archiv
Učitelské noviny č. 13/2013
tisk článku

STUDENTI ČTOU HUSA!

V Praze se uskuteční 17. dubna 2013 první ze série sedmi čtení textů Mistra Jana Husa – projektu pro studenty středních a vysokých škol. Projekt „Studenti čtou Husa“ přibližuje mladé generaci dílo významného českého myslitele a církevního reformátora světového významu, jehož smrt si budeme v roce 2015 slavnostně připomínat. Klade si za cíl podpořit zájem o Husovo učení a vyvolat diskuzi o významu Husových myšlenek a hodnot pro dnešní českou, evropskou, ale i světovou společnost. Projekt se koná v rámci Husovského triennia, které bylo vyhlášeno 6. července 2012 a vyvrcholí oslavami 6. července 2015.

Jednotlivá čtení se budou konat v prostorách studentských klubů nebo vzdělávacích zařízení. Primárně budou organizována studenty, popř. (zvláště na středních školách) s pomocí svých pedagogů. Školy mohou pořádat svá vlastní čtení nebo organizovat jedno společné setkání pro širší okolí. Celkovou koordinaci zajišťuje hlavní organizační tým složený ze studentů a absolventů Husitské teologické fakulty UK a mladých pracovníků Církve československé husitské. Zejména střední školy se mohou zapojit také formou projektových dní. Do většiny gymnázií a dalších středních škol a také k mnoha vysokoškolákům přichází v těchto dnech dopisy s výzvou k zapojení se do projektu.

Od roku 2013 do roku 2015 proběhne sedm dílčích čtení vybraných Husových textů. Studenti si budou moci texty předem prostudovat a následně je spolu se svými kolegy pročítat znovu a diskutovat o myšlenkách, které je v textech zaujmou. Zároveň by měli být v této diskuzi vedeni odbornými pracovníky – ať už pedagogy svých škol, nebo husitology, kteří na projektu rovněž spolupracují, aby byli uvedeni do kontextu vzniku Husových textů, mohli lépe pochopit jejich dobový význam a dovedli je tak snáze aktualizovat pro dnešní dobu. Pražského setkání 17. 4. 2013 se bude jako host účastnit prof. PhDr. Petr Čornej, Dr.Sc., významný český historik, odborník na středověkou literaturu a přední autor odborné literatury o době husitství. Záznam z tohoto setkání pod vedením prof. Čorneje bude zveřejněn pro organizaci a vedení dalších skupin, které by se do projektu chtěly zapojit.

Veškeré studijní materiály a podklady budou průběžně umisťovány na webové stránky www.hus2015.cz v sekci Studenti čtou Husa. Stránky budou doplněny on-line diskuzním fórem, kde si budou moci studenti vyměňovat své postřehy. Čím více škol a studentů se do projektu zapojí, tím se spektrum diskutujících rozšíří a z diskuzí jistě vzejdou další zajímavé podněty k reflexi Husových myšlenek v současné mladé generaci.

Zapojte se do projektu Studenti čtou Husa!

 

Více informací o projektu se můžete dozvědět na stránkách Husovského triennia www.hus2015.cz .

Koordinátory projektu kontaktujte e-mailem:
cteni@hus2015.cz, info@hus2015.cz.

Kateřina Děkanovská

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz