archiv
Učitelské noviny č. 32/2008
tisk článku

Projektový den k 21. srpnu

Článek vyšel v UN č. 32/2008

Často slýcháme, že nejnovější dějiny se ve školách neučí, že na ně nezbývá v devátých ročnících dost času a že mladá generace zpravidla svými znalostmi končí u druhé světové války. Není tomu tak. Například naše škola nejenže dovádí výuku dějepisu téměř až do současnosti, ale snažíme se zájem žáků o moderní dějiny získat i jinými způsoby.

Opakovaně jsme se zapojili do projektu Příběhy bezpráví, díky němuž můžeme našim žákům prostřednictvím dokumentárních filmů přiblížit dobu jen nedávno minulou.

Letošní kalendářní rok je ve znamení "osmiček" a s tím souvisí i řada výročí, například 21. srpen 1968.

40. výročí srpnových událostí jsme se rozhodli připomenout v rámci projektového dne. Při jeho přípravě jsme částečně vycházeli z metodiky Letní školy Začít spolu v Litomyšli, které se účastnili někteří naši kolegové.

Jak projektový den SRPEN 1968 probíhal? Celkem jednoduše.

Jedno celé páteční dopoledne jsme začali tím, že žáci na připravený papír na tabuli psali odpovědi na otázku: "Co se Vám vybaví, když si vzpomenete na rok 1968?" Tu totiž měli za úkol položit svým starším příbuzným, známým či sousedům...

Poté se už každý vyučující snažil ve svém předmětu tuto dobu žákům přiblížit jiným způsobem.

V chemii bylo téma pojato z pohledu změn v chemickém průmyslu za posledních čtyřicet let, tj. za období 1968 - 2008. Nejdříve se žáci seznámili formou výkladu s přehledem velkých chemických závodů, s jejich názvy, výrobou a formou řízení v 60. letech minulého století na Ostravsku. Bylo zdůrazněno také zabezpečení chemické výroby a její dopad na kvalitu životního prostředí dříve a dnes.

Pak žáci vyhledávali na internetu místa chemické výroby a sledovali její nárůst v našem regionu v dnešní době. Zaměřili se také na suroviny a produkty, které firmy vyrábějí. Všímali si změn názvů firem a spousty cizích investorů. Setkali se též se zánikem některých podniků a jejich úpravou a převedením mezi technické památky.

V matematice se žáci zaměřili na slovní úlohy, v nichž se hovořilo o JZD, o údernickém hnutí a o brigádách socialistické práce. Také spočetli příklady týkající se výroby v rámci RVHP.

Zeměpis byl věnován skupinové práci s mapou. Žáci měli za úkol zjistit, jak se změnil svět v letech 1945 - 1968, přičemž důraz byl kladen zejména na země Afriky a Asie.

Také poslední tři hodiny žáci pracovali formou skupinové práce. Tentokrát to byla práce s dobovým tiskem a dalšími textovými a obrazovými materiály (encyklopediemi, učebnicemi, slovníky, nástěnnými mapami a atlasy). Než si vylosovali rozdělení do skupin, byli seznámeni s kritérii skupinové práce a časem, který budou mít pro práci k dispozici. Poté každý vedoucí skupiny obdržel sadu namnožených článků, zpráv, fotografií a karikatur z novin ze srpna 1968. Další materiály byly ve třídě volně k dispozici. Výsledkem celé práce byla prezentace odpovědí na deset otázek. Ty, včetně zhotovené mapy, jež zachycovala směry útoků vojsk Varšavské smlouvy, byly formou pracovních listů umístěny na nástěnný panel.

Práce s výše uvedenými materiály byla oživena poslechem známého protestsongu Bratříček od Karla Kryla (i k této písni se vztahovala jedna z otázek).

Na závěr projektového dne žáci zhlédli v multimediální učebně dvouminutovou ukázku z filmu Jana Hřebejka Pelíšky a dokument Svět dětí z cyklu Vzpomínáme, který mapuje svět dětství v komunistickém Československu 50. a 60. let minulého století. Závěrečnou diskuzí pak téma nejen roku 1968 uzavřeli.

Máme-li udělat úplnou tečku za celým projektem, musíme konstatovat, že práce tohoto charakteru přinesla pozitiva ve formě spolupráce jednotlivých pedagogů, rovněž žáci hodnotili tento způsob výuky velmi kladně.

Členové předmětové komise humanitních předmětů ZŠ a MŠ Čeladná

 

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz