archiv
Učitelské noviny č. 17/2013
tisk článku

LILI A VILI PRO PRVŇÁČKY

Školní batůžek skoro jako po dietě, o pár kilo lehčí. Místo několika knih v pevných deskách jen pár brožovaných pracovních sešitů plných obrázků, které se dětem líbí. A jde se do školy! Učit se číst, psát a počítat s včelkou Lili a čmelákem Vili. Tak vypadá sada učebnic pro 1. ročník základní školy nakladatelství Klett, která je založená na výuce čtení a psaní genetickou metodou.

Batůžek může být odlehčený, protože prvňáčci si s sebou nosí kromě útlého sešitu písanky a učebnice českého jazyka vždy jen jeden ze čtyř dílů mezipředmětového pracovního sešitu Lili a Vili v první třídě, který účelně propojuje veškeré učivo. Od podzimu do léta s ním žáci postupně projdou nejen čtyřmi ročními obdobími, ale i čtením, psaním, matematikou a prvoukou. Další učebnice jsou primárně určeny pedagogům, což však rozhodně nebrání tomu, aby je mohli používat i samotní žáci: Lili a Vili ve světě matematiky, prvouky, velkých písmen, malých písmen, říkadel, pohádek a příběhů je tedy ucelenou řadou učebnic nakladatelství Klett pro 1. ročník ZŠ. Vše doplňuje metodická příručka pro učitele a elektronická podoba učebnic, která může oživit vyučování další přidanou hodnotou. Nadstavbou již zmíněných produktů je interaktivní portál obsahující didaktické hry, interaktivní cvičení, animace, videa, audio nahrávky, pracovní listy atd. (www.e-lili.cz).

Jednou z autorek zmíněné sady učebnic je DITA NASTOUPILOVÁ, která působí na Základní škole u Říčanského lesa v Říčanech. Zajímalo nás, čím se právě tyto učebnice liší od ostatních.

„Určitě v základních koncepčních principech, které jsou postaveny především na využití integrované tematické výuky, na propojenosti jednotlivých vzdělávacích oblastí,“ říká D. Nastoupilová.

„Hlavními myšlenkami učebnice českého jazyka je využít přirozenosti genetické metody při nácviku čtení a psaní, umožnit žákům v poměrně krátkém časovém horizontu dosáhnout čtenářského prožitku a podpůrnými činnostmi rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost.

Základní sada písanek nabízí nejen kresebné uvolňovací cviky, písanky k nácviku psaní psacího písma, ale i tzv. průřezovou písanku, s níž je možné pracovat po celý školní rok. Je graficky přizpůsobena psaní velkými tiskacími písmeny i psacímu písmu. Většina činností spojených s touto písankou je zaměřena na podporu tvůrčího psaní záznamem vlastních myšlenek.“

Listujete sešity a okamžitě naskakuje, co všechno obrázky, hádanky, říkanky nabízejí. Dospělý najde námět na spodní liště, dítě v piktogramu. Bystřejší žáčci mohou brzy na mnohých úkolech pracovat samostatně, ostatním se může učitelka věnovat indivi-duálně. V dnešních napěchovaných třídách je to nepřehlédnutelná pomoc. Není třeba hledat mezipředmětové vztahy, protože tady prostě jsou. V jednom pracovním sešitě se prolíná český jazyk, matematika i prvouka. Pro návod je každý předmět označený barvou – oranžová, zelená, modrá.

„Netvrdím, že to jsou učebnice pro každého učitele. Domnívám se však, že zaplňují prázdné místo v regálech knihkupectví, kde doposud podobné učebnice chyběly. Kdo chce v dětech udržet vnitřní motivaci co nejdéle, naučit je přemýšlet v souvislostech ve spojitosti s reálným životem, tomu by měla vyhovovat. Stejně tvořivě ale musí k učení přistupovat i učitel. Jen tvořivý učitel dokáže vychovat tvořivé žáky.“

Učebnic je mnoho, není snadné si v nich vybrat. Každý učitel by měl najít tu svoji sadu, která odpovídá jeho stylu práce, jeho představám o tom, jak a kdy by se měly děti naučit všechno, co umět mají.

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz