archiv
Učitelské noviny č. 05/2013
tisk článku

ZÁPIS I Z POHLEDU MATEŘINKY

Poslední dobou jsem slýchala postesknutí ředitelek mateřských škol, že se nemohou přijít podívat na zápis do základní školy, aby na vlastní oči viděly, jak si při něm jejich svěřenci vedou. Informaci, že se soukromá britská mateřská škola Tip Toes British Preschool ve Staré Boleslavi od září 2013 rozrůstá o 1. ročník česko-britské základní školy, která je plynulou návazností na již zmiňovanou mateřinku, jsem vzala jako příležitost nahlédnout návaznosti mateřské a základní školy aspoň trochu pod pokličku.

Zápis do Česko-britské základní školy TIP TOES se konal v prostorách Pedagogické fakulty UK v Brandýse nad Labem, kde bude v oddělené části přízemí škola sídlit. Za dveřmi ozdobenými modrými balónky plnily děti v příjemné atmosféře na připravených stanovištích zadané úkoly. Na interaktivní tabuli, u stolečků, na koberci i na krokovacím pásu. Na dvou stanovištích byla slyšet čeština, na třetím anglická slovíčka. To když s dětmi komunikovala rodilá mluvčí za asistence českého pedagoga. V klidu a v pohodě. Děti se střídají na stanovištích, každé má pro tu chvíli učitelku jen pro sebe. Napřed svoji mateřinkovou, pak budoucí třídní učitelku a nakonec rodilou mluvčí.

V druhé místnosti zatím rodiče řešili administrativní záležitosti s ředitelkou školy, ale měli také možnost si pohovořit s pozvanými odborníky z oboru pedagogiky a psychologie.

„Školu jsme si vybrali kvůli angličtině i kvůli zajímavému způsobu výuky. Byli jsme tu na Dni otevřených dveří a to, co jsme se dověděli a viděli, nás nadchlo,“ prozradila maminka Tobiáše DITA SVÁŠKOVÁ.

Proč základní škola?

V tomto školním roce bude z mateřské školy Tip Toes British Preschool odcházet kolem 18 předškoláků. Rodiče dětí, které navštěvovaly britskou třídu, se ptali, co bude s jejich potomky dál. Jestliže na komunikativní úrovni zvládají angličtinu velice dobře, není škoda, aby v základní škole začínaly znovu od začátku? A to ještě jen tehdy, když budou mít štěstí a ve škole bude v 1. ročníku fungovat alespoň kroužek. Impuls se časem přetavil v realizaci. Práce bylo hodně. Sestavit koncepci školy, sehnat prostory, kvalifikované pracovníky… Ale podařilo se. Ve čtvrtek 3. ledna byla základní škola zařazena do rejstříku jako škola, jejíž výuka angličtiny je založena na metodě CLIL.

„Řekli jsme si, že když máme z mateřinky dobře připravené děti, vytvoříme pro ně takové prostředí, aby základ, který ve školce získaly, mohly dál rozvíjet,“ říká ředitelka základní školy JARMILA DVOŘÁKOVÁ. „Všechny učitelky, které se budou v základní škole dětem věnovat, jsou kvalifikované. A to včetně rodilé mluvčí, která za dětmi přechází z mateřské školy. Česká učitelka, která s ní bude spolupracovat, umí plynně anglicky a má zkušenosti s výukou v česko-britských školách, s využíváním metody CLIL. Tudíž spolupráce s rodilou mluvčí má šanci být perspektivní.“

Návštěva z radnice

„Jsme rádi, že tu tato škola vzniká, je to další nabídka zejména pro nadané děti,“ přiznává místostarostka NINA NOVÁKOVÁ. „Jazyková vybavenost je nezbytná pro všechny děti, ale v běžných základních školách takové podmínky jako tady mít nemohou. Také všechny děti nejsou stejně nadané. Pak je škoda, aby jedni byli brzděni a druzí byli odsouzeni být neúspěšní.

Kromě toho jsem ráda, že budova pedagogické fakulty, která je na tak strategickém místě, zase trochu ožívá, když výuka budoucích učitelů teď většinou probíhá v Praze. Najednou se sem stěhují dvě důležité aktivity. Nová škola a brzy i městské komunitní centrum, po kterém už dlouho toužíme.“

Očima mateřinky

Ředitelka mateřské školy JARMILA BAKER zatím sleduje průběh zápisu, v případě potřeby asistuje učitelům. Je to první zápis, který sleduje jako ředitelka česko-britské mateřské školy. Jelikož v minulosti působila jako třídní učitelka v česko-britské základní škole v Praze, má zkušenosti z obou stran.

„Je zajímavé vidět, jak se naši předškoláci u zápisu projevují. K příjemné atmosféře přispívá také přítomnost učitelky z mateřinky, která děti zklidní. Naše vize spočívá v propojení mateřské a základní školy jak ve výchovně vzdělávacím procesu, tak v postupné jazykové vybavenosti. Jde nám o to pěstovat v dětech od malička nejen kladný vztah k celoživotnímu vzdělávání, ale také zdravé sebevědomí. Víme, kde začínáme, kam chceme dojít a co tedy musí předcházet, proto také název ‚Tip Toes‘ aneb Malými krůčky k velké budoucnosti.“

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz