archiv
Učitelské noviny č. 41/2008
tisk článku

Protidrogový program v praxi

Článek vyšel v UN č. 41/2008

Před časem jsem si přečetla, že na některých školách konečně zahajují kroužky pro děti. A tak jsem si řekla, že se pochválíme, popřípadě nabídneme recept, jak v našem městě, v naší škole již několik let "rostou kroužky jako houby po dešti."

Zastupitelstvo města Fryšták se mimo jiné pravidelně zabývá otázkou, jak pomoci škole, jak smysluplně zaměstnat děti v odpoledním volném čase. Slovo dalo slovo a vznikl Protidrogový program. V městském rozpočtu bylo vyčleněno několik desítek tisíc korun na odměnu těm, kteří kroužky pro děti a mládež povedou.

Další iniciativa byla na škole. Získali jsme učitele, trenéry, rodiče, studenty. S nimi byla sepsána dohoda o provedení práce. Posléze jsme připravili propagaci a zorganizovali nábor dětí. Podmínkou bylo získat jich nejméně 15. Příspěvek rodičů za celý školní rok činil symbolických 200 Kč.

Začínali jsme s osmi kroužky. Osvědčily se a každým dalším rokem se zájem dětí zvyšoval. Letos máme ve škole s 382 žáky tyto kroužky: němčinu pro začátečníky, modelářský kroužek, atletiku pro 2. - 5. ročník, kopanou pro 1.- 5. ročník, sportovní hry pro 4. - 5. ročník, pohybové hry pro 1.- 3. ročník, rybářský kroužek, logické hry pro život, folklorní kroužek, volejbal pro dívky 6. - 9. ročníku, přírodovědný kroužek, horolezce (na umělé stěně), zajímavou matematiku pro 7. ročník, češtinu s úsměvem a matematiku pro všechny  (většinou pro 9. ročník), několik kroužků florbalu pro dívky, pro mladší i pro starší hochy. Celkem se zapojilo 240 dětí.

V žádném z kroužků se nesupluje výuka. Někteří žáci jich navštěvují i více. Jsou nadšení, rodiče mají jistotu, že je o děti (za málo peněz) odborně postaráno. Veřejnost nekritizuje, že se školáci "flákají" v odpoledních hodinách bez cíle po náměstí.

Ještě tak vymyslet (a pomoci rodičům) - co s dětmi večer?

Sylva Knedlová,

učitelka ZŠ Fryšták a členka MZ Fryšták      

banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz