archiv
Učitelské noviny č. 16/2004
tisk článku

Škola a žákovská rada

Na naší škole pracuje již druhým rokem žákovská rada. Je to vlastně takový malý školní parlament. Členové samosprávy jsou volení zástupci jednotlivých tříd od 4. ročníku, kteří mají možnost rozhodnout o tom, co se ve škole děje. Tito žáci mají důvěru ostatních spolužáků.

Hlavním cílem práce žákovské rady je zpestřit výuku žáků a trochu zahýbat školou. Žákovská rada se schází na pravidelných schůzkách se zástupkyni ředitele školy. Jsou zde projednány problémy, které tíží obě strany, ale také podněty ke zlepšení života školy.

Členové žákovské rady pomáhají s organizováním rozmanitých školních akcí, jako například Adopce v ZOO, Adopce na dálku, Projekt UNICEF – Adoptuj panenku a zachráníš dítě, MISS Ostrčilka, Den mléka, Den žluté, Projekt RAMA – Počítače školám, výběr názvu školního sportovního areálu a mnoho dalších.

Za jejich pomoci vedení ví, co se žákům ve škole líbí, s čím nejsou spokojeni, jaké kulturní akce u nich měly úspěch a které byly propadákem. Jejich touha po školním bufetu byla vyslyšena vedením školy a nyní je v každodenním obléhání automat na jídlo.

Žákovská rada pracuje rovněž s koordinátorem environmentálního vzdělávání na škole. Třídy se zapojují do ekologických aktivit prostřednictvím svých zástupců v žákovské radě, například sponzorování psího útulku, čištění lesa v Ostravě -Porubě, literárně – ekologická soutěž apod.

V jedné anketě se žáci 7. ročníku k práci žákovské rady vyjádřili slovy: „Líbí se nám, že o mnohém ve škole můžeme rozhodovat sami.“

Hana Kimerová,
ZŠ Ostrčilova, Ostrava

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz