archiv
Učitelské noviny č. 45/2013
tisk článku

VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ SE V MEZINÁRODNÍM ŠETŘENÍ ZLEPŠILY

Šanghaj, Hongkong, Singapur, Jižní Korea. To jsou premianti ve výsledcích mezinárodního šetření dovedností patnáctiletých žáků v klíčových gramotnostech – PISA. Výsledky za rok 2012 minulý týden zveřejnily ministerstvo školství a Česká školní inspekce. Avšak Česká republika mezi dalšími čtyřiašedesáti zeměmi také dopadla relativně dobře.

Šetření PISA se uskutečňuje od roku 2000, a to vždy jednou za tři roky. Postupně se začaly sledovat výsledky ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. V ČR se testování zúčastnilo bezmála 300 škol, což představuje šest a půl tisíce žáků.

Nepatrné zlepšení v matematice

Po devíti letech se hlavní testovanou oblastí opět stala matematická gramotnost. Nejlépe v ní uspěli žáci sedmi asijských zemí, z nichž dosáhli výrazně nejlepšího výsledku školáci ze Šanghaje.

Výsledek českých žáků byl sice průměrný, ale oproti minulému šetření, které proběhlo v roce 2009, došlo k mírnému zlepšení (viz tabulka), které je sice povzbudivé, ale statisticky nevýznamné. Jde o to, že ČR se zařadila do skupiny jedenácti zemí OECD, jejichž nadprůměrný výsledek z roku 2003 se za devět let statisticky významně zhoršil. Podstatně se také zvětšil podíl českých patnáctiletých žáků s nedostatečnou úrovní matematické gramotnosti. Jinak řečeno, do skupiny nejslabších žáků se v ČR začlenil každý pátý žák. Kromě toho, že jim dělá problémy interpretovat, aplikovat i hodnotit matematické výsledky a nejsou také příliš dobří v matematickém formulování situací, dovedou tito žáci relativně lépe matematicky uvažovat a používat matematické pojmy a postupy. Úspěšnější byli v testech oproti dívkám chlapci.

Před deseti lety patřila ČR v matematice do skupiny zemí s nadprůměrnými výsledky, nyní se řadí k zemím s výsledky průměrnými. Průměrný výsledek se významně změnil ve většině zemí, neboť u třinácti došlo k jeho zlepšení a u čtrnácti k jeho zhoršení. Na rozdíl od sousedního Rakouska, kde ke změně výsledků v matematice nedošlo, a Polska, které se výrazně zlepšilo, je výsledek českých žáků horší o 17 bodů.

Čtenářství na vzestupu?

I v oblasti čtenářské gramotnosti si opět nejlépe vedly děti z asijských zemí. Výsledek českých žáků sice nevybočil z průměru, ale od roku 2009 se statisticky významně zlepšil – ze všech tří průběžně sledovaných gramotností v rámci PISA jde o nejvýraznější domácí zlepšení za uplynuvší tříleté období. Dobrou zprávou také je, že čeští žáci znovu dosáhli úrovně počátečního výsledku, tedy z roku 2000.

Výsledky českých žáků jsou srovnatelné s výsledky například dětí z Rakouska a Maďarska. Slováci dosáhli výsledků významně horších. V roce 2009 byly přitom výsledky českých žáků srovnatelné s výsledky slovenských žáků, ale horší než výsledky žáků maďarských.

V roce 2012 měly ve všech zemích lepší výsledky ve čtenářské gramotnosti dívky než chlapci. V ČR je tento rozdíl statisticky významný a činí 39 bodů (průměr zemí OECD je 31 bodů), což je srovnatelná hodnota s rokem 2000.

V přírodovědě si stále stojíme poměrně dobře

U přírodovědné gramotnosti se od roku 2009 výsledek českých žáků, který byl v roce 2012 opět nadprůměrný a srovnatelný s výsledkem z roku 2006, rovněž zlepšil. Domácí výsledek je podobný skóre žáků například Rakouska nebo Slovinska.

I zde opět dominovali Asiaté, ale největšího zlepšení od roku 2006, odkdy je přírodovědná gramotnost sledována, dosáhly Polsko, Itálie a Izrael. Naopak největší propad zaznamenali Švédi, Finové (kteří se však umístili hned za čtyřmi nejlepšími asijskými zeměmi) a Slováci.

Ve všech gramotnostech šlo výrazně nahoru Polsko

„Bude zajímavé podívat se na polský vzdělávací systém a na změny, které v něm v nedávné době proběhly, zejména v oblasti úprav kurikula. Pokusíme se identifikovat případné impulzy, které směřovaly ke zlepšení této země,“ komentoval ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a pokračoval: „Finanční výdaje na matematickou gramotnost v ČR ukazují, že náš systém z hlediska nákladů vykazuje výraznou efektivitu, a možná se tak ukazuje, že pokud bychom finanční intervence cílili do podpory učitelů a jejich práce ve třídách, bylo by možné předpokládat budoucí zlepšení.“

     Lukáš Doubrava

 

 

Počty získaných bodů

 

2009

2012

Trend

Čtenářská gramotnost

478

493

+

Matematická gramotnost

493

499

+

Přírodovědná gramotnost

501

508

+

 

< zpět do čísla
banners/1558389600_patron-deti_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz