archiv
Učitelské noviny č. 17/2010
tisk článku

ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ:

 

Chceme pomoci se změnami ve speciálním školství
Valná hromada Asociace speciálních pedagogů právě odhlasovala mandáty pro představitele asociace v krajích a začala rozhodovat o osobě člověka, který ji bude v následujícím dvouletém období vést zejména k jednáním s ministerstvem školství o legislativě a budoucnosti speciálního školství. V této atmosféře jsme oslovili několik členů nově vzniklé asociace.
Proč jste se rozhodli stát se členy Asociace speciálních pedagogů? A co od této nové profesní organizace očekáváte?
Jiří Pouska, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Plzeň
Očekávám zlepšení komunikace mezi speciálními pedagogy. Je třeba, aby asociace vystupovala jako rovnocenný partner ministerstva školství při veškerých jednáních. To je věc, která v současné době chybí. Existují sice další asociace, ve kterých jsou také speciální pedagogové, ty ale hájí zájmy skupin, pro které byly vytvořeny – pracovníků poraden, speciálněpedagogických center. Zájmy speciálních pedagogů na školách zatím nikdo nehájil. Proto jsem se v den valné hromady do Asociace speciálních pedagogů přihlásil. Důvodem mého rozhodnutí byla hlavně nedostatečná komunikace ministerstva školství a lidí z terénu. To se snad změní. Aspoň tak soudím podle atmosféry tady na valné hromadě, kde se sešlo navzdory tomu, že je neděle a krásné počasí, skutečně hodně speciálních pedagogů. Jsou to lidé, kteří mají společný cíl a společný zájem.
Marta Karasová, DD, ZŠ a SŠ, Žatec
Mnoho lidí rozzlobil přístup ministerstva školství k celé oblasti základních škol praktických. Rozzlobil je i dopis ministryně školství. Přitom pro děti, které máme ve školách, skutečně děláme všechno, co můžeme. Doufám, že vznik asociace přispěje k tomu, že si lidé na ministerstvu školství uvědomí potřebnost základních škol praktických, že ocení jejich práci, že je nebude šmahem všechny odsuzovat, že se bude mluvit o jejich zrušení. Neumím si představit práci učitele základní školy, pokud by k likvidaci našich škol došlo a všichni žáci by do běžných základních škol přešli. Jak by to za současných podmínek mohl zvládnout? Každý ví, jak složitá je práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování, teď by běžné školy dostaly další velkou skupinu žáků, kteří by s vysokou pravděpodobností selhávali, se kterými by byly problémy. Žáci s mentálním postižením potřebují neustálou péči, její maximální individualizaci – učitelé by se nemohli dostatečně věnovat ostatním dětem, dětem nadaným, neměli by na to čas. Nebráníme se novým trendům, ale musí být rozumné a důkladně prodiskutované.
Taky se říká, že velká část dětí v ZŠ praktických jsou Romové. Jak to zjišťovali? Jsme chudý kraj, s vysokou nezaměstnaností, řada dětí je ze sociálně znevýhodňujícího prostředí – ale proč se pořád mluví jen o Romech, proč se nepomáhá všem sociálně znevýhodněným bez ohledu na barvu pleti?
Vladimír Kadlec, ZŠ praktická a ZŠ speciální, Otrokovice
Myslím, že všech, kteří pracují hlavně na ZŠ praktických, se dotklo, že byla inspekcí a ministerstvem znevážena jejich role v oblasti vzdělávání. Pomáhali jsme přitom řešit problémy, které by měly základní školy s dětmi z menšin, se selhávajícími žáky. Podobně byla znehodnocena úloha pedagogicko-psychologických poraden.
Jako by si nikdo neuvědomoval, že na našich školách učíme i děti s hraničním intelektem, které mají kromě intelektového i jiná omezení. Co s nimi bude základní škola dělat? Jak se tam budou učit? Budou jim moci učitelé základních škol v podmínkách, v nichž pracují, efektivně pomoci? Obávám se, že ne – a ne vlastní vinou.
Asociace by měla hlavně sjednotit speciální pedagogy ve školství a vytvořit z nich skupinu, která by mohla prosazovat své odborné pohledy na navrhovaná řešení. Aby tato řešení byla reálná a objektivní.
Olga Talášková, ZŠ a SŠ, Nové Město nad Metují
Situaci ve speciálním školství znám, pracuji už dlouho v této oblasti. Speciální školství bylo vždy u nás na vysoké úrovni, metodicky i personálně. V současnosti se zásahy zvenčí stav tohoto školství zhoršuje. Je to škoda, potlačuje se odborná úroveň speciálního školství a to je nutné zastavit.
Asociace by měla posílit pozici speciálního školství, prestiž tohoto školství. Je nutné ukázat, že toto školství není žádnou popelkou. Pokřivený pohled na speciální pedagogy není oprávněný. Je nutné jasně říci, že s čím více postiženými dětmi se pracuje, tím obtížnější a náročnější tato práce je.
Roman Pejša, ZŠ, PŠ, DD, Ledce u Slaného
Doba je zvrácená. Zavrhují se věci, které fungovaly, a fungovaly dobře. Neznamená to, že bychom se bránili změnám, které jsou potřeba, ale vylévat i s vaničkou dítě není její rozumné. Proč začínat zase od začátku? Když změny, tak rozumné, promyšlené a ku prospěchu dětí. Některé dosavadní úpravy tyto požadavky zcela nenaplňovaly, zapomínalo se na slovo odborníků z praxe. To je úkolem nové Asociace speciálních pedagogů - je třeba, aby byl náš hlas slyšet. Měla by se využít léta praxe, která jsou za námi. Měli bychom se podílet na vzniku koncepce dalšího vývoje a směřování speciálního školství. Základy koncepcí, které bychom chtěli prosazovat, jsou obsaženy v našich stanovách (viz www.aspcr.cz, pozn. red.). Ruku k jednání jsme na valné hromadě podali. Je dobře, že vznikla skupina lidí, kteří mají mandát daný zvolením. Nestojí za nimi málo lidí, měli by mít tedy možnost mluvit do vývoje speciálního školství. Zatím bylo „vytahováno“ na světlo jen to negativní, jako by neexistovala pozitiva, která speciální školství za řadu let přinesla.
Stanislav Drbout, ZŠ praktická a PŠ, Vinohradská, Praha 2, člen přípravného výboru ASP
Ke vzdělávání na základních školách praktických se v poslední době vyjadřovala spousta lidí, některé věci je třeba uvést na správnou míru. Proto jsme se s kolegy domluvili, že bychom se měli pokusit sjednotit názory odborníků z praxe a dát možnost spolupracovníkům na školách, aby se nyní vyjádřili. A aby existovala platforma, na které mohou tyto názory zaznít. Založit Asociaci speciálních pedagogů jsme vyhodnotili jako nejlepší variantu.
Všichni očekáváme, že se budeme jejím prostřednictvím moci vyjádřit odborně ke změnám v oblasti vzdělávání selhávajících dětí a vzdělávání jako celku, že budeme moci předložit ucelený návrh koncepce vzdělávání dětí školsky neúspěšných k veřejné diskuzi. Ministerská vyhláška ještě není definitivní, čas sice rychle běží, ale věřím, že není ještě pozdě na to, abychom se k ní a k celé koncepci odborně vyjádřili a snažili se dosáhnout toho, aby byla vyhovující pro všechny.
RADMIL ŠVANCAR
< zpět do čísla
banners/louskacek.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz