archiv
Učitelské noviny č. 11/2013
tisk článku

METODICKÁ PODPORA K UPRAVENÉMU RVP ZV

Na podzim roku 2011 byly zahájeny práce na úpravách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Úpravy probíhaly v gesci MŠMT, které proces úprav iniciovalo a řídilo. Ke spolupráci byli přizváni především učitelé a ředitelé základních škol, případně někteří další odborníci. Hlavní garanci za provedené úpravy si ponechalo MŠMT. Úpravy RVP ZV byly schváleny na přelomu roku 2012/2013 a zveřejněny formou opatření ministra školství čj. MSMT-264/2013-210, ze dne 29. 1. 2013, s platností od 1. 9. 2013.

Po zvážení potřeb a možností změn RVP ZV byl dán prostor především úpravám, které vzešly z mezirezortních jednání a dohod o začlenění některých témat do RVP ZV nebo o jejich posílení. Zohledněny byly požadavky Ministerstva financí (MF), Ministerstva vnitra (MV), Ministerstva dopravy (MD), Ministerstva obrany (MO) a Ministerstva zdravotnictví (MZd). Jednání probíhala i s Výborem na ochranu rodičovských práv (VORP), s Úřadem vlády (ÚV) aj. Na základě těchto jednání a dohod byla do RVP ZV zařazena již dříve zpracovaná finanční gramotnost a dopracována nebo upravena některá aktuální a důležitá témata jako dopravní výchova, výchova člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, sexuální výchova v rámci výchovy ke zdraví.

Spolu s těmito úpravami se přistoupilo také k úpravě vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk a některých částí obecných kapitol RVP ZV.

MŠMT si uvědomuje, že úpravy RVP ZV mohou pro školy znamenat různě rozsáhlé zásahy do ŠVP, proto pověřilo Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), aby připravil metodickou podporu na pomoc při zapracování úprav RVP ZV do ŠVP.

Metodická podpora, kterou připravila sekce kurikula NÚV, má několik částí. První je elektronický Průvodce úpravami RVP ZV a ŠVP, který bude spuštěn na metodickém portálu (www.rvp.cz) a jeho součástí bude i diskuzní fórum. Vedle této podpory bude Konzultační centrum NÚV nabízet odpovědi na dotazy týkající se úprav ŠVP a ve spolupráci s NIDV budou ve vybraných městech ČR probíhat semináře k dané problematice.

Metodická podpora:

          umožňuje

          získat celkový přehled úprav provedených v RVP ZV

          nalézt k úpravám vysvětlující a doplňující informace

          zeptat se na odborné dotazy související s úpravami ŠVP a s výukou

          diskutovat o úpravách ŠVP a o výuce

          inspirovat svými zkušenostmi jiné učitele

          nabízí (doporučuje)

          způsoby úprav ŠVP

          způsoby efektivního začlenění jednotlivých témat, která byla v RVP ZV upravena nebo doplněna, do ŠVP

          poskytuje

          vzorové příklady pro úpravy ŠVP

          odkazy na další informace související s tématy upravenými v RVP ZV

 

Průvodce úpravami RVP ZV a ŠVP je rozdělen na část, ve které jsou zveřejněny upravené části RVP ZV, a na část, ve které jsou doporučení k úpravám ŠVP a konkrétní náměty k výuce. Předpokládá se, že uvedené náměty pro úpravy ŠVP budou postupně dále doplňovány a rozšiřovány o další náměty, doporučení a příklady.

 

Na každé stránce Průvodce jsou odkazy na vstupní stránku O průvodci a úpravách, na Obsah RVP ZV a na stránku s doporučeními Jak postupovat při úpravách ŠVP. V dolní části každé stránky věnované doporučením a námětům je odkaz na Konzultační centrum NÚV a diskuzní prostor.

Části upraveného RVP ZV je možné procházet postupně, nebo pomocí obsahu RVP ZV, případně pomocí odkazů u kaž-dého tématu.

          Úpravy jsou v textu vyznačeny graficky.

          U každé upravené části RVP ZV jsou odkazy na témata, která obsahují vysvětlení změn a doporučení k úpravám ŠVP.

Samostatnými tématy v Průvodci jsou:

          Cizí jazyk a Další cizí jazyk

          Matematika

          Finanční gramotnost

          Výchova člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

          Dopravní výchova

          Korupce

          Obrana vlasti

          Standardy

          Organizace dalšího cizího jazyka

U každého tématu budou jednak doporučení pro úpravy ŠVP a stručné vysvětlení, čeho se úpravy týkají, ale i přehled, kde všude v RVP ZV se téma vyskytuje.

 

Diskuzní fórum je prostor na metodickém portále k vzájemnému sdílení zkušeností a názorů o úpravách ŠVP. V něm bude možné se podělit o zkušenosti s výukou upravených témat a se způsobem jejich začlenění do ŠVP.

Konzultační centrum NÚV bude poskytovat odborné odpovědi na otázky související s úpravami ŠVP. Z kapacitních důvodů ale nenabízí pro jednotlivé školy kontrolu upravených částí ŠVP.

Semináře k dané problematice proběhnou v Praze a Brně a budou komplexně informovat o metodické podpoře.

 

Vzhledem k omezeným zdrojům je metodická podpora situována především na metodický portál (www.rvp.cz).

Jitka Jarníková, vedoucí oddělení pro analýzy a koncepce vzdělávacích programů NÚV

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz