souteze

Velký vůz Sever


Vzděláváme pedagogické a sociální pracovníky, pěstouny a poskytujeme supervize. Využíváme interaktivní metody zážitkové pedagogiky, tréninky v modelových situacích a podporujeme účastníky v jejich osobním rozvoji.

Akreditované vzdělávání v rámci DVPP:

Naše webové stránky: www.velkyvuz-sever.cz
Náš email: sever@velkyvuz.cz
Náš telefon: 777 594 441

 

AKCENT College - soukromá vysoká škola

Perspektivní, pedagogicky zaměřené bakalářské obory
v kombinované i prezenční formě:

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk

Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: cizí jazyk - angličtina
 • Rozšiřující studium - angličtina
 • Studium k prohlubování kvalifikace - Angličtina pro praxi
  v předškolním vzdělávání
 • Rozšiřující studium Angličtina v předškolním vzdělávání

Více informací na tel.: 261 109 234
nebo e-mailem na info@akcentcollege.cz

 

Ekocentrum Podhoubí

poskytuje služby v oblasti ekologického vzdělávání s cílem motivovat lidi k odpovědnému chování k životnímu prostředí a k sobě navzájem.
Jaké výukové programy nabízíme?

Pro aktuální nabídku a informace navštivte webové stránky: www.podhoubi.cz, nebo nás kontaktujte na e-mailu: ekocentrum@podhoubi.cz.

 

Environmentální a toxikologické vzdělávání pro pedagogické pracovníky

K doplnění a rozšíření znalostí učitelů středních i základních škol Jihomoravského kraje nabízíme:

Kurzy s akreditací MŠMT jsou pro pedagogické pracovníky z jihomoravského kraje zdarma, absolventi obdrží certifikát.

Informace o náplni kurzů, termínech a možnost registrace na www.envitox.cz.
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
Masarykův ústav vyšších studií
oddělení jazykových studií JASPEX


nabízí

 • rozšiřující studium angličtiny pro učitele všech typů škol
  k získání časově neomezené kvalifikace pro výuku angličtiny
 • přípravný kurz pro rozšiřující studium angličtiny
 

ERUDIA: Stahujte bezplatně výuková videa a další výukové pomůcky pro své hodiny

 • nová videa pro výuku anglického a německého jazyka (připravujeme)
 • krátké filmy a video-rozhovory s úspěšnými českými podnikateli pro výuku ekonomických předmětů a občanské výchovy
 

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu


Již více než 20 let se specializujeme se na celoživotní vzdělávání v oblasti cestovního ruchu. Práci průvodce cestovního ruchu nebo průvodce Prahou lze vykonávat jako hlavní profesi, ale i jako velmi zajímavý přivýdělek například o víkendech a o prázdninách.

Zkoušky profesní kvalifikace
PK 65-021 N Průvodce cestovního ruchu
PK 65-028 N Průvodce Prahou
PK 65-036 M Místní zástupce cestovní kanceláře
PK 65-032 N Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury
PK 65-030 M Vedoucí zájezdu
PK 65-027 M Pracovník turistického informačního centra
PK 65-029 N Vedoucí pracovník turistického a informačního centra

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s. r. o.

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2
www.tyrkys.cz
e-mail: kurzy@tyrkys.cz
telefon: 224 916 485

 
 
reklama un


reklama

klostrmann.gif
ucebnice
anketa
Je český vzdělávací systém připraven na rozsáhlou inkluzi?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
24%
60%
15%
eu hrou.jpg
soutez
kdojeto
© Copyright 2010 - 2016 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: diversite.cz