souteze

V časopisu Učitelské noviny můžete prezentovat svou nabídku formou graficky zpracovaného plošného inzerátu, PR článku nebo v rubrikách řádkové inzerce.


ŘÁDKOVÁ INZERCE
(ve stejném týdnu zdarma na webu)

1 řádek (i začatý) stojí 77 Kč. Na řádek se vejde cca 26 znaků včetně mezer. V rubrice „Práci hledají“ poskytujeme slevu 70 % (ne však množstevní slevy).
Zvýraznění inzerátu: rámeček/77 Kč, barevný podtisk + 15 %
Množstevní slevy za opakování: 3x…10 %, 4–6x…15 %, 7–12x…20 %, 13x a výše…25 %

Vzdělání, kurzy
Cestování
Nabídka pro školy
Prodej - koupě
Oznámení
Různé
Kronika

konkurzy na ředitele…

 

• Město Suchdol nad Lužnicí vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy T. G. Masaryka, Suchdol nad Lužnicí, příspěvkové organizace. Předpokládaný nástup 1. 8. 2018, přihlášení do 28. 2. 2018. Bližší informace a podmínky na www.suchdol.cz.    Zn.: 25/18/Ř.

• Středočeský kraj vyhlásil dne 18. prosince 2017 konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem Střední škola řemesel Kunice, příspěvková organizace, se sídlem K Učilišti 18, Všešímy, 251 64 Kunice, IČ 00410233.

Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Přihlášku doplněnou ověřenými kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení v případě vysokoškolského vzdělání), přehledem praxe potvrzeným posledním zaměstnavatelem, životopisem, nástinem rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran, výpisem z rejstříku trestů (ne starším než tři měsíce), nebo dokladem o jeho vyžádání, lékařským potvrzením o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa, čestným prohlášením podle §4 odst. 3) a osvědčením podle §9 odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb., nebo dokladem o jeho vyžádání, zasílejte doporučeně do 15. února 2018 na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje Odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, na obálku napište „Konkurz“.       Zn.: 26/18/Ř.

• Obec Pouzdřany vyhlašuje konkurz na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace. Možnost získání služebního bytu 2 + 1. Uzávěrka přihlášek 29. 3. 2018. Více na www.pouzdrany.cz.    Zn.: 27/18/Ř.

 

• Ředitelka mateřské školy do soukromé česko-anglické mateřské školky v P-4.

Požadujeme: vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání, aprobaci předškolní pedagogika, min. 3 roky praxe, výbornou aktivní znalost AJ a ČJ, empatický vztah k dětem, manažerské schopnosti při vedení 3 poboček.

Nabízíme: flexibilitu, nadstandardní platové ohodnocení, podporu při dalším sebevzdělávání.

Motivační dopis a CV zašlete na: hajian@wonderlandacademy.cz.    Zn.: 1310/17/Ř.

 


PLOŠNÁ INZERCE

Ceník plošné inzerce na vyžádání na cepelakova@ucitelskenoviny.cz.


Časopis UČITELSKÉ NOVINY každé úterý (kromě prázdnin) přináší úplný přehled o dění ve školství. Rozhovory, kauzy i kontroverzní témata, reportáže, analýzy, komentáře, názory expertů, poradny, informace ze zahraničí i bezprostřední zkušenosti škol…na 32 barevných stranách.
Distribuční síť pokrývá celé území ČR – školy od mateřských po vysoké, ministerstva, krajské úřady, odbory školství měst a obcí, síť poraden, knihovny, zařízení volného času pro děti a mládež apod.
Náklad: 7200 výtisků (95 % tvoří předplatné).


Učitelské noviny, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 932 233, e-mail: inzerce@ucitelskenoviny.cz

Petra Čepeláková

Petra Čepeláková
cepelakova@ucitelskenoviny.cz

 
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama

rst-banner-un-125.gif
bezp.skola_2018.gif
ucebnice
image 240x200.jpg
anketa
Je český vzdělávací systém připraven na rozsáhlou inkluzi?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
25%
60%
15%
cesko-nem_fond.gif
© Copyright 2010 - 2016 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: diversite.cz