archiv
Učitelské noviny č. 17/2010
tisk článku

Nikdo není ostrov

 

V půlce dubna naší školou již od rána zněly africké rytmy a písně. Probíhal projektový den „Nikdo není ostrov aneb Den pro Afriku“. Navázali jsme tak na již uskutečněný romský projektový den „Žijeme mezi vámi“, který položil základ této tradici, jak našim dětem zábavnou formou zprostředkovat multikulturní výchovu.
Den pro Afriku probíhal ve dvou částech. Ráno se celá škola sešla v naší tělocvičně ke společnému dvouhodinovému programu. Vzhledem k tomu, že jsme se již loni účastnili sbírky vyhlášené hradeckou charitou na podporu školy v Malawi, byl úvodem přečten děkovný dopis od malawijských dětí a krátké vyprávění o tomto africkém státě a životě v něm. Žáci 8. ročníku ZŠ praktické si připravili krásnou prezentaci o Africe, aby tuto zemi přiblížili dětem, které se o ní ještě neučily. Zajímavé bylo především vyprávění o Egyptu, kde jeden žák strávil s rodiči dovolenou. Jiný chlapec zase vyprávěl o svém africkém bratrovi, kterého jeho rodina adoptovala a pomáhala mu vystudovat.
Pak následovala ukázka afrických domorodých nástrojů, za jejichž pomoci se děti pokusily přivolat déšť. Neméně zajímavý byl úvod slečny Nikoly Krejčové z 9. třídy ZŠ Pouchov k její pozdější prezentaci o návštěvě Afriky. Děti ji hned zahrnuly zvědavými otázkami, na které velmi pěkně a statečně odpovídala. Na závěr první části naši žáci Lukáš a Patrik Dunovi předvedli tanec capoeira, jehož základ pochází právě z Afriky. Tanec si doprovázeli navzájem hrou na tamtamy.
Po krátké přestávce jsme se rozdělili. Každý stupeň měl připravené své workshopy a svůj program. Žáci postupně absolvovali prezentaci paní MUDr. Martiny Pokorné z Ústředního vojenského zdravotního ústavu v Praze, která přes interaktivní tabuli zprostředkovala dětem postřehy a zážitky svého ročního působení v Africe. Také o besedu slečny Nikoly Krejčové ze ZŠ Pouchov byl velký zájem. Tato škola adoptovala afrického chlapce a skupinka dětí s paní učitelkou se jela za ním o prázdninách podívat. Pomohla nám vytvořit si představu o těžkém životě místních dětí a z dotazů bylo zřejmé, že v dětech tyto obrázky zanechaly hluboký dojem.
Žáci prvního stupně praktické a speciální školy si ve svých workshopech vyrobili africkou masku z přírodních materiálů, ve výtvarné dílně vytvořili africký národní park, v počítačové učebně nahlédli do samého srdce Afriky a jejích přírodních krás. Vyzkoušeli si rituální tance a zkusili si africké rytmy na bubínky a ostatní domorodé nástroje. Učili se písničky a říkanky s africkou tematikou.
Druhý stupeň se zaměřil prostřednictvím práce s interaktivními tabulemi a počítači na historii Afriky a starověký Egypt, africkou přírodu a živočichy, podmínky k životu a obyvatelstvo Afriky.
Pro celou školu byla atrakcí expozice africké kuchyně. Byly zde vystaveny potraviny, ovoce a koření používané v této zemi. Děvčata z Praktické školy uvařila i zajímavé pokrmy a mátový čaj. Vše děti mohly ochutnat a vyzkoušet.
Děti si celý den velmi užily, nadšeně pracovaly a soustředěně naslouchaly. Osvojily si mnoho poznatků a začaly přemýšlet také o životě jiných dětí. Pochopily, že to, čím jsou obklopeny, není samozřejmostí. Součástí celého projektu je i sbírka pro africké děti a bylo pro nás překvapením, jak se do této akce samy děti zapojily. Všichni se již těší na příští projektový den a jsou zvědavi, který světadíl nebo zemi napřesrok navštívíme.
 
Ivana Staňková, Mateřská škola, Speciální ZŠ a Praktická škola v Hradci Králové
< zpět do čísla
banners/tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz