souteze

V časopisu Učitelské noviny můžete prezentovat svou nabídku formou graficky zpracovaného plošného inzerátu, PR článku, vloženého/všitého letáku nebo v rubrikách řádkové inzerce.


ŘÁDKOVÁ INZERCE
(ve stejném týdnu zdarma na webu)

1 řádek (i začatý) stojí 85 Kč. Na řádek se vejde cca 26 znaků včetně mezer. V rubrice „Práci hledají“ poskytujeme slevu 70 % (ne však množstevní slevy).
Zvýraznění inzerátu: rámeček/85 Kč, barevný podtisk + 15 %
Množstevní slevy za opakování: 3x…10 %, 4–6x…15 %, 7–12x…20 %, 13x a výše…25 %

Vzdělání, kurzy
Cestování
Nabídka pro školy
Prodej - koupě
Oznámení
Různé
Kronika

KONKURZY NA ŘEDITELE…

 

• Město Milovice vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Milovice, Komenského 501, Milovice-Mladá.

Předpokládaný nástup je 1. 6. 2019. Lhůta pro podání přihlášek je 25. 2. 2019 do 17. hod. Bližší informace naleznete na www.mesto-milovice.cz, tel.: 325517151 nebo e-mail: andrea.firtova@mesto-milovice.cz.

Zn.: 98/19/Ř.

• Rada MČ Praha 3 oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 3, Jeseniova 96/2400.

Podrobnosti na https://skolypraha3.cz/.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. července 2019.

Přihlášky s doklady musí být doručeny osobně nebo poštou do podatelny do 15. března 2019 na adresu: ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 85.

Obálku označte textem: „Konkurzní řízení ZŠ Jeseniova – neotvírat“.

Zn.: 99/19/Ř.

• Rada města Česká Lípa v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, na základě usnesení č. 83/2019 ze dne 5. 2. 2019 vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace. Přihlášky jsou přijímány do 11. 3. 2019 do 17:00 hodin. Další informace na www.mucl.cz.

Zn.: 100/19/Ř.

• Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění,

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988.

Předpokládaný nástup: 1. 5. 2019.

Přihlášky jsou přijímány do 8. března 2019 (včetně). Podrobné informace naleznete na úřední desce MČ Praha 5: www.praha5.cz.

Kontakt: tel. 257000459, e-mail: jana.zacharova@praha5.cz.

Zn.: 101/19/Ř.

• OÚ Osov vyhlašuje konkurzní řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ Osov – www.osov.cz.

Zn.: 66/19/Ř.

 

 


PLOŠNÁ INZERCE

Ceník plošné inzerce na vyžádání na cepelakova@ucitelskenoviny.cz.


Časopis UČITELSKÉ NOVINY každé úterý (kromě prázdnin) přináší úplný přehled o dění ve školství. Rozhovory, kauzy i kontroverzní témata, reportáže, analýzy, komentáře, názory expertů, poradny, informace ze zahraničí i bezprostřední zkušenosti škol…na 32 barevných stranách.
Distribuční síť pokrývá celé území ČR – školy od mateřských po vysoké, ministerstva, krajské úřady, odbory školství měst a obcí, síť poraden, knihovny, zařízení volného času pro děti a mládež apod.
Náklad: 6800 výtisků (95 % tvoří předplatné).


Učitelské noviny, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 932 233, e-mail: inzerce@ucitelskenoviny.cz

Petra Čepeláková

Petra Čepeláková
cepelakova@ucitelskenoviny.cz

 
banners/univerzita_pardubice_01_390x60.png
reklama

svetlana_125x125.gif
ucebnice
vizab_240x100.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
49%
32%
20%
termaly_losiny_2019.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz