archiv
Učitelské noviny č. 45/2008
tisk článku

PEDAGOGICKÁ FAKULTA NA PLATY MÁ A VÝUKA SE NEZASTAVÍ

 

Děkan dementuje fámu o finanční krizi

 

V médiích se objevila informace o tom, že pražská Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PedF UK) je na tom finančně velice špatně, a to až tak, že snad ani nebude mít na výplaty svých zaměstnanců. Zpráva byla sice posléze fakultou dementována, jisté pochybnosti však přesto zůstaly. Někteří pedagogové školy se navíc ve sdělovacích prostředích zmínili o tom, že by dokonce mohla být pozastavena i výuka.

 

 Fakulta požádala o půjčku

 O tom, že finanční situace veřejných vysokých škol (VVŠ) není dobrá, vás UN průběžně informují. Půl miliardy korun, které premiér před necelým rokem VVŠ přislíbil, dodnes neviděly. Ministru školství se sice podařilo oproti původnímu vládnímu návrhu státního rozpočtu na příští rok jednu miliardu pro VVŠ získat, ale samo MŠMT uznává, že nejméně ještě jedna miliarda korun chybí. Česká konference rektorů postrádá dokonce tři! Přesto je zvláštní, že v současné chvíli, tedy ještě za stávajícího rozpočtu pražská pedagogická fakulta náhle nemá na platy, výuku, možná ani na světlo nebo topení... "To, že bychom neměli mít na výplaty je fáma! Vznikla tak, že jsme vedení univerzity požádali o půjčku ve výši devíti milionů korun, abychom měli finanční rezervu v situaci, kdy panuje nejistota - nevíme, kdy bude schválen státní rozpočet, a nemůžeme tedy ani vědět, kolik peněz dostaneme na studenta," vysvětluje PAVEL BENEŠ, děkan PedF UK, a pokračuje: "Každý rok se snažíme vycházet z toho, jak to bylo vloni, ale situace se vždy změní. A je pravda, že nemáme jistotu, zda dostaneme peníze na nové učitele, které jsme přijali."

 "Kolegium rektora konstatovalo, že předložená žádost neumožňuje posoudit současný stav fakulty, nedává dostatečně přehledný obraz hospodářské situace PedF UK a neumožňuje vyhodnotit skutečnou potřebu finanční výpomoci. Žádost je navíc místy velmi nejasná až zmatečná a obsahuje kroky, jejichž přínos ke stabilizaci fakulty je problematický. Kolegium rektora doporučilo provést kontrolu hospodaření PedF UK, přičemž návrh programu této kontroly by měl být předložen na zasedání kolegia rektora dne 15. 12. 2008," uvedl písemně pro UN VÁCLAV HÁJEK, tiskový mluvčí UK.

 

 Úsporná opatření nebudou mít vliv na kvaltu výuky

 Bezkonkurenčně nejvyšším výdajem jsou pro fakultu platy jejích pedagogických pracovníků. I když se zvýší ceny energií či podstatně naroste inflace, bude to sice pro školu samozřejmě nepříjemné, ale klíčový problém i přesto děkan spatřuje v neznalosti výše normativu.

 Zmíněná částka devíti milionů korun, o kterou fakulta požádala univerzitu, by měla být určena v případě trvání finanční nejistoty na pokrytí měsíčních nákladů fakulty právě na mzdy. Platy na fakultě navíc nejsou rozhodně nijak vysoké: Asistent má mezi 16 až 18 tisíci korun, docent 21 tisíc, a profesor 29 tisíc Kč.  

 Fakulta se do žádného deficitu nedostala, celý rok vycházela z vyrovnaného rozpočtu. Ovšem finanční rezervy, jež si vytvořila, byly již vyčerpány. Využity byly na platy. Fakulta letos hospodařila s rozpočtem ve výši zhruba 180 milionů korun, z toho přes 100 milionů činila státní dotace, 80 milionů představovaly granty a další finanční zdroje.

 Případná finanční opatření by se podle P. Beneše neměla nijak dotknout kvality výuky a už vůbec prý nehrozí, že by snad byla přerušena. "Jediné, k čemu jsme přistoupili, je racionalizace výuky - některé předměty, jež byly dříve v kategorii povinně volitelných, budou přesunuty mezi volitelné, včetně některých předmětů z oblasti pedagogiky a psychologie. Skladby povinných předmětů se to ale nijak nedotkne. Finanční prostředky tím ušetříme proto, že se dříve povinně volitelné předměty nebudou vyučovat již v takovém rozsahu."  

 

 Za vším je akademická politika?

 Normativ na studenta daného studijního programu je určován koeficientem finanční náročnosti, který je pochopitelně vyšší třeba pro studenta medicíny než pro posluchače oboru učitelství.

 "Přestože průběžně předkládáme ministerstvu žádosti o řešení situace kolem koeficientu, žádné jednání s naší fakultou ani s Asociací děkanů pedagogických fakult ČR neproběhlo. Nikdo z ministerstva s žádným návrhem nepřišel," uvádí děkan Beneš.

 Jak a především proč tato fáma o finanční krizi na pražské pedagogické fakultě vůbec vznikla? Je snad důvodem to, že v době, kdy poslanci měli schvalovat státní rozpočet, mohla takováto demonstrace finančního nedostatku některé z nich přimět k tomu, aby VVŠ ještě na poslední chvíli přidali?

 "Jde o cíleně vedenou kampaň. Za rok budou volby na univerzitě...," naznačuje P. Beneš.

 Kdyby však přeci jenom nastala akutní finanční krize, z další části vyjádření V. Hájka jednoznačně plyne, že vedení univerzity pedagogickou fakultu finančně podpoří: "Kolegium rektora konstatuje, že aktuální splatné závazky fakulty vyplývající z platných mzdových výměrů, dohod mimo pracovní poměr, rozhodnutí o přiznání stipendií a řádným postupem uzavřených smluv, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy musí být dodrženy a v případě reálné hotovostní nouze PedF UK budou - spolu s odpovídajícími opatřeními - garantovány celouniverzitně."

LUKÁŠ DOUBRAVA

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz