archiv
Učitelské noviny č. 38/2012
tisk článku

Jak žijete, krajané?

Stalo se to letos o prázdninách v malé cukrárně na ostrově Pašman v Chorvatsku. „Mami, pojď, někoho ti ukážu,“ šel mi syn v ústrety. Než jsem se stačila na cokoli zeptat, rukou mi potřásl neznámý muž: „Mé jméno je Holeček Antonín, ale pro vás Toníček.“ Do této chvíle jsem toho o české menšině v Chorvatsku příliš nevěděla. Ale protože byl Toníček nepřekonatelně výřečný, začal hned vyprávět. Je zvláštní slyšet zpěvnou češtinu z úst někoho, kdo se v Čechách nenarodil. Okamžitě vás napadnou tisíce otázek.

Antonín Holeček se narodil 15. 6. 1935 v Horním Daruvaru v Chorvatsku. Jeho předkové se tu usadili někdy kolem roku 1870, kdy František Josef II. povolal do této oblasti dělníky na kácení lesů a přislíbil, že vymýcenou půdu si mohou ponechat. Podmínkou však bylo umět řádné řemeslo – zedník, cihlář, krejčí nebo švec. A také ovládat hru na nějaký hudební nástroj, neboť zájem Rakouska-Uherska nebyl jen hospodářský, ale také kulturní a vzdělávací.

V cizí zemi se začínalo těžko. Práce byla tvrdá, stýskalo se po domově. Když Toníčkově babičce Srbové ukradli a snědli kozu, největší rodinné bohatství, nastaly krušné dny. Ale chvíle minulé odnesl čas, nový domov se pro mnohé stal skutečným domovem. Dnes v této oblasti žije téměř tři tisíce Čechů.

Antonín Holeček vyšel základní školu v Horním Daruvaru, pak pokračoval ve studiu na učitelském ústavu v Pakraci. Během života vystřídal mnoho zaměstnání, nejdéle pracoval jako řidič Červeného kříže a jako učitel na základní škole Josefa Růžičky v Končenicích. Zde vyučoval osmnáct let fyziku a techniku.

První česká škola s výukou v českém jazyce byla otevřena až v roce 1945. Většinu učebnic si museli učitelé překládat z chorvatštiny sami. V současné době zde existuje přes desítku českých školek a škol. Výhradně česky se vyučuje na prvním stupni, od 5. do 8. třídy je možno navštěvovat česká a chorvatská oddělení. Český jazyk děti dokonale ovládají, učí se zpívat české lidové písně, čtou české knihy. O ty a mnohé jiné materiály se stará Český svaz, organizace, která kromě místních záležitostí zajišťuje i spojení s veškerým děním v Čechách. Jednou z důležitých činností je právě nákup nových knih pro místní české knihovny. Kromě toho zde také vycházejí každý týden česky psané noviny s názvem Jednota.

Stejně jako většina zde žijících Čechů je i A. Holeček v kontaktu se svými příbuznými v Čechách. Ve Zdicích u Berouna žijí jeho bratranci, které už mnohokrát navštívil. Poprvé přijel do Čech v roce 1947. Vzpomíná, že tehdy dostal čokoládu od samotného prezidenta Edvarda Beneše. Nejdéle pak v České republice pobyl v době srbské agrese roku 1991, kdy se stal společně s dalšími učiteli vychovatelem, učitelem i rodičem dětem vytrženým ze spárů války. Celý dlouhý půlrok nedočkavě očekávali návrat domů. Dodnes s díky vzpomínají na Zderaz, Proseč, Skuteč – místa, která se jim stala dočasným azylem.

Antonína Holečka váže k Čechám pevné pouto. Rodnou vlastí je mu Chorvatsko, ale jeho srdce nese pečeť lásky českých předků. Každé ráno vstává ve čtyři hodiny, aby si v rádiu poslechl zprávy ze staré vlasti a také svou oblíbenou dechovku. Sám byl členem hornodaruvarské kapely, ve které hrál na trubku, tamburu a harmoniku. Hned také zbystřil sluch, když se dověděl, že jsem učitelka hudební výchovy a vyučuji i v základní umělecké škole. „Přijeďte si s námi zazpívat!“ znělo jeho pozvání.

Od té doby nosím v hlavě sen odvážné cesty s malými muzikanty a herci našeho stachovského školního divadla. Školství českých menšin v zahraničí zůstáváme dlužni – proto určitě každý krok ke spolupráci, navázání nových vazeb a přátelství škol v Čechách s českými školami v Chorvatsku je krok tím správným směrem. Podaří-li se nám zařídit vše potřebné, abychom s dětmi na vlastní oči viděli, jak vypadá život našich krajanů v Chorvatsku, určitě se to dozvíte jako první.

Michaela Vacíková, Stachy

< zpět do čísla
banners/free-cinema-390x60.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
36%
41%
23%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz