archiv
Učitelské noviny č. 31/2003
tisk článku

JŠI: Je třeba potrestat viníky

V souvislosti se zveřejněním kontrolní zprávy NKÚ o průběhu Státní informační politiky ve vzdělávání vydala Jednota školských informatiků (JŠI) prohlášení. Mimo jiné se v něm říká, že pokud budou škody, které realizace SIPVZ zatím přinesla, ponechány bez trestu, bude to mít negativní morální dopad na motivaci učitelů… Podrobněji o přístupu JŠI ke zprávě NKÚ a o pohledu na budoucnost SIPVZ jsme hovořili s předsedou Jednoty PAVLEM KNOBLOCHEM.


V čem jsou informace, se kterými přišel NKÚ ve své “zprávě o stavu SIPVZ“, nové?
Na téměř všechna fakta, která se ve zprávě objevila, jsme upozorňovali již v začátcích realizace SIPVZ, která začala před dvěma lety. Jistě, pro nás bylo těžké zcela rozkrýt financování projektu, nicméně náš pohled byl pohledem praxe – věděli jsme, jaké jsou ceny počítačů, jaké vybavení školy potřebují, jak se toto vybavení do škol dostává, kolik se za to ve skutečnosti platí a jaký to má pro školy efekt. Proto nás kontrolní zpráva NKÚ nepřekvapila. Nyní je třeba potrestat lidi, kteří jsou zodpovědni za chyby, které byly popsány. Současně také zůstává velký otazník nad tím, co se bude dít po skončení platnosti smluv s dodanými počítači a službami.

NKÚ podal žalobu na neznámého pachatele, pak následovaly dvě žaloby na neznámého pachatele od ministerstva školství… Nevnímáte skutečnost, že ministerstvo nežalovalo přímo zodpovědné pracovníky, za poněkud alibistické?
Ministerstvo školství si provádělo i svou vnitřní kontrolu projektu. Samozřejmě, MŠMT by mělo vědět, kdo nese v této věci zodpovědnost. Pokud ale chcete dát podnět pro vyšetřování, nemůžete jmenovat předem pachatele.

Podle šetření, které provedl AutoCont OnLine, je však mezi školami s Internetem do škol spokojenost a mají i zájem na jeho pokračování.
Není problém při průzkumu, který má podpořit nějakou argumentaci, získat takové odpovědi, které působí kladně. Proč by měl někdo jako AutoCont OnLine prezentovat informace, které jsou záporné? Stačí se podívat na jejich dřívější mediální kampaně.
Jistě, je dobře, že se počítače do škol dostaly. A z tohoto pohledu jsou školy jistě spokojeny. Problémem není používání počítačů ve školách, to by mělo být samozřejmé, ale problém je v naprosto nevýhodných a „české školy okrádajících“ podmínkách smluv s firmou AutoCont OnLine. Finanční prostředky tak mohly být využity mnohem efektivněji.

AutoCont OnLine dal zprávu NKÚ prozkoumat právníkům. Jaký výstup očekáváte?
Mám pouze informaci z tisku. Očekávám, že se budou odvolávat na smlouvy, které mají s MŠMT uzavřené a které nelze právně napadnout. Chyba totiž nebyla na straně AutoContu OnLine, ale na straně MŠMT. Generální dodavatel dělal jen to, co mu ministerstvo dovolilo. To, že dohodnuté podmínky byly tak nevýhodné pro školy a pro stát a výhodné pro GD, to byla chyba úředníků ministerstva, ne AutoContu OnLine.

Nakolik spolupracujete se současným vedením sekce SIPVZ?
V podstatě od té doby, kdy na MŠMT nastoupilo. Podíleli jsme se na přípravě realizace projektu P1 Vzdělávání a P2 Software. Máme zástupce v týmu, který se podílel na změnách základního školení a připravoval školení P. Jsme i u přípravy vzdělávacího portálu. Naši členové se tak mohou na něm aktivně podílet.

Na přelomu konce loňského školního roku a prázdnin vybralo MŠMT z asi 500 přihlášených na 320 pilotních projektů, které by měly vyzkoušet možnosti implementace vzdělávacího softwaru do výuky. Rozdělilo tak mezi školy zhruba 38,5 milionu korun. Jak hodnotíte tuto aktivitu?
Je to cesta, kterou vítáme. JŠI se do pilotních projektů zapojila tím, že podpořila školy, které se zaměřily na oblast zavádění alternativního prostředí do škol – například UNIX.

V čem je lepší metoda pilotních projektů oproti dřív využitému systému vybavení všech zelených škol balíčkem výukového softwaru, který byl pro různé druhy školy vytipován?
Pro aktivní školy to má obrovský význam – právě na místa, kde jsou schopní lidé, kteří dokážou připravit potřebné projekty a pak jejich výsledky poskytnout ostatním školám, právě cíleně tam přijdou peníze. Ministerstvo tím podporuje vznik výukových materiálů přímo na školách. Protože se výsledky projektů ověřují ještě na další škole, automaticky se výsledky těchto projektů dostávají i do ní – a pak po vyhodnocení budou k dispozici na stránce http://piloty.gfxs.cz . Anebo aspoň tam zájemce najde kontakt na školu, kde byl projekt tvořen a ověřován.

Co dalšího očekáváte od tohoto školního roku?
Od ministerstva očekáváme konečně kroky, jimiž by pomohlo „červeným“ školám, které nebyly zařazeny do 1. vlny státní informační politiky ve vzdělávání. Budeme velmi rádi, když se podaří rozjet vzdělávací portál. Bude to další prostor, ve kterém budeme moci jak s ministerstvem, tak s dalšími školami spolupracovat. Máme radost i z toho, že byly spuštěny první kurzy školení P – tedy „poučených uživatelů“. Jde o druhé, specializační kolo vzdělávacích kurzů, které jsou již delší a na jejichž obsahu se samotní učitelé, kteří se do nich přihlásí, aktivně podílejí. Souběžně s tím mohou učitelé navštěvovat kurzy školení S – pro specialisty. Jsou to kurzy s akreditací MŠMT, které rozšiřují informační gramotnost učitelů. Jenom vzděláváním učitelů můžeme ve školství nastartovat změny, které jsou tak potřebné.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/louskacek.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
ucitelske_noviny_1_8_2019.gif
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
termaly_losiny_10-19.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2019 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz