archiv
Učitelské noviny č. 04/2013
tisk článku

Mozek a jazyk

Přednáška Františka Koukolíka, kterou již po třinácté věnoval katedře primární pedagogiky UK a Asociaci předškolní výchovy, jež letos oslaví 20 let od svého vzniku, opět nezklamala. Naopak. Vzbudila nesmírnou pozornost a zájem posluchačů.

Jazyk. Existuje více než 14 definic tohoto pojmu. Je to schopnost mluvit, komunikační prostředek, řeč, způsob myšlení. Máme jej společný se zvířaty nebo je jeho lidská podoba jedinečná? Jisté je, že vzpřímenou chůzí se člověku uvolnily ruce nejen k práci, ale i ke gestikulaci. A gestikulace rukou napomohla přenosu významu gest do abstraktních zvuků. Tím se vytvářel jeden z předpokladů vzniku jazyka, jakási manuální připravenost. Kromě ní byla potřeba i faciální, vokální, multimodální a systémová příprava.

Jazyk zažívá extrémně rychlou evoluci. V češtině existuje 30 hlásek a z nich se dá utvořit cca 1 000 000 000 psaných slov. Ne všechna užíváme, ne všem rozumíme. Mezigeneračně se velmi rychle posouvají i mění jejich významy. Přesto je v této souvislosti zarážející fakt, že 13 % lidí v ČR je negramotných.

Mateřský jazyk, tedy jazyk primární, který se dítě učí, i když ho maminka drží jen v náručí, nemluví, jen mu cosi brouká, to je fundamentální záležitost. František Koukolík ji nazývá maminkovštinou. Naučit se mateřský jazyk je otázkou vztahu. Dítě si ho osvojí jen od osoby, ke které má úzkou sociální vazbu. Ukolébavky, které se vyskytují ve všech jazycích, jsou základem prozódie, tedy intonace, melodie, vhodně a správně volených pauz a přestávek v řeči. Nemůže ji tedy dítěti zprostředkovat televize nebo počítač. Technika, která je dobrým sluhou, ale špatným pánem nemůže zajistit jazykový imprinting mezi dospělým a dítětem. Mezi dítětem a vysíláním televize, třeba i ve 3D formátu k žádnému otiskování řeči nikdy nedojde.

A jak je to s tolik diskutovanou výukou cizího jazyka v mateřské škole? Na tuto otázku poskytl F. Koukolík jednoznačnou odpověď. Pokud dítě nepochází z bilingvní rodiny, ve které je seznamování se s druhým jazykem postaveno na citovém vztahu s rodičem, je to předčasné a neefektivní.

Pavla Petrů Kicková

 

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz