archiv
Učitelské noviny č. 18/2013
tisk článku

JAK NA FINANČNÍ GRAMOTNOST

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání rozšířil s účinností od 1. 9. 2013 vzdělávací oblast Člověk a společnost o problematiku finanční gramotnosti. Žák se má orientovat v problematice peněz a cen a v odpovědném spravování osobního, popř. rodinného rozpočtu s ohledem na měnící se životní situace.

Na základní škole v ulici Ivana Sekaniny v Ostravě-Porubě jsme o krok dopředu. Finanční výchova se u nás vyučuje už letos v 9. ročníku a stala se jednou z priorit školy. Podpořilo ji několik celoškolních akcí. Šestého listopadu 2012 právě tady zahájila ostravská pobočka České národní banky svou putovní výstavu „20 let chráníme českou korunu“. Žáci si prohlédli pancéřované vozidlo, v němž se převáží peněžní hotovost, policisté jim předvedli zbraně a další obranné prostředky, které užívají při akcích. Seznámili se s ochrannými prvky našich bankovek i s jejich zdařilými padělky, zasoutěžili si. Ještě před akcí učitelé ve svých hodinách žáky seznámili s historií ČNB a s vývojem naší měny, počítali příklady s peněžní tematikou, kreslili bankovky, společně shlédli animovaný film ČNB „O penězích a lidech“. Děti byly nadšené, zvláště poté, kdy zjistily, že celou akci natáčí Česká televize a mohou se vidět v regionálním vysílání.

Nelze opomenout aktivní účast žáků devátých tříd ve IV. ročníku soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s NNO Finanční gramotnost, o. p. s. pod odborným dohledem Asociace finanční a občanské gramotnosti, a. s. A s jakým výsledkem? Velmi uspokojivým, neboť se ukázalo, že nový předmět, byť vyučovaný pouze krátce, začíná přinášet ovoce. Z celkového počtu čtrnácti ostravských základních škol a nižšího stupně gymnázií obsadili v okresním kole 5. místo.

Tím rozhodně výčet akcí věnovaných finanční gramotnosti nekončí. V posledních dnech se realizovala první část školního projektu Společně přes překážky aneb jak vyhrávat na hřišti, ale i na finančním trhu, zaměřená právě na osobní finance. Projekt je zaměřen na společné aktivní trávení volného času dětí společně s jejich rodiči. Spojuje dvě zdánlivě neslučitelné oblasti – sport a finanční výchovu. Je třeba si však uvědomit, že jak ve sportu, tak na finančním trhu přeje štěstí připraveným, a jen ti mohou zvítězit nad svými soupeři.

Po tři dny žáci hráli simulační hru Finanční svoboda. Nejprve si s pomocí lektora stanovili hlavní zásady, které je nutné dodržovat při správě osobních financí, pak při samotné hře diskutovali ve dvojicích možná řešení a následně společně nadšeně soutěžili. Vždyť se opravdu učili hrou. Při ní si rozvíjeli své komunikační schopnosti, uvědomovali si nové pojmy z oblasti finančního trhu, důležitost pojistných produktů, učili se hospodařit s rodinným rozpočtem, splnit si své cíle a nezadlužit se. Poslední den odpoledne se hrálo finále, na které mohli přijít podpořit své potomky jejich rodiče, případně jim i pomoci při hře. Mnozí z nich byli překvapeni, jak zdatně si děti vedly. Bylo to určitě v mnoha směrech pro všechny přínosné odpoledne.

Zdá se, že finanční výchova se dá dětem zprostředkovat zajímavou formou a že náš příklad bude inspirující také pro další školy nejen v našem regionu.   

Kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ I. Sekaniny 1804, Ostrava-Poruba

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz