archiv
Učitelské noviny č. 17/2010
tisk článku

Náhled do environmentální výchovy ve Francii

 

V rámci systému vzdělávání CEDEFOP jsem měl možnost prostřednictvím Národní agentury pro evropské programy zúčastnit se studijní návštěvy ve francouzském městě Toulouse a jeho okolí na téma environmentální výchovy. Ta je u nás zařazena na základní škole v průřezovém tématu a její další osudy jsou na vůli jednotlivých škol. Francouzi jdou na věc poněkud jinak: environmentální témata organicky pronikají do řady předmětů, především přírodovědných, avšak speciálně laděné kapitoly najdeme i v jejich učebnicích anglického jazyka. Tento systém popř. trend naznačovaly i prezentace účastníků z dalších zemí (Finsko, Belgie, Rumunsko, Německo, Řecko, Slovinsko, Turecko, Itálie).
Jak ukazovaly osnovy francouzské základní školy a praxe školy navštívené, obsah je nejčastěji členěn do témat voda, ovzduší, les, energie, popř. recyklace odpadů a je přizpůsoben věku žáků. Pokud jde o hloubku probíraných témat, Francouzi spíše přitvrzují, přidávají je a propojují velmi dobře se životem a také posouvají do nižších ročníků. Na rozdíl od našeho systému jde o více poznatků svázaných do logických souvislostí, zatímco naše školství se ubírá směrem spíše esejistickým. Domnívám se však, že zatím přece jen máme některé učebnice s tímto námětem lepší. Intenzita školní práce francouzských dětí se mi jevila jako větší než dětí našich. Nejsou rozptylovány pitím při hodině, častým odpočinkem na koberci a přemísťováním lavic, ale docela obyčejně se učí a pracuji s bohatým názorným materiálem. Tamní základní škola měla výborné prostorové podmínky, internet však v učebnách nebyl. Na něj žáci měli čas po vyučování ve velmi pěkné školní knihovně. Tam se také opravdu dětsky bádalo. Objekt školy (dokončené 2009) měl charakter pasivního domu. Střechu školní jídelny tvořily fotovoltaické panely energeticky zajišťující její provoz. Stavebně výborně řešení objektu umožňovalo vstup slunce velkými plochami, čímž se budova chovala jako velký (klimatizovaný) skleník s minimální potřebou další energie. Škola byla plná dětí ještě v 17 hodin. Vyučování tam totiž začíná v 9.00 a po jeho skončení je žákům umožněn ještě další pobyt s nabídkou relaxačních neorganizovaných činností (byla tu kombinace se školou mateřskou).
Zajímavá byla i návštěva střední školy (v Pamiers - menším městě asi 60 km od Toulouse) mající charakter naší střední školy se zaměřením na zemědělství, lesnictví nebo ochranu životního prostředí. Těžiště výuky tvoří přírodovědné předměty a matematika. Exaktnost výuky byla patrná. Přímo v areálu školy jsou prováděny některé pěstební práce ústící v potravinové produkty školou prodávané, např. výborné víno. Opět kvalitní prostorové podmínky (systém pavilonů), technikou nepřeplněno.
Složení tříd je vícekulturní. Jsou zde etnika středomořské oblasti – z arabského světa i z afrického pobřeží. Ať jde již o přistěhovalé nebo rodilého Francouze, plně se musí přizpůsobit charakteru francouzské společnosti a školy. I pro ty nejmenší odjinud je nutnou podmínkou pro chození do školy znalost francouzštiny.
Asi 100 km až do Pyrenejí jsme jeli do Ekomuzea, tamní atrakce z velké dálky poutači značené. Pro mne šlo o běžné venkovské drobné hospodářství. Pro některé účastníky ze západní Evropy byla malá farma s chovem koz, ovcí a výběhem slepic a drobnými záhonky hodná obdivu. Chápu, že ve vyspělých zemích EU se občan k zemědělské prvovýrobě prakticky nedostane. Po této stránce máme se zemědělskou prvovýrobou přece jen kontakt větší a názornější. Některé děti z naší školy na takových usedlostech žijí.
František Jáchim, ZŠ Volyně
< zpět do čísla
banners/louskacek.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz