archiv
Učitelské noviny č. 01/2004
tisk článku

Stále zajímavější povinná četba

Podle mého názoru je výroční zpráva ČŠI za daný školní rok v posledních třech čtyřech letech rok od roku kvalitnější. Přispívá k tomu jednak stále přehlednější sumarizace získaných informací (zvláště doprovodné grafy jsou velice ilustrativní), jednak i jazyk a konkrétnost, s jakou jsou prezentována jednotlivá zjištění, mají stále vzrůstající kvalitu. Zdá se mi, že zpráva není již tím formalistickým a různými klišé proloženým byrokratickým výplodem, jakým kdysi bývala. Silně byl potlačen nešvar, kdy inspekce konstatovala daný poznatek, ale již se nenamáhala doložit ho příslušnými fakty, o snaze vedoucí k zodpovězení nabízejících se otázek už ani nemluvě. Také přístup k analýze dat je nesrovnatelné komplexnější než v minulosti. Je to zejména patrné na tom, že ČŠI nevnímá zprávu jako osamocený informační zdroj, ale zasazuje ho do kontextu let předešlých, čímž vzniká dobrý základ pro pozorování negativních, ale i pozitivních trendů v našem školství. Přesto jsou inspektoři stále kritizováni za to, že jejich sdělení mají spíše povahu subjektivních postřehů, než objektivního hodnocení. Oprávněně? Na první pohled se může opravdu zdát, že pro některá závažná tvrzení nemá inspekce dostatek důkazů. Ale bohudíky za ně. Hned vysvětlím proč.
      Nejsem příznivcem názoru, který v inspekci vidí jen kontrolní úřad, jenž by měl striktně shromažďovat data vycházející z dodržování celé škály předpisů vycházejících ze školské legislativy. Pokud by inspekce dělala jen toto, čtenáři zpráv inspekčních i té výroční získají jen suchou statistiku, ale o kvalitě vzdělávání se nic nedozvědí. Mnohem více se je mi sympatický současný trend, kdy se ČŠI snaží postupně vytvářet evaluační metodiku a přes veškerá rizika s tím spojená se nezříká posuzování pedagogického procesu. Je to úkol veskrze nevděčný, jehož jedinou jistotou je, že dokonalosti nemůže být nikdy dosaženo.
      Přesto se ale postupně získává soubor kvalifikovaných postřehů, které minimálně dávají slušný základ pro diskuzi o českém školství, a to není málo. Dokud bude ČŠI striktně oddělovat získaná data od následných analytických závěrů (bylo to patrné i z prezentace výroční zprávy na tiskové konferenci), neměla by vznikat žádná vážná nedorozumění. Zvláště dvě kapitoly zprávy považuji za průkopnické: Nyní v úplné premiéře informace o interní činnosti ČŠI i o podmínkách jejího fungování a opět také návrh úprav právních předpisů. Ten je určen zejména MŠMT. Škoda, že rezort na ně reaguje jen zcela sporadicky…

LUKÁŠ DOUBRAVA
< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz