souteze

V časopisu Učitelské noviny můžete prezentovat svou nabídku formou graficky zpracovaného plošného inzerátu, PR článku, vloženého/všitého letáku nebo v rubrikách řádkové inzerce.


ŘÁDKOVÁ INZERCE
(ve stejném týdnu zdarma na webu)

1 řádek (i začatý) stojí 85 Kč. Na řádek se vejde cca 26 znaků včetně mezer. V rubrice „Práci hledají“ poskytujeme slevu 70 % (ne však množstevní slevy).
Zvýraznění inzerátu: rámeček/85 Kč, barevný podtisk + 15 %
Množstevní slevy za opakování: 3x…10 %, 4–6x…15 %, 7–12x…20 %, 13x a výše…25 %

Vzdělání, kurzy
Cestování
Prodej - koupě
Oznámení
Různé
Kronika

KONKURZY NA ŘEDITELE…

 

• Středočeský kraj vyhlašuje dne 6. 5. 2019 konkurzy na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem:

– Základní škola Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem náměstí 17. listopadu 493/4, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 70836221;

– Dům dětí a mládeže, Kutná Hora, Kremnická 32, se sídlem Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora, IČ 00066257.

Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Přihlášku doplněnou ověřenými kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení v případě vysokoškolského vzdělání), přehledem praxe potvrzeným posledním zaměstnavatelem, životopisem, nástinem rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran, výpisem z rejstříku trestů (ne starším než tři měsíce), nebo dokladem o jeho vyžádání, lékařským potvrzením o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa, čestným prohlášením podle § 4 odst. 3) a osvědčením podle § 9 odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb., nebo dokladem o jeho vyžádání, zasílejte doporučeně do 5. 6. 2019 na adresu: Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, na obálku napište „Konkurz“.

Zn.: 467/19/Ř.

• Obec Supíkovice vyhlašuje konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Supíkovice. Nástup do funkce 1. 8. 2019.

Termín pro podání přihlášek do 3. 6. 2019 do 16.00 hodin na adresu zřizovatele: Obec Supíkovice, Supíkovice č.p. 130, 790 51.

Podrobné informace na www.supikovice.cz nebo u starosty obce Supíkovice. Kontakt: 733426649.

Zn.: 468/19/Ř.

 

• Obec Nečín vyhlašuje konkurz na místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Nečín, příspěvkové organizace (okres Příbram), s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2019. Více na www.necin.cz.

Zn.: 444/19/Ř.

• Obec Polom vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy Polom, předpokládaný nástup 1. 9. 2019. Více informací na úřední desce www.obecpolom.cz. Termín podání přihlášek do 10. 6. 2019.

Zn.: 411/19/Ř.

 

 

 


PLOŠNÁ INZERCE

Ceník plošné inzerce na vyžádání na cepelakova@ucitelskenoviny.cz.


Časopis UČITELSKÉ NOVINY každé úterý (kromě prázdnin) přináší úplný přehled o dění ve školství. Rozhovory, kauzy i kontroverzní témata, reportáže, analýzy, komentáře, názory expertů, poradny, informace ze zahraničí i bezprostřední zkušenosti škol…na 32 barevných stranách.
Distribuční síť pokrývá celé území ČR – školy od mateřských po vysoké, ministerstva, krajské úřady, odbory školství měst a obcí, síť poraden, knihovny, zařízení volného času pro děti a mládež apod.
Náklad: 6800 výtisků (95 % tvoří předplatné).


Učitelské noviny, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 932 233, e-mail: inzerce@ucitelskenoviny.cz

Petra Čepeláková

Petra Čepeláková
cepelakova@ucitelskenoviny.cz

 
banners/baner-kemp-390x60_2.png
reklama
ucebnice
vizab_240x100.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz