archiv
Učitelské noviny č. 28/2013
tisk článku

Doklad deprofesionalizace?

V těchto dnech by měl proběhnout soud, jenž se bude zabývat sporem mezi špičkovými českými psychology a firmou, která stojí za nabízením před časem velmi úspěšného testu Barvy života. Soud ale nebude rozhodovat o tom, zda je samotná metoda skutečně odborně podloženou psychodiagnostikou, nebo šarlatánstvím. Bude zvažovat, zda kritika metody a upozorňování na odborné nedostatky znamenaly poškození dobrého jména této firmy. Ať tedy soud dopadne jakkoliv, otázky, zda jsou Barvy života zpracovány podle standardních pravidel tvorby psychologických testů a jako takové mohou být přijaty a jejich výsledky akceptovány, zůstanou zatím nezodpovězeny.

Autoři hovoří o netradičním pojetí, které odborníci nechápou, protože odporuje jejich dosavadnímu myšlení. Na straně druhé přiznávají, že požadované studie a podklady v době žádostí o uznání metody neměli. Každý si zatím musí sám odpovědět na otázku, zda věří testu, který je za pár korun nabízený na internetu a který vám (s trochou vulgarizace) podle toho, zda si ke slovu přiřadíte modrou nebo žlutou, řekne, zda jste pro školu zralý, nebo ne, či zda si máte vybrat gymnázium, nebo spíše přesné obrábění kovů.

V současné době se i díky stanovisku ministerstva školství, které na svých webových stránkách zveřejnilo názor Unie psychologických asociací, ve školských zařízeních metoda Barvy života neužívá, nebo jen výjimečně. A firma se obrátila do zahraničí, proč ne. Nebylo to tak vždycky. Ještě před několika lety se k metodě hlásilo na 150 odborníků různých specializací a na 750 škol na ní stavělo některá svá rozhodnutí a další postupy. A Česká školní inspekce, což potvrzují jak příznivci, tak odpůrci této metody, ji přijímala jako dostatečně odbornou například pro autoevaluaci školy.

Profesor Stanislav Štech, předseda Unie psychologických asociací a prorektor Univerzity Karlovy, tuto skutečnost označil jako doklad deprofesionalizace školního prostředí. Jako doklad toho, že lidé, kteří rozhodují o tom, které metody budou využívány pro poznávání dětí a pak pro navrhování jejich budoucí dráhy, nemají vždy dostatek znalostí, aby se mohli správně rozhodnout. A možná ještě hůř – že si tuto nedostačivost neuvědomují, a proto ji neřeší.

Je třeba ale poznamenat, že tuto deprofesionalizaci není možné klást za vinu pouze a jenom pedagogům. Řekl bych dokonce, že nejsou viníky, ale oběťmi. Dovolím si to tvrdit i na základě informací, se kterými nedávno přišli autoři studie Být, či nebýt učitelem Daniel Münich a Jan Straka, ve níž dávají do souvislosti dlouhodobě nízké ekonomické zajištění školství, kvůli kterému jsou vysokoškoláci-pedagogové ohodnoceni výrazně níž než jejich kolegové v jiných odvětvích, a proto do této profese obvykle nesměřují nejšpičkovější studenti. Kvůli tomu se snižuje kvalita vzdělávání, což se odráží ve výsledcích mezinárodních srovnání, a není vyloučeno, že by se našla souvislost i s ochotou věřit metodám, jež ještě nejsou dostatečně odborně podloženy.

Rozhodně nechci tvrdit, že výrazné zvýšení platů vyřeší všechny problémy školství, včetně citlivosti a důvěřivosti, které jsou vlastní lidem směřujícím do pomáhajících profesí, mezi které učitelství a vychovatelství patří. Lepší ohodnocení by ale dlouhodobě přilákalo studenty, kteří dnes končí v jiných oborech a jsou tam úspěšní. Problém výběru diagnostických metod aplikovaných ve školách by ale podstatně rychleji odstranila výraznější podpora dalšího vzdělávání zajištěného špičkovými odborníky, mimo jiné i z oblasti psychologie. Jenže – vzpomenete si, kdy se začalo poprvé mluvit o potřebě jasného systému profesního růstu pedagogů?

Radmil Švancar

< zpět do čísla
banners/muvs_390x60_6.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz