archiv
Učitelské noviny č. 17/2010
tisk článku

ASP: NABÍZÍME SPOLUPRÁCI

 

Prohlášení Asociace speciálních pedagogů České republiky
Dne 18. dubna 2010 se konala Valná hromada Asociace speciálních pedagogů České republiky, samostatné nezávislé profesní organizace sdružující speciální pedagogy zabývající se školskou, zdravotnickou a sociální problematikou.
V posledních měsících eskalovaly různé nestátní neziskové organizace a některá média tlak vůči základním školám praktickým a školským poradenským zařízením. Je velká škoda, že se k těmto subjektům připojila i Česká školní inspekce a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vrcholné státní instituce, které mají svými pracovníky zajišťovat odbornost a koncepční smysluplný rozvoj systému škol se speciálními vzdělávacími potřebami. Bohužel, odbornosti v názorech všech ministerských a inspekčních vyjádření bylo naprosté minimum.
Tendenční přístupy České školní inspekce se zobrazily v závěrech tematických inspekcí, které vykonávala společně se zástupci nestátních neziskových organizací, vesměs věci neznalých. Tvrzení a vyhrožování této organizace základním školám praktickým vysokými pokutami až jejich vymazáváním ze školského rejstříku za to, že vzdělávají žáky bez diagnózy lehkého mentálního postižení, ale zároveň neschopné vzdělávání v běžné škole, je vskutku alarmující. Zároveň se nikdo z inspektorů nezabýval důvody, proč tyto děti běžnou školu opustily, a především co tato běžná základní škola učinila pro to, aby je ve svých lavicích udržela.
Asociace je velice znepokojena stavem zpracování novel vyhlášek o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Úroveň zpracování těchto materiálů, vytvářených úzkou skupinou spolupracovníků z vysokých škol a nestátních neziskových organizací bez potřebných praktických zkušeností vytvoří po vstoupení v platnost ohrožující prostředí vůči smysluplnému vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vzhledem k tomu, že nově vzniklá asociace chce konstruktivně, bez zbytečných emocí a s potřebným nadhledem pomáhat řešit otázky týkající se problematiky vzdělávání, nabízí Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, tvůrci zákonných a podzákonných norem, součinnost při úpravách koncepce vzdělávání v běžném vzdělávacím proudu s přesahem do škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Asociace věří, že nebude opomíjena při projednávání koncepčních a legislativních textů a zařadí se mezi standardní nestátní neziskové subjekty, které se na tvorbě konkrétních materiálů podílejí za podmínek, které v minulosti byly standardními.
Asociace speciálních pedagogů
< zpět do čísla
banners/louskacek.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz