze (Agii Apostoli) podílejí i na ochranářských aktivitách – například úklid pláží, rozšiřují ekologickou osvětu v Řecku, která, mírně řečeno, pokulhává za naší. Sportovní, turistické a geografické dovednosti a zkušenosti získané cestováním, zdoláváním terénu např. v pohoří Pindos, v kaňonu řeky mrtvých – Acheronu, v Meteorách , v pohoří Olymp, ty jsou samozřejmou součástí poznávacího programu.
Činnosti v táboře, kromě již jmenovaných, jsou i tvůrčí práce výtvarné. Jen málokdo není osloven múzou a málokoho neinspiruje antika! Mnozí žáci a studenti uplatní takto získané vědomosti a dovednosti v soutěžích a olympiádách.

Celý program, i organizační zajištění akce je záležitostí náročnou, o to více kreativní a zajímavou. Jen entuziasmus pedagogů a sebekázeň dětí vede ke zdárnému výsledku projektu. Ten nekončí jen příjezdem domů. Pokračuje v neformálních společných setkáních v Opavě i Ratiboři a zároveň i v plánech do příštích let. V letošním školním roce v květnu a červnu se uskutečnila dvě mezinárodní setkání. Podílely se na nich, pod záštitou Natury Opava-Czech Republic a Magistrátu města Opavy – odboru školství a kultury, pedagogové a žáci školy ZŠ Mírová Opava, ZŠ Englišova Opava, ZŠ E.Beneše Opava, ZŠ Vrchní Opava a První podstawowe školy na Ostrogu v Ratiboři.

Všem, kteří se podíleli na zajištění projektu, patří uznání a dík nás, organizátorů.
 

Za občanské sdružení Natura Opava-Czech Republic
MARCELA KUBAČKOVÁ, Opava

 

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz