Terciární vzdělávání – žáci a studenti v letech 1989/1990 - 2003/04

     

1989/90

1990/91

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

 Celkem

117 537

123 735

121 105

132 657

146 647

160 425

173 945

188 363

199 271

212 311

224 566

228 423

240 276

259 289

285 821

 

v tom

denní/prezenční

92 854

100 533

100 660

112 844

126 778

139 884

149 882

162 125

171 975

183 480

193 291

190 303

197 700

209 560

228 500

   

dálkové/distanční a kombinované

24 683

23 202

18 781

16 361

19 869

20 543

24 063

26 238

27 296

28 831

31 275

38 120

42 576

49 729

57 321

Nevysokoškolské vzdělávání1)

 Celkem

   

7 516

8 663

10 222

17 525

23 124

27 083

28 797

25 961

25 445

29 566

31 073

26 605

26 680

27 584

30 622

 

v tom

denní

3 683

4 154

5 937

12 331

17 307

21 338

23 529

21 601

22 449

26 827

27 930

22 691

22 559

22 858

25 550

   

dálkové

3 833

4 509

4 285

5 194

5 817

5 747

5 268

4 360

2 996

2 739

3 143

3 914

4 121

4 726

5 072

 

PMS6) celkem

7 516

8 663

10 222

16 134

20 686

22 452

22 495

11 030

1 919

x

x

x

x

x

x

 

v tom

denní

3 683

4 154

5 937

11 060

15 146

17 004

17 434

8 307

1 020

x

x

x

x

x

x

   

dálkové

3 833

4 509

4 285

5 074

5 540

5 448

5 061

2 723

899

x

x

x

x

x

x

 

VOŠ4)6) celkem

x

x

x

1 391

2 438

4 631

6 302

14 931

23 526

29 566

31 073

26 605

26 680

27 584

30 622

   

denní

x

x

x

1 271

2 161

4 334

6 095

13 294

21 429

26 827

27 930

22 691

22 559

22 858

25 550

   

dálkové

x

x

x

120

277

299

207

1 637

2 097

2 739

3 143

3 914

4 121

4 726

5 072

Vysokoškolské vzdělávání7)

 Celkem

   

110 021

115 072

110 883

115 132

123 523

133 342

145 148

162 402

173 826

182 745

193 493

201 818

213 596

231 705

255 199

 

v tom

prezenční

89 171

96 379

94 723

100 513

109 471

118 546

126 353

140 524

149 526

156 653

165 361

167 612

175 141

186 702

202 950

   

distanční a kombinované

20 850

18 693

14 496

11 167

14 052

14 796

18 795

21 878

24 300

26 092

28 132

34 206

38 455

45 003

52 249

 

bakalářské studijní programy

x

x

3) 

12 195

15 624

27 805

34 414

36 145

39 410

40 809

33 291

36 335

43 275

61 843

91 781

 

v tom

prezenční

x

x

3) 

11 308

13 588

23 577

28 234

28 559

31 422

32 135

25 116

25 349

29 114

41 997

65 543

   

distanční a kombinované

x

x

3) 

887

2 036

4 228

6 180

7 586

7 988

8 674

8 175

10 986

14 161

19 846

26 238

 

magisterské studijní programy2)

110 021

115 072

109 219

99 485

103 218

98 777

102 475

116 457

122 963

129 727

146 174

149 253

152 619

150 617

142 088

 

v tom

prezenční

89 171

96 379

94 723

89 205

94 287

92 311

95 226

108 204

113 675

119 584

134 545

135 435

138 678

136 509

127 902

   

distanční a kombinované

20 850

18 693

14 496

10 280

8 931

6 466

7 249

8 253

9 288

10 143

11 629

13 818

13 941

14 108

14 186

 

doktorské studijní programy

x

x

1 664

3 452

4 681

6 760

8 259

9 800

11 453

12 209

14 028

16 230

17 702

19 245

21 330

 

v tom

prezenční

x

x

5) 

5) 

1 596

2 658

2 893

3 761

4 429

4 934

5 700

6 828

7 349

8 196

9 505

   

distanční a kombinované

x

x

5) 

5) 

3 085

4 102

5 366

6 039

7 024

7 275

8 328

9 402

10 353

11 049

11 825

1) Do nevysokoškolského terciárního vzdělávání nebylo zařazeno studium na konzervatořích.

2) Do roku 1991 včetně jsou v magisterských studijních programech uvedeni studenti standardního studia.

3) Za školní/akademický rok 1991/1992 v magisterských studijních programech uvedeni studenti bakalářských a magisterských studijních programů dohromady - nelze rozlišit.

4) Do roku 1995 žáci VOŠ = žáci SOŠ ve vyšším studiu s absolutoriem ( na SOŠ se studium experimentálně ověřovalo, VOŠ jako takové neexistovaly).

5) Za školní roky 1991/1992 a 1992/1993 nelze u doktorandského studia rozlišit, zda se jedná o prezenční, distanční nebo kombinované studium.

6) Žáci PMS a experimentálně ověřovaného vyššího odborného studia jsou do školního roku 1995/1996 uváděni i ve svodkách SOŠ.

7) Pouze studenti - státní občané České republiky, v roce 2001/02 bez čtyř soukromých vysokých škol.

Terciární vzdělávání – nově přijatí žáci a studenti v letech 1989/1990 - 2003/04

     

1989/902)

1990/912)

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

 Celkem

30 921

32 588

31 471

43 942

49 565

56 188

58 418

58 387

60 481

62 358

60 239

53 605

55 616

60 735

71 258

 

v tom

denní/prezenční

25 091

26 768

26 445

37 218

42 334

48 023

49 679

50 548

52 826

54 177

52 670

41 947

45 992

49 088

57 202

   

dálkové/distanční a kombinované

5 830

5 820

3 831

5 093

7 231

8 165

8 739

7 839

7 655

8 181

7 569

11 658

9 624

11 647

14 056

Nevysokoškolské vzdělávání1)

 Celkem

   

4 135

5 081

6 367

12 516

14 970

16 811

15 707

12 314

13 186

13 563

13 245

8 932

12 097

12 733

13 375

 

v tom

denní

2 147

2 274

3 867

9 117

11 370

13 468

12 910

10 766

11 881

12 192

11 876

6 949

10 343

10 709

11 135

   

dálkové

1 988

2 807

2 500

3 399

3 600

3 343

2 797

1 548

1 305

1 371

1 369

1 983

1 754

2 024

2 240

 

PMS5) celkem

4 135

5 081

6 367

11 229

13 368

14 235

12 710

1 756

x

x

x

x

x

x

x

 

v tom

denní

2 147

2 274

3 867

7 950

9 951

11 032

9 977

1 421

x

x

x

x

x

x

x

   

dálkové

1 988

2 807

2 500

3 279

3 417

3 203

2 733

335

x

x

x

x

x

x

x

 

VOŠ5)6) celkem

x

x

x

1 287

1 602

2 576

2 997

10 558

13 186

13 563

13 245

8 932

12 097

12 733

13 375

 

v tom

denní

x

x

x

1 167

1 419

2 436

2 933

9 345

11 881

12 192

11 876

6 949

10 343

10 709

11 135

   

dálkové

x

x

x

120

183

140

64

1 213

1 305

1 371

1 369

1 983

1 754

2 024

2 240

Vysokoškolské vzdělávání7)

 Celkem

   

26 786

27 507

25 104

31 426

34 595

39 377

42 711

46 073

47 295

48 795

46 994

44 673

43 519

48 002

57 883

 

v tom

prezenční

22 944

24 494

22 578

28 101

30 964

34 555

36 769

39 782

40 945

41 985

40 794

34 998

35 649

38 379

46 067

   

distanční a kombinované

3 842

3 013

1 331

1 694

3 631

4 822

5 942

6 291

6 350

6 810

6 200

9 675

7 870

9 623

11 816

 

bakalářské studijní programy

x

x

3) 

5 631

7 751

11 829

13 149

12 470

13 264

13 600

8 570

12 135

13 020

21 807

32 565

 

v tom

prezenční

x

x

3) 

5 234

6 541

9 615

10 723

9 768

10 616

10 751

6 465

7 531

8 730

15 434

24 674

   

distanční a kombinované

x

x

3) 

397

1 210

2 214

2 426

2 702

2 648

2 849

2 405

4 604

4 290

6 373

7 891

 

magisterské studijní programy2)

26 786

27 507

23 909

24 164

25 298

25 427

27 348

31 038

31 214

32 301

36 360

29 304

26 885

21 942

21 381

 

v tom

prezenční

22 944

24 494

22 578

22 867

23 809

23 829

24 904

28 822

28 829

29 554

33 560

25 931

24 818

20 401

19 094

   

distanční a kombinované

3 842

3 013

1 331

1 297

1 489

1 598

2 444

2 216

2 385

2 747

2 800

3 373

2 067

1 541

2 287

 

doktorské studijní programy

x

x

1 195

1 631

1 546

2 121

2 214

2 565

2 817

2 894

2 064

3 234

3 614

4 253

3 937

 

v tom

prezenční

x

x

4) 

4) 

614

1 111

1 142

1 192

1 500

1 680

1 069

1 536

2 101

2 544

2 299

   

distanční a kombinované

x

x

4) 

4) 

932

1 010

1 072

1 373

1 317

1 214

995

1 698

1 513

1 709

1 638

1) Do nevysokoškolského terciárního vzdělávání nejsou zařazeni nově přijatí ke studiu na konzervatořích.

2) Do roku 1990/1991 včetně jsou v magisterských studijních programech uvedeni nově přijatí studenti do standardního studia.
Do nově přijatých v letech 1997/98-1999/2000 do magisterských studijních programů jsou zahrnuti pouze nově přijatí do 5letého

3) Za rok 1991/1992 v magisterských studijních programech uvedeni nově přijatí studenti do bakalářských a magisterských studijních programů dohromady - nelze rozlišit.

4) Za roky 1991/1992 a 1992/1993 nelze u doktorandských studijních programů rozlišit, zda se jedná o prezenční, distanční nebo kombinované studium.

5) Nově přijatí do PMS a experimentálně ověřovaného vyššího odborného studia jsou do školního roku 1995/1996 uváděni i ve svodkách SOŠ.

6) Do roku 1995 žáci VOŠ = žáci SOŠ ve vyšším studiu s absolutoriem ( na SOŠ se studium experimentálně ověřovalo, VOŠ jako takové neexistovaly).

7) Pouze studenti - občané České republiky, v roce 2001/02 bez čtyř soukromých vysokých škol (Bankovní institut Praha, Vysoká škola podnikání, Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů).

Terciární vzdělávání – absolventi v letech 1989 - 2003

     

19892)

19902)

19912)

19923)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

20017)

2002

2003

 Celkem

   

21 746

18 251

21 082

21 689

23 653

27 292

28 079

29 574

29 691

30 900

33 796

36 208

37 281

37 861

38 627

 

v tom

denní/prezenční

17 423

13 847

16 205

17 050

19 230

22 941

23 881

25 933

26 168

26 883

29 741

31 484

32 413

32 437

31 825

   

dálkové/distanční a kombinované

4 323

4 404

4 877

4 639

4 423

4 351

4 198

3 641

3 523

4 017

4 055

4 727

4 868

5 424

6 802

Nevysokoškolské vzdělávání1)

 Celkem

   

3 166

2 933

3 039

3 963

6 066

8 054

9 062

9 062

6 302

4 267

6 350

7 973

8 125

7 215

5 648

 

v tom

denní

1 354

1 368

1 667

2 485

4 322

6 302

7 199

7 535

5 226

3 617

6 159

7 460

7 547

6 572

4 701

   

dálkové

1 812

1 565

1 372

1 478

1 744

1 752

1 863

1 527

1 076

650

191

516

578

643

947

 

PMS5) celkem

3 166

2 933

3 039

3 963

6 051

8 029

8 652

8 006

4 675

1 210

-

x

x

x

x

 

v tom

denní

1 354

1 368

1 667

2 485

4 307

6 285

6 863

6 569

3 639

623

-

x

x

x

x

   

dálkové

1 812

1 565

1 372

1 478

1 744

1 744

1 789

1 437

1 036

587

-

x

x

x

x

 

VOŠ5)6) celkem

x

x

x

-

15

25

410

1 056

1 627

3 057

6 350

7 973

8 125

7 215

5 648

 

v tom

denní

x

x

x

-

15

17

336

966

1 587

2 994

6 159

7 460

7 547

6 572

4 701

   

dálkové

x

x

x

-

-

8

74

90

40

63

191

516

578

643

947

Vysokoškolské vzdělávání

 Celkem

   

18 580

15 318

18 043

17 726

17 587

19 238

19 017

20 512

23 389

26 633

27 446

28 235

29 156

30 646

32 979

 

v tom

prezenční

16 069

12 479

14 538

14 565

14 908

16 639

16 682

18 398

20 942

23 262

23 582

24 024

24 866

25 865

27 124

   

distanční a kombinované

2 511

2 839

3 505

3 161

2 679

2 599

2 335

2 114

2 447

3 371

3 864

4 211

4 290

4 781

5 855

 

bakalářské studijní programy

x

x

x

3) 

1 491

2 095

3 764

5 023

7 152

8 076

7 653

7 659

7 398

7 916

8 541

 

v tom

prezenční

x

x

x

3) 

1 289

1 851

3 170

4 271

5 999

6 473

5 878

5 814

5 625

5 914

5 936

   

distanční a kombinované

x

x

x

3) 

202

244

594

752

1 153

1 603

1 775

1 845

1 773

2 002

2 605

 

magisterské studijní programy2)

18 580

15 318

18 043

17 726

16 022

17 034

15 037

15 156

15 782

17 884

19 034

19 784

20 778

21 512

22 914

 

v tom

prezenční

16 069

12 479

14 538

14 565

13 607

14 737

13 433

14 046

14 805

16 570

17 503

18 045

19 062

19 726

20 885

   

distanční a kombinované

2 511

2 839

3 505

3 161

2 415

2 297

1 604

1 110

977

1 314

1 531

1 739

1 716

1 786

2 029

 

doktorské studijní programy

x

x

x

.

74

109

216

333

455

673

759

792

980

1 218

1 524

 

v tom

prezenční

x

x

x

.

12

51

79

81

138

219

201

165

179

225

303

   

distanční a kombinované

x

x

x

.

62

58

137

252

317

454

558

627

801

993

1 221

1) Do nevysokoškolského terciárního vzdělávání nebylo zařazeno studium na konzervatořích.

2) Do roku 1991 včetně jsou v magisterských studijních programech uvedeni absolventi standardního studia.

3) Za rok 1992 v magisterských studijních programech uvedeni absolventi bakalářských a magisterských studijních programů dohromady - nelze rozlišit.

4) Do roku 1995 žáci VOŠ = žáci SOŠ ve vyšším studiu s absolutoriem ( na SOŠ se studium experimentálně ověřovalo, VOŠ jako takové neexistovaly).

5) Absolventi PMS a experimentálně ověřovaného vyššího odborného studia do roku 1996 jsou uvedeni i ve svodkách SOŠ.

6) Absolventi PMS a experimentálně ověřovaného vyššího odborného studia jsou uváděni za školní rok, který končí v roce uvedeném v záhlaví (např. absolventi ve školním roce 1995/96 jsou uvedeni v počtech absolventů za rok 1996).

7) V roce 2001 údaje bez soukromých vysokých škol, které v systému SIMS nevykázaly žádné absolventy.