archiv
Učitelské noviny č. 31/2008
tisk článku

KDY ZAČÍT S VÝUKOU NA ZUŠ

Článek vyšel v UN č. 31/2008

S počátkem nového školního roku si řada rodičů klade otázku, jak svým dětem zprostředkovat co nejlepší přístup ke vzdělání, aby rozvinuli jejich osobnost, vzbudili jejich zájem o některou z činností a zároveň aktivně a smysluplně vyplnili jejich volný čas. Jednou z mnoha možností je hra na hudební nástroj.

Kdy je vlastně nejlepší začít s výukou hry na hudební nástroj? "Podle výsledků mnoha odborných výzkumů, ale i názorů předních pedagogů se jako nejlepší jeví začít již v předškolním věku, projeví-li dítě určité předpoklady. Ale přístup k estetickému vzdělávání by měly mít v předškolním věku všechny děti," odpovídá Marcela Slaná, renomovaná pedagožka ZUŠ v Brně, autorka knihy "Kdo si hraje, ten je zdravý...", kde popisuje přínos předškolní přípravné nástrojové výuky (P PNV) a zároveň uvádí metodiku své práce (P PNV probíhá na ZUŠ Orchidea clasic v Brně za spolupráce pedagožek Evy Vlčkové a Heleny Navrátilové). Náplní celoroční práce je rozvoj hudebního cítění, hudebního sluchu a osvojení základních hudebních a teoretických poznatků za pomoci pohybových a tanečních aktivit žáků, říkadel s divadelním ztvárněním a využitím hry na Orffovy hudební nástroje. Dítěte rovněž vedeno k sólové hře na klavír, zobcovou flétnu, housle, ale i na další hudební nástroje včetně zpěvu. "Po letech působení předškolního oddělení mohu výuku dětí na ZUŠ jen doporučit. Je pravdou, že se rodiče musejí podílet na domácí přípravě dětí a pomáhat jim nejméně tak, jak pomáhají třeba s učením správného držení lžíce či příboru, zavazováním botiček nebo s oblékáním. Znamená to každý den věnovat čas tomu, co děti ve škole dělaly, opakovat s nimi, malovat, učit se texty říkadel či písniček atd. Děti předškolního věku mají rozvinutou především krátkodobou paměť, a jak rychle se vše naučí, mohou stejně rychle všechno zapomenout. Výuka na ZUŠ děti také velmi dobře připraví na vstup do školy. Jsou zvyklé pozornosti, domácím úkolům, učí se sebekázni, pracovitosti, vůli, soustředění, tvořivosti, vztahům v kolektivu, spolupráci, vzájemné pomoci atd. Kromě toho si osvojují náročnou látku obou ročníků P PNV a zároveň se jejich znalosti dobře propojují s přípravou na školu v mateřské škole. Ještě jednou však zdůrazňuji, že práce se nejlépe daří tam, kde je dobrá spolupráce s rodiči a jejich zájem podporuje i zájem dítěte," dodává Marcela Slaná.

Výsledky celoroční práce s předškolními dětmi jsou prezentovány na závěrečném koncertě. Ten letošní se konal 16. června v koncertním sále ZUŠ Orchidea clasic v Brně a své dovednosti předvedly děti ve věku 4 až 6 let. Po koncertě jsem se paní Slané ještě zeptala, jak výuka předškolních dětí probíhá a co vše se děti naučí.

"Týdně mají děti výuku ve třech hodinách. Ve všeobecné hudební výchově se potkávají s nástrojem - klavírem v praxi, a mají možnost projevit se výtvarně i dramaticky. Je to hodina plná tvoření, her, fantazie, nápadů atd. za aktivní účasti všech dětí, které se snažím bez ohledu na jejich povahu vtáhnout do činností ve výuce. Další hodinou je pohybová výchova. Pohyb je dětem vlastní, a tak má pedagog taneční výchovy učit děti nejen různým tancům a rozpohybování písniček, ale především důležitým pohybovým dovednostem, které děti později využijí při hře na hudební nástroj. Třetí hodinu vyučuje pedagog hudební teorii. Děti se učí všemu, co je třeba ovládat v základech hudební teorie. Učí se nejen cítění rytmu a notám, ale také např. znalosti základního hudebního názvosloví či další hudební terminologii, třeba dynamickým znaménkům, učí se rozeznávat sluchem nálady a charakter hudby, později se věnují sluchovému poznávání a rozlišování charakteru intervalů, poslouchají ukázky ze skladeb autorů, se kterými se nejdříve potkávají - např. z období klasicismu. Krátce řečeno, věnují se všemu, co mohou potřebovat pro vlastní hru na nástroji. Náplň všech hodin se vzájemně prolíná. Bude ideální, až budeme moci doplnit výuku také o hodinu výtvarné výchovy, což se sice jeden rok podařilo, ale nyní dětem tato hodina chybí."

Koncert předškolních dětí udělal na mě i tleskající publikum veliký dojem a zároveň otevřel prostor pro řadu otázek. Neměla by být odborná výuka předškolních dětí i součástí nově vznikajících rámcově vzdělávacích plánů, když práce s předškolními dětmi, mladšími pěti let, má v naší pedagogice již dlouhou tradici? Proč nemají možnost navštěvovat předškolní hudební výuku děti mladší pěti let? Jsou rodiče dostatečně informováni o možnosti výuky předškolních dětí v ZUŠ? Neměly by ZUŠ do budoucna navázat větší spolupráci s MŠ? Otázek ze strany pedagogů, vedení škol i rodičů by bylo jistě víc...

Věra Chmelová, studentka PedF MU Brno

 

< zpět do čísla
banners/louskacek.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz