archiv
Učitelské noviny č. 22/2013
tisk článku

VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍMO NA PRACOVIŠTI

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, hovoří jasně. Podle § 24 odst. 1) mají pedagogičtí pracovníci po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.

Průběžné vzdělávání pedagogů může probíhat mnoha způsoby, na vysokých školách, v zařízeních dalšího vzdělávání akreditovaných ministerstvem školství, nebo samostudiem. V naší mateřské škole jsme vsadili na spolupráci odborníků s praktiky. Už řadu let se snažíme pozvat odborníky z oblasti pedagogických i psychologických věd z akademické půdy do naší mateřské školy.

Navštívila nás Simona Horáková Hoskovcová z katedry psychologie FF UK Praha, aby nám vysvětlila princip fungování transakční analýzy a v praktickém semináři ukázala, jak řešit případné komunikační problémy s rodiči a nejen s nimi. Tématem přednášky a námětem k praktické spolupráci mezi mateřskou a základní školou byla prostupnost nebo návaznost rámcových vzdělávacích programů pro předškolní a základní vzdělávání a bezproblémová změna předškoláka ve školáka, kterými se zabývala Věra Krejčová z Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Eva Svobodová z katedry pedagogiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nám ukázala, jak tvořit pravidla nejen s dětmi, ale i s rodiči v mateřské škole. Abychom si obnovování, upevňování a doplňování vzdělávání nenechávali jen pro sebe, zveme na tyto semináře kolegyně z okolních mateřských i základních škol.

Projekt vzdělávání učitelů přímo na pracovišti se nám osvědčil. Nejen proto, že z ekonomických důvodů je jistě praktičtější, když přijede jeden lektor za cca 10 a více posluchači, ale i proto, že neformální prostředí mateřské školy má vliv na otevřenější komunikaci. Takzvanou přidanou hodnotou těchto setkávání je fakt, že si na nich v užším kruhu, než je auditorium posluchárny či přednáškový sál konference, mohou učitelé vzájemně předávat své praktické poznatky z každodenního vzdělávacího procesu.

Za Společnost pro předškolní vzdělávání a výchovu

Pavla Petrů-Kicková, ředitelka MŠ Strančice

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz