archiv
Učitelské noviny č. 31/2003
tisk článku

Co je nového kolem RVP ZV?

O tom, jak vypadá situace Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) v právě započatém školním roce, jsme si povídali s JANEM TUPÝM, náměstkem ředitele VÚP v Praze.


V závěru prvního roku ověřování měly pilotní školy za úkol odevzdat školní vzdělávací program (ŠVP), který vytvořily samy sobě na míru. Podařilo se?
Ucelený nebo téměř ucelený školní vzdělávací program jsme dostali od 26 škol, další si vymínily ´doplňkový čas´ přes prázdniny. Všech 55 nejspíš úkol nezvládne, ale i tak považujeme výsledek prvního roku ověřování za úspěch. Uvědomte si, že školy na ŠVP pracovaly bez uceleného metodického textu. Jejich práce obnášela měsíce hledání, vytváření struktur a samotnou tvorbu programu, na což učitele nikdo nepřipravoval.

Jak jste byli spokojeni se zaslanými ŠVP?
Učitelé to vzali z gruntu. Některé programy mají do 100 stránek, jiné také 350. Přes prázdniny jsme provedli analýzu všech programů, výstupem bude zpráva, kterou ještě v září předložíme ministerstvu školství. Protože všechny ŠVP se nepodařilo doladit na 100 %, budeme na nich s učiteli jednotlivých škol ještě pracovat, vylepšovat je.

Jsou ŠVP tak inovativní, jak se předpokládalo?
Úroveň je určitě rozdílná. Některé školy neumějí vše vyjádřit, jako by se ostýchaly měnit ustálené zvyklosti, vstoupit do vzdělávacího procesu nově. Ne všude se také podařilo specifikovat výstupy jednotlivých ročníků a propojit je s učivem. Někde školy rozvedly výstupy RVP ZV, jiné je do ŠVP nezařadily vůbec.

Bude se měnit i podoba samotného RVP ZV?
Do určité míry ano, měla by být hotova do konce kalendářního roku. Koordinační tým VÚP zahájí komunikaci s pilotními školami, každé určí gestora; protože nás je málo, některý gestor bude mít na starosti dvě, možná tři školy. Setkání nad RVP ZV se budou odehrávat i na oborové úrovni.

Jak budou vypadat změny?
Především se RVP ZV bude strukturou víc přibližovat tomu pro gymnaziální vzdělávání, který byl dokončen v 1. verzi. Dále chceme zestručnit obecné kapitoly a zpřesnit výstupy. Na doporučení škol také striktněji oddělíme 1. a 2. stupeň, aby závazné výstupy byly formulovány výrazněji. Výstupy za určitou oblast nebo obor přičleňujeme hlavně na 2. stupni k jednotlivým tématům, aby byly více propojeny s učivem. Myslím, že nyní budou daleko pochopitelnější.

Takže návrat k systému starých osnov?
Určitě ne. Jen chceme, aby výstupy ještě více odpovídaly věku žáků a možnostem ověření. V tom nám názory učitelů hodně pomohly.

Na čem teď budou pilotní školy pracovat?
Těm, které odevzdaly ŠVP na dobré úrovni, jsme nabídli možnost vyzkoušet si ho v praxi. Do tohoto pokusného ověřování bylo nakonec se souhlasem MŠMT vzato deset škol, jejichž ŠVP se vymykají metodickému pokynu pro úpravu vzdělávacích programů. Na nich bychom chtěli ověřovat také návazné dokumenty. Například: konkrétní učitelskou dokumentaci, slovní hodnocení žáků ve vyšších ročnících, výuku cizího jazyka ve 3. ročníku, zavedení ICT a některých integrovaných předmětů. Zajímá nás také, jak se ve školách daří udržet týmovou práci nastartovanou při tvorbě ŠVP, jak se mění vztahy ve sborech, mezi školou a rodinou, jak by měl vypadat model vzdělávání učitele. Některé školy ve svých programech naformulovaly prvky autoevaluace, které chceme také sledovat.

A co zbývající pilotní školy?
Budou dopracovávat ŠVP, popřípadě ověřovat ty prvky ŠVP, které nejdou nad rámec současných úprav vzdělávání.

Už se rozběhly práce na manuálu, podle něhož by si měly školy v budoucnu svůj ŠVP vytvářet?
Ano, ve VÚP jsme ukončili analýzu dotazníků, v nichž pilotní školy popisovaly, co všechno při práci na ŠVP udělaly – od přípravné fáze, přes tvorbu kostry ŠVP až po specifikaci jednotlivých částí. Doporučovaly v něm osvědčené postupy, varovaly před tím, co ztroskotalo a proč. Na základě jejich poznatků teď vzniknou první texty manuálu, které budeme s vybranými pilotními školami dopracovávat.

Je možné říci, co RVP ZV školství přinesl?
Zatím první konkrétní zkušenosti s dvojstupňovým kurikulárním systémem. Zkušenost, že lze připravit velmi dobré ŠVP, i když to není zpočátku snadné. Čeká nás ale ještě hodně práce nejen se školami, ale i s ČŠI, která má velký zájem o spolupráci, s Pedagogickými centry i fakultami.

Známe už termín uvedení RVP ZV do praxe všech škol?
Záleží na tom, kdy a v jaké podobě bude schválen školský zákon. Zatím je v něm formulace, že do dvou let po schválení zákona by školy měly podle něho pracovat. Ale předpokládám, že bude k dispozici ještě nějaká ´náběhová doba´, že se výuka bude zavádět postupně. Pokud bude RVP ZV skutečně do konce kalendářního roku schválen, najdou ho učitelé na našich webových stránkách.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz